Tietoiskut lasten innostuksesta ja motivaatiosta sekä tavoitteista

 

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua liittyen lasten innostukseen ja motivaatioon sekä tavoitteenasetteluun. Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta lasten innostamiseen ja motivaatioon liittyvät harjoitteet onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1

  • Lähes poikkeuksetta pienemmät lapset eivät itsestään aseta tietoisia tavoitteita urheilulleen, vaan heidän hieno, yksinkertainen tavoitteensa on nauttia liikkumisesta ja urheilustaan. Lapset saavuttavat kuitenkin melkolailla helposti myös suoritustavoitteita sekä tulostavoitteitakin, koska kypsymisen ja kasvun myötä taidot ja suoritustaso kehittyvät itsestään.

 

TIETOISKU 2

  • Lasten urheilun tärkeä tavoite on saada lapset viihtymään ja nauttimaan liikkumisesta ja taitojen oppimisesta. Kun tämä tunnetason tavoite pidetään päällimmäisenä, voidaan ennaltaehkäistä sitä, että lapset lopettaisivat urheilun myöhemmin vain sen vuoksi, että he kokevat epäonnistumisia, kun tulosten saavuttaminen ei olekaan enää niin helppoa.

 

TIETOISKU 3

  • Jo pienet lapset ja etenkin hieman vanhemmat lapset motivoituvat siitä, että he saavat myös itse vaikuttaa siihen, mitä harjoituksissa tehdään ja minkälaisia asioita on tavoitteena oppia. Näin ollen jo pieniltä lapsilta kannattaa kysellä, minkälaisista taidoista he tykkäävät. Heidän kanssaan voi myös keskustella siitä, että eri ihmiset voivat pitää erilaisista asioista. Hieman vanhemmat lapset kannattaa ottaa aktiivisesti mukaan tavoitteiden asetteluun.

 

TIETOISKU 4

  • Lasten tavoitteenasettelussa on olennaista, että alusta alkaen lapset oppivat, että tavoitteet koskevat ennen kaikkea omien suoritusten ja ominaisuuksien kehittymistä pelkkien tulostavoitteiden sijaan.

 

TIETOISKU 5

  • Tavoitteenasettelu lisää lasten tietoisuutta siitä, miksi minkäkinlaisia asioita tehdään. Tämä luo lapsille merkittävää hallinnan ja merkityksellisyyden tunnetta niin urheiluun kuin koko elämään.
Olivatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja? Minkälaisia kokemuksia sinulla on itsellesi näiden aiheiden tiimoilta kertynyt? Mitkä asiat jäävät mieleesi tärkeimpinä?
Tulevat harjoitteet auttavat sinua viemään juuri näitä ja monia muitakin tärkeitä asioita mukaan valmentamiesi lasten harjoitteluun!
Innostavia harjoittelun hetkiä sinulle ja valmennettavillesi!
self_5