Lasten omat tavoitteet

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteen avulla voidaan antaa lapsille tärkeä mahdollisuus kertoa omista toiveistaan ja tavoitteistaan urheiluharjoituksissa.
 • Kun tavoitteet ovat lapsen omia, hän myös sitoutuu niden tavoitteluun aidommin ja innostuneemmin.
 • Harjoite mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen.

 

OHJEITA

 • Harjoite toteutetaan jokaisen harjoitusryhmän lapsen kanssa vuorotellen esimerkiksi harjoituksen alussa tai lopussa.
 • Harjoite voidaan toistaa aina uudelleen harjoituskauden alussa.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Pyydä kukin lapsi vuorollaan juttelemaan kanssasi tavoitteista.
 2. Kysy lapselta, onko hänellä mielessä jotain, mitä hän haluaisi oppia tulevan harjoituskauden aikana. Kirjatkaa tavoite taulukkoon.
 3. Jos lapsi ehdottaa jotain sellaista, joka mielestäsi on liian vaikeaa tai muulla tavoin mahdotonta saavuttaa kuluvan kauden aikana, keskustelkaa asiasta ja keksikää yhdessä jotain sellaista, joka on mahdollista, mutta edelleen lapsen mielestä tärkeää ja jota hän itse haluaa. On tärkeää asettaa jokaiselle lapselle sellainen tavoite, jonka hän varmasti saavuttaa. Tavoitteiden haastavuutta voidaan lisätä lasten iän ja tavoitteellisen harjoittelun lisääntyessä.
 4. Lopuksi pohtikaa yhdessä yksinkertainen ja konkreettinen toimintasuunnitelma, jonka avulla lapsi voi heti alkaa etenemään kohti tavoitettaan.
 5. Palatkaa tarkastelemaan tavoitetta ja toimintasuunnitelmaa muutaman kerran kauden aikana ja muuttakaa niitä tarvittaessa.
 6. Lopuksi, kun lapsi saavuttaa tavoitteen, huomioidaan asia, ja haluttaessa juhlistetaan kauden lopuksi tavoitteiden saavuttamista jollain lasten itse keksimällä mukavalla tavalla.

Kurssin seuraavassa harjoitteessa harjoitusryhmäsi lapset pohtivat, mikä kaikki on hauskaa meidän ryhmässä. Lisäksi asetetaan myös tavoitteita, joita saavutettaessa mukava ilmapiiri ja hyvä oppiminen pysyvät yllä tai vieläkin lisääntyvät.

shutterstock_12965656