Tavoitteet

 • Pohtia monipuolisesti, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa lajissa vaaditaan.
 • Valmentajalle tarjoutuu mahdollisuus saada lisää tietoa urheilijoidensa ajatuksista omasta lajista ja omasta taitavuudestaan.

Suoritusohjeet

 1. Pohtikaa yhdessä (tai ensin pienissä ryhmissä) seuraavia kysymyksiä. Vastaukset kirjataan ylös erilliselle paperille.
 • Minkälaisia piirteitä, ominaisuuksia ja taitoja oman lajinne urheilija tarvitsee ajatellen lajin laadukasta harjoittelua? Miksi?
 • Mitä ominaisuuksia ja taitoja urheilijalta vaaditaan, jotta pystyy toteuttamaan lajinne huippusuorituksen kilpailutilanteessa?
 • Minkälaista urheilijan muun elämän tulee olla (koulu, kaverit, vapaa-aika, elämäntavat), jotta harjoittelu ja kilpailu onnistuvat?
 1. Miettikää vielä yhdessä (tai ensin pienissä ryhmissä) jotakuta lajinne huipulla olevaa urheilijaa tai joukkuetta, jonka kaltaiseksi toivoisitte mielellänne tulevanne. Mitä ominaisuuksia uskotte tai tiedätte hänellä olevan? Minkä piirteiden vuoksi arvelette juuri hänen olevan niin hyvä?
 2. Valitkaa nyt yhdessä kaikkien kysymysten ja pohdintojen perusteella 10 tärkeintä ominaisuutta, jotka mielestänne tarvitaan, jotta lajinne urheilija menestyy. Pohtikaa asiaa vielä yleisellä tasolla, ei ainoastaan itsenne kannalta. Jaa urheilijoille omat harjoitelomakkeet ja pyydä heitä kirjaamaan nämä ominaisuudet omiin lomakkeisiinsa.
 3. Pyydä sen jälkeen jokaista urheilijaa arvioimaan itseään valitsemissanne ominaisuuksissa. Arviointiasteikko on harjoitelomakkeen ylälaidassa.
 4. Lopuksi keskustelkaa vielä yhdessä siitä, miten kukin on itseään arvioinut. Voitte myös keskustella siitä, miltä itsearviointi tuntui ja muista tehtävän herättämistä ajatuksista.

Vinkkejä

 • Harjoite toimii hyvin myös tavoitteenasettelun pohjana. Voit pyytää urheilijoita vielä lopuksi valitsemaan 1-2 ominaisuutta, joissa he erityisesti haluaisivat seuraavaksi kehittyä.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijoiden ymmärrys lajin ominaispiirteistä ja vaatimuksista syventyy ja itsetuntemus lisääntyy.
 • Urheilijoiden motivaatio ja omistajuus omaa lajia ja urheilijana kehittymistä kohtaan lisääntyy.
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on, että urheilijat pohtivat erilaisten kysymysten avulla tarkoin, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja juuri omassa lajissa vaaditaan, jotta voi edetä kohti huipputaitavuutta harjoittelijana ja kilpailijana. Harjoite voidaan suorittaa myös pienissä ryhmissä, jolloin ryhmät tarkastelevat ajatuksiaan ja esittävät niitä lopuksi kaikille. Harjoite lisää motivoitumista ja selkeyttä omaan urheiluun.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?