Tervetuloa vahvistamaan urheilijoidesi motivaatiota! Tässä harjoitteessa herätellään urheilija pohtimaan omaa harjoitusmotivaatiotaan ja sitä, miksi hän haluaa harjoitella.

Tavoitteet

 • Urheilijat oppivat arvioimaan omaa harjoittelumotivaatiotaan.
 • Urheilijat pysähtyvät pohtimaan monipuolisesti sitä, miksi he oikeastaan haluavat harjoitella ja harrastaa omaa lajiaan.
 • Syventyvä ymmärrys omista harjoittelemisen motiiveista sekä tavoitteista ja unelmista auttaa jaksamaan myös haastavina hetkinä.
 • Harjoittelun laatu paranee näiden pohdintojen myötä.

Motivoituminen on huomattavasti helpompaa, jos urheilija pohtii ja ymmärtää miksi hän urheilee ja jos tavoite, joka innostaa, pysyy mielessä.

Suoritusohjeet

 • Harjoite sisältää kaksi motivaation virittämiseen liittyvä tehtävää, joita voidaan molempia tehdä erikseen aina uudelleen.
 • Tutustu tehtäviin ja päätä, milloin aloitat niiden toteuttamisen urheilijoillesi - Tee se mielellään mahdollisimman pian, vaikka tänään!
 • Harjoitteet eivät sotke meneillään olevaa kautta tai tilanteita, vaan ne ovat hyvin turvallisia suorittaa ja edesauttavat tavoitteiden toteutumista!

Tehtävä 1: Arvioidaan omaa harjoittelumotivaatiota

 1. Sovitaan aluksi yhteisestä motivaatioasteikosta nollasta viiteen:
 2. 0 = ei minkäänlaista motivaatiota aloittaa harjoitusta, ei yhtään kiinnosta eikä jaksa.
 3. 1 = heikko motivaatio
 4. 2 = kohtuullinen motivaatio
 5. 3 = melko hyvä motivaatio
 6. 4 = hyvä motivaatio
 7. 5 = loistava motivaatio, haluaa valtavasti harjoitella ja kokee innostusta alkavaa harjoitusta kohtaan.

2. Seuraavaksi urheilijat pohtivat itsekseen, miksi he haluavat osallistua juuri alkavaan harjoitukseen – mitä he kokevat saavansa siitä, miksi on hienoa harjoitella, miksi on hienoa olla mukana, mihin kaikkeen harjoittelu johtaa jne.

3. Kun urheilija kokee, että motivaatio on sovitulla asteikolla vähintään numero kolme (tai muu yhdessä sovittu lukema), lähtee hän lämmittelemään.

4. Jos urheilija huomaa motivaatiossaan jotain ongelmia, eikä onnistu harjoitusinnon herättämisessä, siirtyy hän johonkin sovittuun, harjoitustilasta hieman kauempana olevaan paikkaan, jossa hän pohtii motivaatiotaan ja sitä, mistä kaikesta hän voi nauttia kohta alkavassa harjoituksessa. Kun into on noussut sovitun numeron tasolle, aloittaa hän harjoituksen.

HUOM!

Harjoittelu ilman harjoitusintoa ei yleensä ole laadukasta ja voi sisältää jopa loukkaantumisriskin. Jos urheilijalla käy harjoitetta tehdessä niin, ettei hän millään löydä harjoitusintoa, tulee urheilija kutsua henkilökohtaiseen keskusteluun sen selvittämiseksi, mitä voitaisiin muuttaa, jotta into palautuisi.

Tehtävä 2: Pohditaan yhdessä motiiveja, tavoitteita ja unelmia

Harjoitteessa keskustellaan yhdessä ja kirjataan ylös niitä yksilöllisiä ja monipuolisia asioita, joiden vuoksi urheilijat haluavat ja jaksavat harjoitella sekä kilpailla.

