Tavoitekartta

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite auttaa lapsia hauskalla tavalla oivaltamaan, minkälaisia tavoitteita kohti harjoituskaudella edetään, ja mitä osataitoja tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan.
 • Harjoite auttaa useimpia lapsia motivoitumaan ja viihtymään harjoituksissa ja jatkamaan harjoittelua sinnikkäästi kohti tavoitteita.

 

OHJEITA

 • Harjoite toteutetaan lajiharjoituksen alussa tai jonain muuna erikseen varattuna hetkenä.
 • Harjoite voidaan toteuttaa jokaisen uuden, kauden aikana tavoitteeksi asetetun taidon kohdalla.
 • Harjoitetta varten tulee olla käytössä mahdollisimman suuri paperiarkki sekä kyniä, mielellään eri värisiä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoitteen suorittamista varten lapset kokoontuvat suuren paperin ympärille.
 2. Valmentaja kertoo, että paperille piirretään aarrekartta, joka esittää jonkin kauden tavoitteeksi asetetun taidon oppimista. Kartta piirretään seuraavalla tavalla:
  1. Paperin alalaitaan piirretään maaliksi rasti, jonka viereen kirjoitetaan, mikä maali on, eli mikä taito on tavoitteena oppia.
  2. Seuraavaksi piirretään alkupiste toiselle puolelle paperia, joka on nykyinen hetki.
  3. Tämän jälkeen piirretään paperille ympäriinsä mutkitteleva polku, joka kuvaa matkaa nykyhetkestä kohti tavoitetta.
  4. Lopuksi polulle piirretään valmentajan etukäteen suunnittelema määrä välirasteja, jotka kuvaavat osataitoja, joita lasten tulee oppia, jotta lopullisen tavoitteen oppiminen on mahdollista.
  5. Samalla kun välirastit piirretään, valmentaja kertoo lapsille, miksi kyseinen osataito on tärkeää oppia lopullista tavoitetta ajatellen.
  6. Lopuksi jos valmentajalle sopii, lapset saavat koristella ja piirtää lopun kartan haluamallaan tavalla. Valmentaja jakaa piirtämisvuorot niin, että kaikki saavat osallistua saman verran.
 3. Kartta asetetaan näkyville harjoitustilaan siten, että lapset voivat tarkastella sitä aina halutessaan. Lisäksi valmentaja voi näin kerrata tavoitetta ja motivoida sekä selventää siihen liittyvien osataitojen oppimista lapsille sekä ryhmänä että yksilöllisesti lasten taitojen oppimisen eri vaiheissa.

Seuraavassa harjoitteessa ohjaaja tai valmentaja on erityisen kiinnostunut kuulemaan, minkälaisia tavoitteita lapsilla itsellään on. Niitä kirjataan ylös ja tavoitellaan ahkerasti kauden aikana pohtien, mitä tulee tehdä, jotta tavoite toteutuu.

shutterstock_38968693