Tavoitteet

 • Opettaa urheilijoita asettamaan itselleen rajattuja, yksinkertaisia tavoitteita, jotka auttavat motivoitumaan arjen harjoitteluun.
 • Kun osaa ja malttaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, myös onnistumisia ja kehittymistä on helpompi havaita.

Tavoitteenasettelu on yksi merkittävimmistä motivoitumiseen vaikuttavista tekijöistä. Päivittäiseen harjoitteluun motivoitumisen kannalta on tärkeää osata asettaa itselleen tarpeeksi pieniä tavoitteita ja iloita arjen onnistumisista ja edistysaskeleista.

Suoritusohjeet

 1. Kerro ensin urheilijoille, mitä alkavassa harjoituksessa tullaan tekemään eli mikä on harjoituksen suunnitelma.
 2. Pyydä sitten urheilijoita miettimään itsekseen yksi pieni asia, jossa he haluavat kyseisessä harjoituksessa kehittyä ja onnistua.
 3. Mahdollisuuksien mukaan tavoite kirjataan ylös paperille tai kerrotaan kaverille tai koko ryhmälle.
 4. Pysäytä harjoitus sopivissa kohdissa ja pyydä urheilijoita kertomaan oma tavoitteensa sekä arvioimaan miten siinä on tähän mennessä onnistuttu. Ohjaa urheilijoita jatkuvasti muistelemaan omaa tavoitettaan harjoitellessaan.
 5. Harjoituksen jälkeen on erityisen tärkeää arvioida, miten tavoite toteutui ja iloita pienistä onnistumisista, joita hyvin rajattuun asiaan keskittyminen varmasti auttoi havaitsemaan. Voitte myös keskustella siitä, miten tavoite tuki jaksamista ja motivoitumista harjoitteluun.

Vinkkejä

 • Valmentajan johdolla voidaan miettiä myös koko ryhmän yhteinen pieni tavoite tai teko, johon kyseisessä harjoituksessa keskitytään ja jota harjoitellaan.
 • Pieniä tavoitteita voi myös asettaa yksittäisiin harjoitteisiin harjoituksen sisällä.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat oppivat ymmärtämään tavoitteiden tärkeän merkityksen motivoitumisen ja onnistumisen havaitsemisen kannalta.
 • Itseluottamus ja keskittyminenkin paranevat taitavan tavoitteenasettelun myötä.
jousi
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteessa opetellaan malttia asettaa harjoitukseen vain yksi pieni tavoite, johon keskittymällä harjoittelumotivaatio pysyy helpommin yllä ja onnistumista havaitaan herkemmin.

 

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?