Tietoisku 1 

Motivaatiolla tarkoitetaan kaikkia niitä sisäisiä ja ulkoisia voimia, jotka saavat aikaan ihmisen toiminnan alkamisen, voimakkuuden ja keston (Vallerand, 2007).

Tavoitteet liittyvät kiinteästi ja erottamattomasti urheilijan motivoitumiseen. Urheilija ja valmentaja voivat vaikuttaa motivoitumiseen merkittävästi tavoitteenasettelun kautta. Valmentajan TrainingFocus-kurssivalikoimassa onkin erillisenä teemana tavoitteenasettelu, jonka harjoitteiden avulla urheilija ja valmentaja voivat halutessaan keskittyä tavoitteenasetteluun pidemmällä aikavälillä ja siten tukea urheilijan motivaatiota ja sen säilymistä tehokkaasti.

 

shutterstock_38258317
shutterstock_432200593

Tietoisku 2

Motivoituminen on taito, jota voi harjoitella. Urheilija voi itse suuresti vaikuttaa siihen, suhtautuuko hän esimerkiksi mielestään raskaisiin tai tylsiin lihaskuntoharjoituksiin pitäen niitä äärimmäisen rasittavina vai keskittyen ajattelemaan niistä saatavaa hyötyä.

Tietoisku 3

Urheilijan motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista. Käytännössä motivaatio rakentuu lähes aina sekä sisäisten että ulkoisten motivaatiotekijöiden ympärille. Sisäisen motivaation omaava urheilija nauttii itse tekemisestä, omasta kehittymisestään ja lajista. Ulkoisesti motivoituneelle urheilijalle sijoitukset, palkkiot ja palkinnot sekä menestys ovat usein hyvin tärkeitä syitä osallistua toimintaan (Deci & Ryan, 2000).

Sisäinen motivoituminen on usein sillä tavoin turvallisempaa, että sen avulla on helpompaa suhtautua epäonnistumisiin ja motivoitua pitkäjänteisesti kehittymään kohti tavoitteita. Sisäinen motivaatio on myös tutkitusti yhteydessä hyvinvointiin urheiluympäristössä (mm. Maltby & Day, 2011).

shutterstock_55868251
self_5

Tietoisku 4

Urheilija motivoituu tekemään asioita, joissa hän tuntee olevansa kyvykäs ja saavuttavansa onnistumisia. Urheilija motivoituu myös sitä kautta, että hän viihtyy harjoittelu- ja kilpailuyhteisössä ja tuntee kuuluvansa siihen kiinteästi ja tärkeänä, arvostettavana osana tuloksista riippumatta (Deci & Ryan, 2000).

Valmentaja ja urheilija voivat näihin tekijöihin vaikuttamalla varmistaa, että motivoituminen on ihanteellista ja motivaatio säilyy pitkäjänteisesti.

Tietoisku 5

Tavoitteellinen kilpaurheilu vaatii urheilijalta ja myös valmentajalta huomattavasti keskimääräistä korkeampaa motivaatiota asetettuja päämääriä kohtaan. Tästä syystä motivaation jatkuva tarkkailu ja ylläpito kuuluu urheilijan ja hänen valmentajansa jokapäiväiseen työhön.

shutterstock_56703847

Omat kokemukset ja ajatelmat – mitä sain?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin harjoitteet auttavat viemään käytännössä näitä asioita urheilijoillesi niin, että he saavat mahdollisuuksia kehittää omaa motivoitumisen taitoaan yhä monipuolisemmin.

Samalla vuorovaikutus ja ilmapiiri urheilijoiden ja urheilijoiden ja valmentajien välillä syvenevät, monipuolistuvat ja kehittyvät.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Olivatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saitko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle valmennustyössäsi?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista valmennustyössäsi tai muussa elämässä?