Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle ja valmennettavillesi sopivia harjoitteita.

Harjoite: Harjoittelumotivaation herättely

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on arvioida omaa harjoitusmotivaatiota sekä pohtia monipuolisesti niitä yksilöllisiä tekijöitä ja syitä, miksi urheilija haluaa harjoitella ja harrastaa juuri omaa lajiaan.

Tehtävissä mietitään itsekseen tai pysähdytään kirjaamaan yhdessä mahdollisimman monenlaisia motiiveja, tavoitteita sekä unelmia urheilemiselle.

Harjoite: Opi motivoitumaan!

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoite auttaa urheilijoita oivaltamaan, että motivoituminen on taito, eli on paljolti myös itsestä kiinni, kuinka kiinnostavilta tylsemmät ja rankemmatkin asiat ja harjoitteet tuntuvat.

Harjoite aloitetaan keskustelemalla asiasta, minkä jälkeen omia motivoitumisen keinoja harjoitellaan omassa toiminnassa.

Harjoite: Tämän päivän pieni edistysaskel

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoitteen tavoitteena on opettaa urheilijoita asettamaan itselleen rajattuja, yksinkertaisia tavoitteita, jotka auttavat motivoitumaan arjen harjoitteluun. Kun osaa ja malttaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, myös onnistumisia ja kehittymistä on helpompi havaita.

Harjoitteessa asetetaan harjoitukseen vain yksi pieni tavoite, johon keskittymällä harjoittelumotivaatio pysyy helpommin yllä ja onnistumista havaitaan herkemmin.

Harjoite: Sisäisen motivaation kolme peruspilaria

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää urheilijoiden motivaatiota ja samalla harjoitusryhmän tai joukkueen harjoitusilmapiiriä. Harjoitteen avulla varmistetaan, että urheilijalla on mahdollisuus käyttää motivaationsa lähteenä olennaisia, motivaatioon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä, joita ovat koettu kyvykkyys, viihtyminen ja arvostuksen kokemus sekä tunne mahdollisuudesta vaikuttaa omaan tekemiseen.

Harjoitteessa on runko keskustelulle, jonka valmentaja käy urheilijoidensa kanssa ryhmässä kaikkien eri motivaation lähteiden osalta.

Harjoite: Lajissa tarvittavat ominaisuudet

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että urheilijat pohtivat erilaisten kysymysten avulla tarkoin, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja juuri omassa lajissa vaaditaan, jotta voi edetä kohti huipputaitavuutta harjoittelijana ja kilpailijana. Tämä lisää motivoitumista ja selkeyttä omaan urheiluun.

Harjoitteessa esitetään ryhmälle kysymyksiä lajin harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyen, ja valitaan yhdessä tärkeimmät lajissa vaadittavat ominaisuudet. Lopuksi urheilijat arvioivat itseään näissä ominaisuuksissa.

Harjoite: Harjoitusmotivaation raportti

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoitteen tavoitteena on lisätä valmentajan ja urheilijan ajatustenvaihtoa kiireisinäkin harjoituspäivinä ja lisäksi erityisesti, jos jokin asia jää mietityttämään urheilijaa tai valmentajaa harjoituksen päätteeksi.

Harjoitteessa valmentaja antaa urheilijalle valmiiksi annettuja, harjoittelumotivaatioon liittyviä kysymyksiä ja voi lisäksi laatia itse urheilijalle kysymyksiä, joihin tämä vastaa kirjallisesti.

Lisämateriaalina tarjotaan lomake, jonka avulla voi tarkastella koko kuluneen vuoden motivaation vaihtelua.