Lapset määräävät -päivä

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite antaa lapsille mahdollisuuden kokea vaikuttamisen mahdollisuuden tunteita koskien omaa harjoitteluaan, mikä on tärkeä valmius motivaation ylläpitämisessä.
 • Harjoite auttaa valmentajaa tutustumaan ryhmänsä lapsiin yhä paremmin.

 

OHJEITA

 • Harjoitteet suoritetaan lajiharjoitusten yhteydessä.
 • Harjoitetta voidaan toistaa aina uudelleen.
 • Harjoite kannattaa toteuttaa säännöllisesti, jolloin vähitellen lapset oppivat idean ja alkavat tuottaa yhä kekseliäämpiä ja tarkoituksenmukaisempia suunnitelmia.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoitteessa lapset saavat mahdollisuuden päättää, mitä harjoituksissa tehdään.
 2. Valmentaja voi päättää omien toiveiden sekä lasten iän ja taitotason mukaisesti, kuinka suuri osa harjoituksista toteutetaan lasten toiveiden mukaisesti.
 3. Lapset saavat siis mahdollisuuden vaikuttaa harjoitusten sisältöön, mutta valmentaja suorittaa itse ohjaamisen.
 4. Alla on ehdotuksia erilaisista harjoitteen toteutustavoista, joita valmentaja voi käyttää tai soveltaa lasten iän ja taitotason mukaisesti:
  • "Jokainen ryhmän lapsi saa vuorollaan yhden lajiharjoituksen sisällä päättää esimerkiksi viiden minuutin ajan, mitä ja miten harjoitellaan."
  • "Jokainen lapsi saa vuorotellen suunnitella ja kertoa, mitä lajiharjoituksessa tai osassa sitä (esimerkiksi 15-30 minuuttia) erityisesti harjoitellaan. Suunnitelman voi tehdä jo kotona, ja siitä kerrotaan ennen harjoituksen alkua valmentajalle. Yhdessä lajiharjoituksessa toteutaan aina yhden tai korkeintaan muutaman lapsen suunnitelma, ja tapaa jatketaan, kunnes jokainen halukas lapsi on saanut suunnitella harjoituksen osan."
  • "Lapset saavat päättää harjoitusvälineet, joita kyseisellä harjoituskerralla käytetään. Valmentaja keksii suoritukset, joita välineiden kanssa tehdään."
  • "Valmentaja antaa lapsille välineet tai tilan tai jonkin suorituskokonaisuuden tai aiheen, joiden avulla tai jota harjoitellaan, mutta lapset saavat päättää, mitä välineillä tai tilalla tehdään tai millä tavoin annettua suoritusta harjoitellaan. Kaikki luovatkin ideat toteutetaan!"
  • "Lapset jaetaan pieniin ryhmiin, ja jokainen ryhmä suunnittelee osan harjoituksesta. Valmentaja ohjaa harjoitukset ryhmien tuottamien suunnitelmien mukaisesti."
  • "Jos mahdollista, lapset saavat päättää kellonajan, jona jokin harjoitus toteutetaan. Jännintä se on yöllä!"
  • "Jos mahdollista, lapset saavat päättää harjoituspaikan, jossa jokin harjoitus järjestetään."
  • "Lapset saavat päättää, kuinka monta taukoa pidetään ja mitä taukojen aikana tehdään."

 

VINKKEJÄ

 • Lasten tunnetta vaikuttamisen ja vastuun mahdollisuuksista voidaan lisätä myös sillä, että lapset saavat välillä vaihtaa roolia ohjaajiksi. Pienet lapset voivat toimia hetken valmentajan apuohjaajana, ja lasten iän ja taitotason lisääntyessä heille voi antaa vastuun yhä pidemmistä ohjaamisen hetkistä.
Seuraava harjoite kannustaa lapsia kysymään, miksi mitäkin asioita tehdään.
Tämä auttaa ymmärtämään ja sitä kautta motivoitumaan ja oppimaan tehokkaasti.
shutterstock_26715730