Tavoitteet

 • Tavoitteena on luoda hyvä pohja motivoituneelle ilmapiirille harjoitusryhmässä tai joukkueessa.
 • Tavoitteena on varmistaa, että olennaisimpiin sisäiseen motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin on kiinnitetty huomiota niin, että urheilijat ja valmentaja(t) ovat työskennelleet asian äärellä yhdessä.

Urheilijan motivoitumiseen ja motivaation säilymiseen vaikuttavat merkittävästi:

 1. kyvykkyyden tunteet
 2. arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden tunne
 3. mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen

Suoritusohjeet

 • Harjoite sisältää kolme lyhyttä, noin kymmenen minuutin keskustelua liittyen motivaatioon.
 • Keskusteluissa käydään läpi yllä mainitut kolme motivaatioon olennaisesti liittyvää tekijää.
 • Keskusteluita voidaan käydä myös erikseen, ja aina uudelleen.
 • Harjoitteet eivät sotke meneillään olevaa kautta tai tilanteita, vaan ne ovat hyvin turvallisia suorittaa ja edesauttavat viihtymistä ja motivoitumista harjoitteluun!

Tehtävä 1: KYVYKKYYS

 1. Valmentaja kertoo urheilijoille, että motivaation kannalta ja tietenkin muutenkin on tärkeää, että urheilija saa kokea olevansa kyvykäs, eli kokea, että osaa ja on hyvä. Listataan ja kootaan ylös yhdessä mahdollisimman pitkä lista tilanteista ja asioista ja tavoista, joissa voi kokea kyvykkyyttä treeneissä ja kisoissa tai peleissä.

Esimerkkejä:

 • Kun onnistuu uudessa asiassa ensimmäistä kertaa.
 • Kun valmentaja kehuu.
 • Kun harjoituskaveri kehuu.
 • Kun treeni menee tosi hyvin.
 • Kun joukkue pelaa tosi hyvin yhdessä.
 • Kun onnistuu auttamaan kaveria.
 • Kun onnistuu jossain hyvin.
 1. Valmentaja kysyy lopuksi urheilijoilta, onko heillä ehdotuksia, miten kyvykkyyden tunteiden kokemista voisi vielä lisätä juuri meidän harjoituksissa ja kisoissa tai peleissä.
 2. Luodaan yhdessä muutamia ehdotuksia ja sovitaan, että kokeillaan niitä esimerkiksi tulevan viikon ajan ennen seuraavaa keskustelua. Valmentaja voi tehostaa harjoitteen vaikutusta kertomalla avoimesti, että myös hänen toimintaansa liittyviä asioita saa sanoa!

Esimerkkejä:

 • Valmentaja kehuu urheilijoita tavallista enemmän, toki oikeista asioista.
 • Urheilijat kiinnittävät paremmin huomiota omiin onnistumisiin.
 • Urheilijat huomaavat pieniäkin onnistumisia.
 • Kehutaan ja kannustetaan enemmän kavereita harjoitusten aikana.
 • Valmentaja kiinnittää tavallista enemmän huomiota ohjeiden ymmärrettävyyteen ja kiittää, kun ohjeet ymmärretään ja toteutetaan hyvin.

Tehtävä 2: ARVOSTUKSEN JA YHTEENKUULUVUUDEN TUNTEET

 1. Valmentaja kertoo urheilijoille, että motivaation kannalta ja tietenkin muutenkin on tärkeää, että urheilija kokee, että häntä arvostetaan ja että hän viihtyy siinä yhteisössä, jossa urheilee.
 2. Listataan ja kootaan ylös yhdessä mahdollisimman pitkä lista tilanteista ja asioista ja tavoista, milloin ja miksi he viihtyvät hyvin harjoituksissa ja kisoissa, ja milloin ja miksi he kokevat, että heitä arvostetaan.

Esimerkkejä:

 • Kun harjoituksissa on hyvä fiilis ja kukaan ei ole liian huonolla tuulella.
 • Kun omaa mielipidettä tai ajatusta kuunnellaan.
 • Kun onnistuu tekemään jonkin hyvän valinnan joukkueen hyväksi.
 • Kun kaveri kehuu jotain omaa varustetta tai vaikka uutta kampausta.
 • Kun on mielenkiintoiset treenit jne.

