Meidän ryhmän kivat jutut

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteen avulla voidaan vahvistaa lasten ryhmään kuuluvuuden tunnetta, ja lisätä sitä kautta viihtymistä ja harrastuksen jatkamisen motivaatiota.
 • Lapset oppivat samalla asettamaan tärkeitä tavoitteita, joiden eteen he ovat valmiita tekemään työtä ja joiden saavuttamisesta voidaan yhdessä iloita.

 

OHJEITA

 • Harjoite voidaan toteuttaa lajiharjoituksen alussa tai lopussa.
 • Harjoite voidaan toistaa aina uudelleen esimerkiksi harjoituskauden tai harjoitusvuoden alkaessa.
 • Harjoite voidaan suorittaa lajiharjoittelun tilassa tai muussa tilassa, jossa on riittävän rauhallista keskustelulle.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Pyydä ensin lapsia asettumaan istumaan.
 2. Pyydä lapsia pohtimaan ensin jokainen hetki itsekseen, mikä omassa harjoitusryhmässä on kaikkein kivointa ja hienointa. Millä tavalla oma ryhmä on kiva, miksi harjoituksiin on kiva tulla?
 3. Kun lapset ovat pohtineet hetken, jokainen kertoo omat ajatuksensa siitä, miksi ryhmä on kiva. Valmentaja kirjaa asiat muistiin. Ei haittaa, vaikka kaikki sanoisivat samoja asioita!
 4. Seuraavaksi jakaudutaan pieniin ryhmiin ja pohditaan vielä samaa asiaa jokaisen pienen ryhmän voimin. Jälleen ryhmät kertovat ajatuksensa, jotka valmentaja kirjaa ylös.
 5. Lopuksi ryhmissä pohditaan vielä, onko mielessä sellaisia asioita, jotka olisivat tosi kivoja ajatellen omaa ryhmää, mutta jotka eivät vielä ole ainakaan täysin toteutuneet. Valmentaja kirjaa myös nämä ylös, kun ryhmät kertovat vuorotellen ajatuksensa.
 6. Seuraavaksi harjoituskerraksi valmentaja laatii kartonkitaulun, johon hän on kirjannut sekä kaikki asiat, jotka jo ovat ryhmän hienoja ja kivoja piirteitä sekä pari tärkeintä asiaa, jotka ovat lasten toiveissa vielä muuttua ryhmän kivoiksi jutuiksi. Nämä kahdenlaiset asiat kirjataan eri väreillä, esimerkiksi sinisellä ne, jotka jo osataan ja punaisella ne, joita vielä harjoitellaan. Ne asiat, joita vielä harjoitellaan, kirjataan lisäksi erillisille lapuille, jotka teipataan kiinni kartonkiin.
 7. Harjoituskauden aikana, kun valmentaja ja lapset huomaavat, että vielä harjoiteltaviksi kirjatut asiat alkavat sujua ryhmältä tosi hyvin, irrotetaan yhdessä tuumin paperilapulle kirjattu kyseinen ryhmän harjoiteltava taito, ja kirjataan se pysyväksi ryhmän ominaisuudeksi kartonkiin samalla värillä kuin muut jo pysyvät piirteet.
 8. Kartonkitaulu kiinnitetään harjoitustilan seinälle niin, että sitä voivat kaikki tarkastella jokaisessa harjoituksessa.

Kurssin seuraava harjoite on hauska tavoitteenasettelun harjoite lapsille, jonka avulla valmentaja saa tärkeää tietoa siitä, mitä lapset ajattelevat ja toivovat harjoitukselta.

Little girls playing in th blue paddling pool