Referenssit

TrainingFocus-yhteistyö

TrainingFocus-materiaalit tarjoavat valmentajille mahdollisuuden kehittää ja monipuolistaa lajivalmennusta psyykkisen valmennuksen elementeillä, jotka varmistavat laadukkaan, kokonaisvaltaisen valmentautumisen toteutumisen. Harjoittelu tapahtuu luonnollisena osana lajiharjoittelua, ja urheilijoiden psyykkiset taidot kehittyvät fyysisten ja teknisten taitojen rinnalla. Harjoitteet lisäävät ja syventävät urheilijoiden sekä urheilijoiden ja valmentajien välistä vuorovaikutusta, mikä osaltaan takaa harjoittelun onnistumista kohti tavoitteita.

”Valmentaminen on pitkälle vuorovaikutusta ja urheilijan auttamista omalla polullaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. TrainingFocus antaa tähän erinomaisesti tukea. TrainingFocus antaa valmentajalle konkreettisia työkaluja arkeen. Valmentajan saamat opit siirtyvät suoraan käytäntöön, kentälle – urheilijoiden avuksi.”

Pekko Söderström, nuorten olympiavalmentaja, Palloliitto

 

"Itse mielelläni korostan TrainingFocuksen monipuolista käytännönläheistä toimintamallia, ja sitä, miten psyykkiset taidot saadaan esiin ja näkymään urheilijan suorituksissa harjoituksissa ja kilpailuissa. Suoritustilanteissa nämä näkyvät ehkä parhaiten suoritusvarmuutena ja urheilijana, joka ei turhaudu epäonnistumiseen vaan luottaa oman toiminnan pätevyyteen.  Vuorovaikutustilanteissa urheilijan kanssa on helppo käydä läpi urheilijan omia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita, koska olemme kaikki samassa jatkuvassa kehittymisen prosessissa."

Markus Pekkola, Judon Olympiavalmentaja

 

”Olen saanut paljon työkaluja psyykkisen valmennuksen monipuolistamiseksi. Valmentajana mietin asioita urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen saavuttamiseksi."

Anu Nieminen, Suomen sulkapalloliiton päävalmentaja

 

”Materiaali harjoitteineen ja toimintamalli on loistava, konkreettinen apuväline, jonka avulla saa urheilijoiden fyysisenkin tekemisen aina uudelle tasolle. Jo tietoiskut ovat vieneet hurjasti eteenpäin!"

Harri Antikainen, Tanssiurheiluvalmentaja

 

”TrainingFocus sopii erittäin hyvin valmentajien kouluttautumiseen, koska asiat voi viedä nopeasti suoraan käytäntöön. Psyykkisen valmennuksen käytännön toteuttamisesta on tullut laadukasta arkipäivää, ja urheilijoiden kynnys pohtia asioita on entisestään madaltunut. Olen esimerkiksi innostunut vuorovaikutuksen lisääntymisestä ja syventymisestä harjoituksissamme. Olen saanut uutta tietoa urheilijoistani ja olemme käyneet valaisevia keskusteluja ja saaneet positiivisia kokemuksia koskien urheilijoiden itseluottamukseen liittyviä asioita kilpailutilanteissa.”

Susanna Haarala, Taitoluisteluvalmentaja, Tappara ry:n taitoluistelun urheilu- ja kehitysjohtaja

Lajiliiton valmentajakoulutus

Suomen uimaliiton uimahyppyjen asiantuntijaryhmä tilasi SportFocukselta tason II valmentajakoulutuksen. Tavoitteena oli nuorten valmentajien psyykkisen valmennuksen koulutus, jonka avulla valmentajat osaavat yhä ammattimaisemmin kohdata urheilijan ottaen hänestä vastuun niin ihmisenä kuin urheilijana. Samalla tavoitteena oli tutustua psyykkisen valmennuksen perusteemoihin ja käytännön menetelmiin, joiden avulla valmentajat voivat kehittää esimerkiksi urheilijoidensa keskittymiseen ja itseluottamukseen sekä motivoitumiseen ja tunteiden hallintaan liittyviä taitoja.

Huhtikuussa vietimme koulutusviikonlopun, jonka aikana jaoimme paljon ajatuksia, ideoita ja oivalluksia keskustellen, ryhmissä ja itse työstäen.

Osallistujat kokivat koulutuksen hyödyllisenä:

”Tärkeintä oli mielestäni ymmärrys oikeanlaisesta palautteenannosta, ja jokaisen lapsen taitojen ja niiden erojen huomioiminen.”