3. Valmentaja kysyy lopuksi urheilijoilta, onko heillä ehdotuksia, miten viihtymistä ja arvostuksen tunnetta voisi vielä lisätä juuri meidän harjoituksissa ja kisoissa tai peleissä.

4. Luodaan yhdessä muutamia ehdotuksia ja sovitaan, että kokeillaan niitä esimerkiksi tulevan viikon ajan ennen seuraavaa keskustelua. Valmentaja voi tehostaa harjoitteen vaikutusta kertomalla avoimesti, että myös hänen toimintaansa liittyviä asioita saa sanoa!

Esimerkkejä:

 • Virheistä ja epäonnistumisista ei syytellä ketään.
 • Jos on huonolla tuulella, niin jokainen yrittää päästä paremmalle tuulelle treenien ajaksi.
 • Kehutaan kaveria välillä ihan vaan siitä, että hän on kiva kaveri just sellaisena kuin on.
 • Tavataan välillä porukalla treenien ulkopuolellakin – Matti kutsuu koko porukan synttäreille!

Tehtävä 3: MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA OMAAN TEKEMISEEN

 1. Valmentaja kertoo urheilijoille, että motivaation kannalta ja tietenkin muutenkin on tärkeää, että urheilija kokee voivansa vaikuttaa itse omaan tekemiseensä ja tavoitteisiinsa.
 2. Listataan ja kootaan ylös yhdessä mahdollisimman pitkä lista tilanteista ja asioista ja tavoista, jotka vaikuttavat siihen, että urheilija kokee voivansa vaikuttaa itse asioihin.

Esimerkkejä:

 • Kun valmentaja kyselee silloin tällöin, miksi urheilen ja mitä haluaisin saavuttaa.
 • Kun saa välillä itse valita, mitä harjoitusta tehdään.
 • Kun saa itse vaikuttaa omaan harjoitusmäärään.
 1. Valmentaja kysyy lopuksi urheilijoilta, onko heillä ehdotuksia, miten voisi lisätä sitä, että kukin kokisi voivansa vaikuttaa omaan tekemiseensä.
 2. Luodaan yhdessä muutamia ehdotuksia ja sovitaan, että kokeillaan niitä esimerkiksi tulevan viikon ajan ennen seuraavaa keskustelua. Valmentaja voi tehostaa harjoitteen vaikutusta kertomalla avoimesti, että myös hänen toimintaansa liittyviä asioita saa sanoa!

Esimerkkejä:

 • Kukin urheilija vetää vuorotellen alkulämmittelyn.
 • Valmentaja pitää jokaisen kanssa tavoitekeskustelun, johon urheilija on itse miettinyt tavoitteitaan ja toiveitaan.

Vinkkejä

 • Riippuen ryhmän tai joukkueen koosta, valmentaja voi toteuttaa keskusteluja ja sen osia pienemmissä ryhmissä.
 • Keskustelun anti voi aluksi jäädä vähäiseksi tai pinnalliseksi, jos urheilijat ovat kovin tottumattomia keskustelemaan tämänkaltaisista asioista itse, yhdessä tai valmentajan kanssa.
 • Keskustelu kannattaakin toistaa säännöllisin väliajoin, jotta voidaan arvioida, miten on kehitytty, ja tuottaa lisää ajatuksia ja toimintatapaehdotuksia samaan aiheeseen.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijoiden sisäinen motivaatio harjoitella vahvistuu, eli he nauttivat lajin parissa tekemisestä, kun nämä kolme perustarvetta otetaan huomioon yhä paremmin.
 • Urheilijat motivoituvat itse kehittelemiinsä aiheisiin ja tapoihin lisätä viihtymistään harjoituksissa.
Teammates gesturing number one
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää urheilijoiden motivaatiota ja samalla harjoitusryhmän tai joukkueen harjoitusilmapiiriä. Harjoitteen avulla varmistetaan, että urheilijalla on mahdollisuus käyttää motivaationsa lähteenä olennaisia, motivaatioon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä, joita ovat koettu kyvykkyys, viihtyminen ja arvostuksen kokemus sekä tunne mahdollisuudesta vaikuttaa omaan tekemiseen.

Harjoitteessa on runko keskustelulle, jonka valmentaja käy urheilijoidensa kanssa ryhmässä kaikkien eri motivaation lähteiden osalta.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?