Tavoitteet

 • Urheilija oppii pohtimaan omaa motivaatiotaan ja omia tuntemuksiaan harjoitteluunsa liittyen.
 • Harjoite antaa valmentajalle mahdollisuuden pyytää urheilijaa pohtimaan ja kirjaamaan ylös tärkeitä harjoitteluun ja harjoitusmotivaatioon liittyviä asioita, jotta ajatukset saadaan vaihdettua kiireessäkin.

Suoritusohjeet

 1. Tutustu ensin kysymyksiin, joita lomakkeessa on esitetty urheilijalle harjoituksen loputtua täytettäväksi.
 2. Harjoituksen lopussa anna esimerkiksi viikon-kuukauden ajan urheilijalle harjoitusmotivaation raportti, johon olet halutessasi lisännyt kysymyksiä, joihin toivot urheilijan vastaavan.
 3. Voit näin pyytää urheilijalta ajatuksia ja muistiinpanoja juuri niistä asioista, joita mahdollisesti jäit urheilijan harjoituksen perusteella miettimään.
 4. Urheilija tuo lomakkeen seuraavana harjoituskertana takaisin valmentajan tutustuttavaksi.
 5. Jos tarpeen, keskustelkaa kysymysten herättämistä ajatuksista ja asioista.

Vinkkejä

 • Raportin täyttäminen voidaan myös antaa tehtäväksi yhteisesti vanhempien kanssa.
 • Vanhemmat voivat näin saada tärkeää tietoa nuoren ajatuksista, tuntemuksista ja motivaation tilasta, mikä voi erityisesti nuorten urheilijoiden kohdalla olla todella hyödyllistä.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat oppivat rutiininomaisesti ja itsenäisesti pohtimaan mikä harjoittelussa on innostavaa ja mikä mahdollisesti painaa mieltä, johtaen yhä lisääntyvään itsetuntemukseen ja -ymmärrykseen.
 • Vuorovaikutus valmentajan ja urheilijan välillä kiireisessä arjessa lisääntyy, jolloin voidaan myös ennaltaehkäistä mahdollisia orastavia pulmia mm. harjoitusmotivaatioon liittyen.
shutterstock_106892276
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteen tavoitteena on lisätä valmentajan ja urheilijan ajatustenvaihtoa kiireisinäkin harjoituspäivinä ja lisäksi erityisesti, jos jokin asia jää mietityttämään urheilijaa tai valmentajaa harjoituksen päätteeksi.

Harjoitteessa valmentaja antaa urheilijalle valmiiksi annettuja, harjoittelumotivaatioon liittyviä kysymyksiä ja voi lisäksi laatia itse urheilijalle kysymyksiä, joihin tämä vastaa kirjallisesti.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?

shutterstock_37220398

Lisäharjoitteessa tarkastellaan urheilijan motivaation tilaa viimeksi kuluneen vuoden ajalta ja haluttaessa tästä hetkestä eteenpäin motivaatiopäiväkirjan tapaan. Näin voidaan saada merkittävää tietoa siitä, miten urheilijan motivaatio tyypillisesti vaihtelee ja miten asiaan tulisi mahdollisesti reagoida.

Voit tulostaa harjoitelomakkeen alla olevasta painikkeesta.