”Aion hyödyntää hyvin monia harjoituksia, joita kävimme läpi, samoin kuin tietoa liittyen lasten ja nuorten kehitykseen.”

”Koulutus oli hyödyllisempi kuin odotin, sillä se ei ollut niin luentomainen, vaan oli paljon yhteistä keskustelua ja harjoittelua. Aika meni todella nopeasti.”

”Olet hyvä luennoitsija, esiintymisesi on dynaamista ja kuuntelijoiden osallistamista oli sopivasti.”

Lajiliiton asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Sirja Rytkönen, kertoo koulutuksen vaikutuksista käytännössä:

” Valmentajat saivat koulutuksesta paljon käytännön tietoa ja varmuutta omaan tekemiseensä, mikä on näkynyt treeneissä entistäkin iloisempana ja innokkaampana ilmapiirinä.  Parempi ymmärrys psyykkisten valmiuksien esimerkiksi keskittymisen ja tunteiden hallinnan taitojen kehittymisestä näkyy rauhallisuutena ja intensiivisenä läsnäolona. Koulutuksen myötä treeneissä keskitytään entistä enemmän olennaiseen."

Avaa kuvat galleriaan

Suomen Sulkapalloliitto

Olen Suomen Sulkapalloliiton päävalmentaja Anu Nieminen ja vedän päivittäin Tokyo teamin ja maajoukkueen sekä kolme kertaa viikossa Mäkelänrinteen Urheilulukion treenejä valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa Ruskeasuon palloiluhallissa. Kehitämme koko ajan toimintaamme ja pystyäksemme kilpailemaan maailman huippuja vastaan panostamme kokonaisvaltaiseen harjoitteluun. Maajoukkueen valmentajana olen tehnyt SportFocuksen kanssa yhteistyötä vuodesta 2016 ja monet pelaajista ovat työskennelleet Paula Arajärven kanssa jo vuodesta 2012.

Olen osallistunut TrainingFocus koulutusohjelmaan missä opin miten psyykkisen valmennuksen pystyy yhdistämään jokapäiväiseen lajiharjoitteluun. Muiden lajien valmentajien kanssa tapaamisissa käydyt keskustelut toivat paljon uusia ideoita omaan valmentamiseen ja lajivierailut, sekä niistä saatu palaute, ovat valmentajan työssä harvinaisia ja voimaannuttavia tapahtumia. SportFocuksen psyykkisiltä valmentajilta saadut huomiot omasta valmennuksesta kehittivät minua valmentajana.

Psyykkinen valmennus on tiivis osa pelaajiemme arkea ja harjoittelua ja monilla heillä on tällä hetkellä käynnissä yksilöllinen psyykkisen valmennuksen prosessi. Tarkoituksena on antaa heille työkaluja erilaisiin tilanteisiin ja kehittää heidän psyykkisiä taitoja ja ominaisuuksia. Osallistun myös itse urheilijoiden ja SportFocuksen välisiin tapaamisiin sillä koen sen parantavan kommunikointia ja ymmärrystä urheilijoiden ja minun välillä. Opimme tuntemaan toisiamme paljon paremmin ja myös vaikeista asioista keskusteleminen on helpompaa SportFocuksen asiantuntijoiden avulla. SportFocus on auttanut minua ymmärtämään pelaajia vielä paremmin.

Osa yhteistyöstä SportFocuksen kanssa on minulle suunnattua työnohjausta jonka avulla pystyn selkiyttämään ajatuksiani ja toimintatapojani, sekä arvioimaan ja kehittämään omaa itseäni niin valmentajana kuin ihmisenä.

SportFocuksen kanssa on todella kiva tehdä yhteistyötä sillä kaikki tiimissä ovat miellyttäviä, ystävällisiä ja iloisia ja heidän kohtaamisensa saa aina paremmalle tuulelle.

EduFocus -Psyykkisen valmentajan koulutusohjelma

Suomen suurimman ringetteseura Espoon Kiekkoseura palkitsi kaudella 2017-2018 oppilaamme Sanja Hovilaisen Vuoden Valmentaja -palkinnolla seuraavin perustein:

"Viime vuosina on alettu puhua psyykkisestä valmennuksesta ja harjoittelusta fyysisen harjoittelun lisäksi, ja sen onkin noussut tärkeään osaan urheilijoiden arjessa. Sanja on ottanut upeasti haltuunsa seuramme psyykkisen valmennuksen ja ollut auttamassa mm. SM-joukkuetta matkalla pronssimitaleille."