 1. Kiinnitä harjoitustilan seinälle iso paperi ja varaa mukaan myös tussi, jolla voi näkyvästi kirjoittaa ja piirtää paperiin.
 2. Istuutukaa urheilijoiden kanssa harjoituksen alussa alas. Voit kertoa omin sanoin urheilijoillesi että:

 ”Me ihmiset olemme hyvin erilaisia sen suhteen, mistä me innostumme ja kiinnostumme. Jotta jaksaa harjoitella hyvin ja laadukkaasti, on tärkeää ymmärtää miksi oikeastaan haluaa harjoitella. Tulisiko teille nyt mieleen asioita, joiden vuoksi teistä on mukavaa tulla harjoituksiin ja harjoitella? Lisäksi voitte pohtia omia kilpailullisia tavoitteita sekä pitkälläkin olevia unelmianne. Mitä haluaisitte saavuttaa urheilussanne?”

 1. Pyydä sitten urheilijoita vapaasti kirjaamaan paperille asioita, joiden vuoksi he haluavat harjoitella: mitä he kokevat saavansa siitä, miksi on hienoa harjoitella, miksi on hienoa olla mukana, mihin kaikkeen harjoittelu johtaa, mitä he haluavat saavuttaa, mistä he unelmoivat. Olisi hienoa, jos jokainen ryhmän urheilija kirjaisi ainakin kolme asiaa.
 2. Jatkakaa kirjaamista koko harjoituksen ajan niin, että aina kun urheilija huomaa innostuvansa jostain asiasta, käy hän kirjaamassa tämän yhteiseen paperiin seinällä.
 3. Valmentaja voi pohtia urheilijoiden kanssa yhdessä, miksi harjoitus voisi olla heille tärkeä ja mielekäs.
 4. Harjoituksen lopuksi pysähdytään vielä hetkeksi käymään läpi paperille kirjattuja asioita.

HUOM!

Jos joku urheilijasi ei keksi tai halua kirjata paperille mitään, on tämäkin tärkeä havainto, eikä häntä kannata liikaa painostaa. Urheilijan kanssa on tärkeää keskustella jälkikäteen rauhassa siitä, minkälaisia ajatuksia harjoite herätti.

Vinkkejä

 • Harjoite voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa niin, että jokainen kirjaa omalle paperille omia motiivejaan.
 • Tehokas vaihtoehto on myös se, että urheilijat keskustelevat pareittain omista harjoittelumotiiveistaan ja kirjaavat niitä sitten ylös joko yhteiselle tai omalle paperilleen.
 • Valmentaja voi halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan syventää tehtävän antia keskustelemalla vuoroin urheilijoiden kanssa kahden kesken siitä, mikä heitä innostaa harjoittelemaan.

Voit huomata kuinka:

 • Harjoittelun laatu paranee, kun urheilijat ovat psyykkisesti valmiita, virittyneitä ja motivoituneita aloittamaan harjoituksen.
 • Urheilijat oppivat laajentamaan ja monipuolistamaan ymmärrystään siitä, miksi he haluavat harrastaa juuri omaa lajiaan.
 • Urheilijat huomaavat, että toisia innostaa enemmän itsensä ja suorituksensa kehittäminen, kun taas toisia kilpailemiseen ja menestymiseen liittyvät asiat. Näin on ja saakin olla, eikä mitkään motiivit ole toisia huonompia tai parempia, vaan olemme kaikki erilaisia sen suhteen mistä me innostumme ja motivoidumme. Tärkeää on oppia tunnistamaan niitä asioita, joita itse pitää tärkeinä, ja jotka innostavat.
shutterstock_106892276
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on arvioida omaa harjoitusmotivaatiota sekä pohtia monipuolisesti niitä yksilöllisiä tekijöitä ja syitä, miksi urheilija haluaa harjoitella ja harrastaa juuri omaa lajiaan.

Tehtävissä mietitään itsekseen tai pysähdytään kirjaamaan yhdessä mahdollisimman monenlaisia motiiveja, tavoitteita sekä unelmia urheilemiselle.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?