Tavoitteet

  • Tavoitteena on oivaltaa, että motivoituminen on taito sen sijaan, että omaan motivaatioon vaikuttaminen olisi vaikeaa tai mahdotonta, kun jokin asia tai tekeminen tuntuu vaikealta.
  • Tavoitteena on, että urheilijat oppivat keinoja vaikuttaa itse omaan motivoitumiseensa ja innostumiseensa.

Suoritusohjeet

  • Harjoite aloitetaan keskustelemalla hetki siitä, miten urheilija voi motivoitua harjoittelemaan paljon tai tekemään sellaisiakin asioita, joista hän ei niin paljoa nauti:

”Millä tavoin tylsän asian tai rankankin harjoituksen voi muuttaa kiinnostavaksi?”

  • Urheilijat keksivät mahdollisimman paljon erilaisia tapoja ja keinoja, joiden he ajattelevat voivan auttaa siihen, että motivoituisi hyvin hankalampinakin hetkinä.

Esimerkki tällaisesta voisi olla se, että pyrkii keksimään jotain, edes pieniä hyötyjä itselle siitä, mitä joutuu tekemään. Vaihtoehtoisesti voidaan pyrkiä palauttamaan mieleen omia unelmia tai tavoitteita joita kohti harjoittelu vie.

  • Harjoituksen aikana, kun urheilijat kokevat huonoa motivaatiota jonkin tekemisen suhteen, pysähdytään hetkeksi miettimään, mikä ajatus tai toiminto voisi nyt auttaa itseä jaksamaan paremmin.
  • Kokoontukaa harjoituksen jälkeen keskustelemaan siitä, miten kukakin onnistui vaikuttamaan omaan jaksamiseensa ja harjoittelumotivaatioonsa harjoituksen aikana.

VINKKI:

  • Valmentaja voi halutessaan toteuttaa alkavassa lajiharjoituksessa tietoisesti myös sellaisia asioita, joiden tietää olevan urheilijoille jollain tavoin erityistä motivoitumista vaativia. Näin urheilijat pääsevät heti kokeilemaan motivoitumisen taitoaan.

Voit huomata kuinka:

  • Urheilijat oivaltavat, että motivoituminen on taito ja että omaan jaksamiseen voi kukin itse vaikuttaa.
  • Urheilijat tulevat tietoiseksi omista yksilöllisistä tavoistaan vaikuttaa omaan motivaationsa tilaan ja innostumiseensa.
shutterstock_29508589
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoite auttaa urheilijoita oivaltamaan, että motivoituminen on taito, eli on paljolti myös itsestä kiinni, kuinka kiinnostavilta tylsemmät ja rankemmatkin asiat ja harjoitteet tuntuvat. Harjoite aloitetaan keskustelemalla asiasta, minkä jälkeen omia motivoitumisen keinoja harjoitellaan omassa toiminnassa.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?