Tavoitteet

 • Urheilijat ja valmentaja oppivat menetelmän, jonka avulla he voivat harjoittaa haluamiansa psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja.
 • Urheilijat oppivat virheiden sietämisen kykyjä.
 • Virheiden parempi sietäminen nostaa usein urheilijoiden motivaatiota ja harjoittelun laatua.
 • Virheiden sietämisen kyky helpottaa urheilijan tai joukkueen valmentamista, kun virheet kyetään hyödyntämään oppimiskokemuksina.

Suoritusohjeet

 • Päätä valmentajana tai pohtikaa mielellään urheilijoiden kanssa yhdessä,  mitä psyykkistä ominaisuutta tai taitoa haluaisitte erityisesti tulevien viikkojen aikana harjoitella.
 • Tässä esimerkissä on valittu harjoiteltavaksi asiaksi virheen sietämisen taito.
 • Harjoitteen perusidea on: Lajiharjoituksessa tuotetaan suunnitellusti urheilijalle ja ryhmälle sellaisia tilanteita, joiden avulla saa mahdollisuuden kohdata harjoiteltavan tilanteen ja siten harjoitella sen hallintaa.
 • Kokoontukaa keskustelemaan, minkälainen harjoitus urheilijoiden mielestä auttaisi heitä harjoittamaan valittua ominaisuutta. Jos valmennat isompaa ryhmää, jaa urheilijat pieniin ryhmiin ja pyydä kutakin ryhmää tuottamaan muutama ehdotus.
 • Jos esimerkiksi haluatte harjoittaa virheen sietämistä, urheilijat ja valmentaja saatatte ehdottaa seuraavia keinoja:
  1. "Harjoitukseen luodaan tavallista enemmän virheiden mahdollisuuksia, ja virheiden todennäköisyyttä kasvatetaan tekemällä harjoituksesta kilpailunomainen ja/tai vaikea."
  2. "Sovitaan yhteisesti, että virheet ovat ok ja yhdessä siedetään kunkin virheet."
  3. "Voidaan asettaa palkinto, jonka saa, jos onnistuu siinä, että ei suutu virheestä vaan oppii siitä."

 

 • Suunnittele harjoitus valmiiksi urheilijoiden ehdotusten ja omien ajatustesi mukaisesti ja päätä, millä harjoituskerralla suunnitelma toteutetaan. Pyri siis suunnittelemaan harjoitus, joka aiheuttaa urheilijoille omasta mielestäsi sopivan verran virheitä ja niiden sietämisen tarvetta, jotta he pääsevät tällä harjoituskerralla erityisesti harjoittamaan näitä psyykkisiä taitojaan.
 • Toteuttakaa harjoitus suunnitellusti. Muokkaa tarvittaessa suunnitelmia ja toteutustapoja jo harjoituksen aikana.
 • Muista antaa palautetta ja kiittää urheilijoita kyseisessä harjoituksessa nimenomaan virheiden sietämisestä, ei niinkään itse lajisuorituksista. Muuten urheilijat helposti unohtavat, että harjoituksen erityinen tavoite sillä kertaa on psyykkisen taitavuuden kehittäminen!
 • Kokoontukaa harjoituksen lopuksi keskustelemaan siitä, miten harjoitus sujui. Mitä hyötyä sitä oli, mitä urheilijat oppivat, miten he aikovat jatkossa sietää virheitä ja mitä toiveita heillä on jatkossa vastaavanlaisen harjoituksen toteuttamiseen?
 • Toista vastaavaa harjoitusta useita kertoja. Vaihtakaa ominaisuutta tai taitoa, jota harjoitatte, kun edellistä on harjoiteltu mielestänne sopiva määrä kertoja. Esimerkiksi  itseluottamuksen kokeminen kilpailutilanteissa ja jännityksen säätely ovat tällä vastaavalla tavalla tehokkaasti harjoitettavia psyykkisiä taitoja.

Vinkki lisätehtävään taidon oppimisen syventämiseksi:

Aloittakaa suunniteltu harjoituskerta niin, että kokoonnutte hetkeksi pohtimaan, minkälaisia hyviä keinoja harjoitettavan psyykkisen taidon hallintaan urheilijoilla on ollut käytössä jo aikaisemmin.

Esimerkiksi: Milloin ja miten virheiden sietäminen on onnistunut kilpailussa hyvin?

Esimerkkivastaus: ”Olen hengittänyt rauhallisesti ja toistanut itselleni, että kaikki on hyvin.” Tai:  ”Kun olen ollut hyvällä tuulella ja on tuntunut, että urheileminen ei ole väärällä tavalla vakavaa vaan kivaa ja oma valintani.”

Urheilijat miettivät kukin omalta kohdaltaan yhden aiemmin toimineen keinon, ja päättävät nyt hyödyntää vastaavaa tai siitä jollain tavoin muokattua keinoa alkavassa harjoituksessa.

Pyydä urheilijoita kertomaan esimerkiksi kolmen hengen ryhmissä toisilleen valitsemansa keinot, jolloin urheilijat voivat yhdessä vielä hioa kunkin keinoa tai vaikka valita itselleen toisen keksimän, mahdollisesti itselleenkin paremmin toimivan keinon.

Seuraavassa harjoitteessa vahvistetaan itseluottamusta!

pexels-sportfocus-kansi-jaakiekko