Tavoitteet

  • Urheilijat ottavat vastuuta siitä, että he pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin virittäytymään harjoitukseen mahdollisimman hyvin lämmittelyn aikana.
  • Valmentaja saa tietoa siitä, minkälaisessa vireessä kukin urheilija on harjoituksen alkaessa.

Suoritusohjeet

  • Kerro urheilijoille, että he suorittavat tänään itsenäisen lämmittelyn, johon on aikaa esimerkiksi 10 minuuttia. Halutessaan harjoittelun voi tehdä myös yhdessä tai valmentajan johdolla, mutta se vähentää urheilijan omaa vastuuta ja keinoja siihen, miten hyvin hän virittäytyy harjoitukseen.
  • Ennen lämmittelyn aloittamista sopikaa urheilijoiden kanssa asteikosta yhdestä kymmeneen, joka kuvaa urheilijan virittyneisyyttä ja intoa alkavaa harjoitusta kohti: 1 = todella huono tilanne, ei innosta eikä jaksaisi tai jotain muuta on pahasti vialla ja 10 = paras mahdollinen olotila alkavaa harjoitusta ajatellen.
  • Pyydä urheilijoita arvioimaan olotilansa asteikolla 1-10 ennen lämmittelyn alkamista. Jos haluatte, kirjatkaa kunkin numero johonkin ylös, jotta se ei unohdu, ja jotta arvioiden raportointi sujuu ongelmitta.
  • Urheilijat lämmittelevät sovitun ajan, ja heidän tehtävänään on tehdä ja ajatella lämmittelyssä sellaisia asioita, jotka auttavat heitä virittymään alkavaan harjoitukseen mahdollisimman hyvin. Kerro noin puolessa välissä ja paria minuuttia ennen ajan loppumista urheilijoille ajankulku.
  • Lämmittelyajan päätyttyä pyydä urheilijoita arvioimaan olotilansa ja virittyneisyytensä samalla asteikolla yhdestä kymmeneen. Kysy jokaiselta urheilijalta halutessasi, missä lukemassa he nyt ovat, ja ainakin se, miten arvio olotilasta muuttui lämmittelyn aikana. On tärkeää, että urheilijat eivät vertaa arvioitaan toisiinsa, koska jokainen käyttää asteikkoa omalla tavallaan.
  • Toista harjoitusta, ja keskustelkaa aina välillä siitä, minkälaisia keinoja kukin käyttää, jotta virittäytyminen onnistuisi mahdollisimman hyvin. Urheilijat voivat oppia toisiltaan ja valmentajan avulla tehokkaita keinoja virittäytyä harjoitukseen rankan koulupäivän tai huonosti nukutun yönkin jälkeen.

Toista harjoitteita lukuisia kertoja. Paras harjoitusvaikutus saadaan vasta kymmenien toistojen jälkeen, jolloin taidot ja tekniikat alkavat sisäistyä pysyviksi toimintamalleiksi urheilijoiden arkeen.

Kurssin seuraavassa harjoitteessa on tavoitteena oivaltaa, että motivoituminenkin on taito ja omaan motivaatioon voi niin ollen paljonkin vaikuttaa.

shutterstock_82162555