Tavoitteet

 • Urheilijat palauttavat jonkin yhdessä sovitun onnistumisen ja onnistumisen syyt mieleensä sovitun määrän kertoja ennen seuraavaa harjoitusta.
 • Urheilija syventää ja kertaa edellisellä kerralla oppimaansa tai vahvistamaansa asiaa harjoitusten välissä, jolloin onnistumisen todennäköisyys uudelleen lisääntyy.
 • Urheilijan itseluottamus ja myönteisyys seuraavaa harjoitusta kohtaan varmistuvat tai helpottuvat.

Suoritusohjeet

 • Kun olette lopettamassa harjoituksen, anna urheilijoille ohjeeksi miettiä jokin onnistunut, oleellinen tai muulla tavoin tärkeä suoritus, opittu asia, oivallus tai hetki juuri päättyneestä harjoituksesta.
 • Anna urheilijoille tehtäväksi kerrata tämä onnistunut tai muuten positiivisesti tärkeä asia esimerkiksi kymmenen kertaa mielessään ennen seuraavaa harjoitusta.
 • Lisäksi käy niin monen urheilijan kanssa, kuin järkevästi ehdit, läpi, minkä asian he ovat valinneet ja miksi ja miten he sitä kertaavat.
  • Näin saat varmistettua, että urheilijat valitsevat hyödyllisimpiä ja positiivisesti latautuneita asioita, ja ajattelevat esimerkiksi suoritustekniikkaa oikein, jos sen kertaaminen sisältyy heidän valitsemaansa asiaan.
  • Huomatkaa, että valittu asia voi olla myös psyykkinen, kuten jokin oivallus siitä, mitä ajattelemalla suoritus onnistuu tms.
 • Toistakaa harjoitusta paljon. Valitse aina eri urheilijoita niiksi, joiden kanssa käyt läpi, minkä asian he ovat valinneet. Näin kaikki saavat vähitellen varmistusta siihen, mitkä asiat ovat hyödyllisimpiä valintoja.
 • Muista kysyä seuraavassa harjoituksessa, onko kaikki sovitut kertauskerrat mielessä suoritettu.
 • Anna kannustavaa palautetta tehtävän toteuttamisesta.
 • Kysele myös miten harjoite vaikuttaa urheilijoihin.

Kiitä itseäsi ja urheilijoitasi psyykkisen valmennuksen toteuttamisesta osana lajiharjoitteluanne! Harjoittelu on monipuolista ja kokonaisvaltaista. Psyykkisesti taitavat urheilijat myös suorittavat suurella todennäköisyydellä hyvin!

imagery_4