Tavoitteet

  • Urheilijat kokeilevat, miltä harjoittelu tuntuu, kun he tietävät harjoituksen tavoitteet tarkemmin jo etukäteen.
  • Usein urheilijoiden keskittyminen ja suorituskyky parantuvat, kun harjoituksen tavoite pysyy selkeämmin ja voimakkaammin mielessä.
  • Urheilijat saavat kokeilla, minkälainen harjoituksen tavoitteenasettelu on heille kaikkein sopivin tapa tuottaa laadukas harjoitus.

Suoritusohjeet

  • Kerro urheilijoille harjoituksen idea: Kerrot valmentajana heille tavallista tarkemmin tulevan harjoituksen tavoitteet kahtena eri ajankohtana: Juuri ennen harjoitusta ja edellisen harjoituksen lopuksi. Urheilijat pitävät tavoitteet tavallista tehokkaammin mielessään ja tarkkailevat, miten tämä vaikuttaa heidän harjoitteluunsa.
  • Aloittakaa harjoitus siten, että kerrot tavallista tarkemmin, mitä nyt alkavassa harjoituksessa tavoitellaan. Kerro mahdollisuuksien mukaan etukäteen mahdollisimman paljon harjoituksen kulusta ja kunkin harjoituksen osan tavoitteista. Älä valitse mukaan liian montaa tavoitetta. Tavoitteet voivat olla fyysisiä, teknisiä, taktisia ja psyykkisiä, harjoittelun laatuun liittyviä jne.
  • Pyydä urheilijoita pitämään tavoitteet hyvin mielessään ja tarkkailemaan sitä, miten harjoittelu sujuu kohti tavoitteita.
  • Kertaa aina välillä urheilijoille sillä hetkellä suoritettavan harjoituksen osan tavoitteet, ja muistuta heitä tehtävästä pitää tavoitteet mielessä.
  • Harjoituksen lopuksi keskustelkaa siitä, miltä harjoittelu tuntui, ja miten tavoitteenasettelu vaikutti siihen.
  • Lopuksi kerro urheilijoille jo nyt mahdollisimman tarkasti etukäteen, mitä seuraavassa harjoituksessa esimerkiksi huomenna tai milloin se onkaan, tavoitellaan. Näin urheilijat saavat kokeilla, miltä tuntuu valmistautua harjoitukseen ja harjoitella, kun tavoitteet ovat olleet tiedossa jo paljon ennen harjoitusta. Toimikaa myös tässä seuraavassa harjoituksessa samalla tavoin kuin edellisessä pitäen tavoitteet koko ajan mielessä.
  • Päättäkää harjoitus keskusteluun siitä, tuntuiko hyvältä tietää tavoitteet etukäteen, ja oliko parempi saada ne tietoon juuri ennen harjoitusta vai jo edellisen harjoituksen lopuksi. Sopikaa halutessanne, miten tavoitteita asetellaan harjoituksiin jatkossa.

Psyykkisen valmennuksen elementtien lisääminen varmistaa psyykkisten taitojen kehittymisen samaan tahtiin fyysisten ominaisuuksien ja lajitaitojen kanssa. Näin suoritusvarmuus ja osaamisen mukainen suoriutuminen kilpailuissa ovat varmemmalla pohjalla.

Kurssin seuraava harjoite ohjaa urheilijat tarkkailemaan ja säätelemään tietoisesti omaa vireystilaansa ja ottamaan vastuuta siitä, että harjoitus voi olla mahdollisimman laadukas!

shutterstock_2907745