Sanja aloitti EduFocus koulutusohjelmassa syksyllä 2017 ja valmistui siitä keväällä 2018. Tässä Sanjan ajatuksia EduFocus-koulutusohjelmasta:

"Kiinnostuin psyykkisestä valmennuksesta pikkuhiljaa sekä päivätyöni kautta että toimiessani tyttäreni joukkueen valmentajana. Etsiessäni netissä aiheeseen liittyviä koulutuksia, löysin EduFocuksen ja kiinnostuin siitä. Olen ollut todella tyytyväinen EduFocuksen teoriaa ja käytännön työtä yhdistävään lähestymistapaan. Koulutus on antanut varmuutta toimia asiantuntijana psyykkisen valmennuksen kentällä, ja lisäksi olen saanut paljon hyviä vinkkejä ja työkaluja sekä päivittäiseen valmentamiseen että systemaattisempaan psyykkisen valmennuksen suunnitteluun. Lisäksi kouluttajina toimivien asiantuntijoiden omistautuneisuus ja ammattitaito psyykkisen valmennuksen saralla on ollut todella inspiroivaa! Voin lämpimästi suositella EduFocus-koulutusohjelmaa kaikille aiheesta kiinnostuneille."

EduFocus-ohjelman yksi peruspilari on vuorovaikutus ja tietojen ja taitojen jakaminen eri aloilta tulevien osaajien kanssa;

"Teillä on yhtenäinen, asiaan intohimoisesti suhtautuva ja ammattimainen ryhmä. Erittäin kiitettävä kokonaisuus. Työnohjaus iso plussa!" Timo Kankaanpää, toimittaja, valmentaja, pesäpallo

”Olen saanut paljon itseluottamusta ja varmuutta omaan työskentelyyn sekä huomattavasti laajemman kuvan siitä, mitä psyykkinen valmennus voi olla. On syntynyt mahtavia uusia kontakteja ja energiaa ja hyvinvointia! On ollut äärimmäisen antoisa ja tärkeä koulutus – kiitos teille ihanasta, lämpimästä asenteestanne ja kaikesta tuesta!” Mari Mäkelä, psykologian opiskelija

"TrainingFocus antaa todella toimivan läpileikkauksen kohti käytännön toimintaa psyykkisessä valmennuksessa urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olen saanut käytännön työkaluja sekä mahdollisuuden ja rohkeuden kokeilla erilaisia toimintamalleja.” Mikael Kurki, ammattivalmentaja alppihiihto

”Vierailijaluennot ovat rikastuttaneet koulupäiviä; ”oikeat tarinat” kentällä ovat kiinnostavia. Kiitos paljon huikeasta vuodesta! On ollut ilo opiskella ryhmässä, jossa voi vapaasti ja rohkeasti kertoa ja jakaa omia ajatuksia! On ollut kiva huomata, että harjoitteita voi hyvin soveltaa myös kuntoliikkujien kanssa. Olen saanut myös hyviä verkostoja ja uusia tuttavuuksia.” Jatta Korhonen, PT yrittäjä, liikunnanohjaaja

”Kiitos, olette hyviä tässä, mitä teette! Olen saanut varmuutta ja koen kehittyneeni tämän koulutuksen myötä kaikilla valmennuksen osa-alueilla.” Sami Yläkangas, ammattivalmentaja, lentopallo, yrittäjä

"Oma kehitys psyykkisenä valmentajana on mielestäni suuri. Koen, että moni asia loksahti kohdalleen ja jatkan tästä innolla eteenpäin. Materiaali tarjoaa kattavan perustietopaketin ja työkalut psyykkisenä valmentajana toimimiseen. Ilmapiiri oli motivoiva koko koulutuksen ajan." Pirjo Vainio, fysioterapeutti

"Paljon olen oppinut ja materiaali on todella kattava. Ryhmässä pystyi hyvin heittäytymään harjoituksiin. Koin myös teorialuennot erittäin hyviksi ja niiden aikana syntyi mielenkiintoisia keskusteluja. Jannika Välimaa, liikunnanohjaaja, luisteluvalmentaja

Avaa kuvat galleriaan

Pitkä yhteistyö huippu-urheilijan tiimissä

Eevi Bengsin laji on nykyaikainen 5-ottelu, ja hänen päävalmentajaan toimii Jouko Pakarinen. Eevi on viimeiseen asti periksiantamaton ja menestynyt huippu-urheilija kiehtovassa, suorituskykyä monella tavalla äärirajoille koettelevassa lajissaan. Eevi on mm. Laser Runin maailmanmestari, MM-, EM- ja World Cup-finalisti, MM-viestin 10., EM-viestin 9. sekä Pohjoismaiden ja Suomen moninkertainen mestari.

Eevi ja valmentajansa Jokke ovat panostaneet merkittävästi siihen, että heidän ympärillään toimii laaja, asiantunteva tiimi, joka pystyy samalla vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja toisaalta sitoutumaan pitkäjänteiseen, yksityiskohdittain huipputasolle kehitettyyn valmentautumisen prosessiin.

Eevi aloitti yhteistyön SportFocus Oy:n Paula Arajärven kanssa vuonna 2009 opiskellessaan Mäkelänrinteen urheilulukiossa. Psyykkinen valmentautuminen on jatkunut tähän päivään asti tiiviinä, syntyen kuukausittaisista tai välillä useammin tapahtuvista Paulan tapaamisista, puheluista ja yhteisistä istunnoista valmentajan kanssa sekä monipuolisesta psyykkisestä harjoittelusta, joka tapaamisten myötä jalkautuu Eevin arkiharjoitteluun ja kilpailemiseen ja koko elämän alueelle. Psyykkisestä valmennuksesta Eevi ja Jokke ovat hakeneet esimerkiksi suorituskykyä, ylivoimatekijää, hyvinvointia, itsensä jatkuvaa kehittämistä, toimintamalleja tietynlaisiin tilanteisiin sekä varmuutta.

Eevin olennaisimpia tuntemuksia vuosien mittaisesta psyykkisen valmennuksen yhteistyöstä kuvaavat seuraavat ajatukset ja kokemukset:

”On todella tärkeää, että huippu-urheilijalla on tiimissä henkilö, joka kykenee katsomaan tilannetta hieman kauempaa, vaikka onkin samalla täysillä mukana. Pitkän yhteistyön aikana Paulan kanssa olen ehtinyt harjoitella monenmoisia psyykkisiä taitoja ja ominaisuuksia, joista on varmasti minulle hyötyä myös koko loppuelämäksi. Paula on läsnä niin onnistumisen kin epäonnistumisenkin hetkellä.”

Avaa kuvat galleriaan

Psyykkinen valmennus kiinteänä osana maajoukkuetoimintaa - Rock'n Swing

Juho Päivinen ja Mari Munne aloittivat tanssin jo lapsena ja alkoivat tanssia Boogie Woogieta yhdessä kesällä 2013. Nyt viisi vuotta myöhemmin he ovat voittaneet kaksi Boogie Woogien Suomen mestaruutta (2017 & 2018) sekä Pohjoismaiden mestaruuden (2015). Juho ja Mari olivat vuonna 2017 MM- ja EM-kilpailuissa neljänsiä, ja 2018 he tekivät suomalaista boogie woogie historiaa voittamalla ensimmäistä kertaa Maailman Cupin osakilpailun.

"Yhteistyömme SportFocuksen kanssa alkoi 2014, kun pääsimme Suomen Tanssiurheiluliiton Rock'n Swing maajoukkueeseen. Olemme käyneet maajoukkueen tarjoamissa psyykkisissä valmennuksissa noin 2-4 kertaa vuodessa. Psyykkisen valmennuksen koulutuspäivissä olemme yksilöinä, parina ja toki koko joukkueena pohtimassa omaa ajattelua, asennoitumista, vuorovaikutusta sekä tunteita ja tuntemuksia, jotka liittyvät niin urheiluun kuin sitä ympäröivään muuhun ”tavalliseen” elämään. Erityisesti mieleenpainuneita ja tärkeitä teemoja ovat olleet motivaatio, kilpailujännitys, rentoutuminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
Vuorovaikutustaitomme ovat kehittyneet valmennuksissa - urheilun ollessa niin tärkeää, on välillä vaikeaa sanoittaa negatiivisia tunteita tai kehityskohteita, mutta psyykkisen valmennuksen avulla olemme oppineet olemaan avoimempia. Valmennusten avulla olemme myös oppineet itsestämme - tiedostamaan miksi toimimme jollakin tavalla ja miten ehkä negatiivisia ajattelu- tai toimintatapoja voisi aktiivisesti muuttaa. Valmennuksien turvallinen, rento ja rakentava ilmapiiri auttaa osaltaan meitä urheilijoita, jotka teemme suurimman osan työstä päämme sisällä, avaamaan kanavan sille, että voimme yhdessä kehittyä taitavammiksi urheilijoiksi. Tärkeimpänä asiana olemme oppineet sen, että fyysisen harjoittelun lisäksi mieltä täytyy harjoittaa ja kehittää. Mitä korkeammalla tasolla kilpailua käydään, sitä enemmän pärjääminen kovan paineen alla vaatii psyykkisiä taitoja."