Tervetuloa harjoittelemaan! Tässä harjoituksessa syvennytään tarkastelemaan kunkin itse kokemia tunteita urheiluun liittyvissä tilanteissa.

Tavoitteet

 • Tunnepäiväkirja auttaa urheilijaa tunnistamaan erilaisia harjoitusten ja kilpailujen aikana tyypillisesti kokemiaan tunteita sekä niiden mahdollisia syitä.
 • Tunteiden tunnistaminen on tärkeä edellytys niiden tarkoituksenmukaiselle säätelylle suorituskyvyn hallinnan osana.
 • Valmentaja saa tärkeää tietoa siitä, minkälaisia tunteita urheilijat kokevat ja minkälaisia syitä he mahdollisesti itse ajattelevat olevan kokemiensa tunteiden taustalla.

Aloittakaa keskustelemalla hetki siitä, että tunnepäiväkirja auttaa tunnistamaan tunteita, jotka johtavat onnistumisiin harjoituksissa ja kilpailuissa.

Se taas johtaa siihen, että urheilija saavuttaa tavoitteitaan, nauttii urheilemisestaan ja voi hyvin!

Suoritusohjeet

Jaa kaikille urheilijoille tulostetut tunnepäiväkirjat:

 • Urheilijat kirjaavat 1-2 viikon ajan (sopikaa yhdessä tarkka aika) jokaisen harjoituksen jälkeen mahdollisimman paljon ja monipuolisia ajatuksia ja huomioita siitä, minkälaisia tunteita hän kokee harjoituksissa.
 • Sama harjoite on erittäin sopiva myös kilpailutilanteiden aikana koettujen tunteiden havainnointiin. Samalla urheilija oppii tarkkailemaan, mitkä tunteet ovat hänelle kilpailun onnistumisen kannalta sopivia tai epäsopivia.
 • Ajatuksia ja huomioita voidaan kirjata sekä lajiharjoitusten että myös kaikkien muiden harjoitusten jälkeen, kuten voimaharjoitukset, venyttelyt, lenkit tai muut vastaavat.
 • Kun urheilijat ovat täyttäneet päiväkirjoja sovitun ajanjakson ajan, valmentaja voi kerätä ne ja tutustua urheilijoiden huomioihin.
 • Tämän jälkeen keskustellaan siitä, mitä tunnepäiväkirjojen avulla on havaittu ja opittu.
 • Pohditaan, halutaanko tehdä jotain muutoksia harjoituksiin, ajatuksiin tai toimintaan tunnepäiväkirjoissa havaittujen asioiden perusteella.
 • Harjoitteen voi toistaa aina uudelleen, kun halutaan jälleen suunnata ajatuksia harjoituksissa koettuihin tunteisiin ja niiden lähteisiin.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat kykenevät vähitellen yhä monipuolisempaan ja yksityiskohtaisempaan tunteiden havainnointiin.
 • Urheilijat alkavat havaita syy-yhteyksiä erilaisten tunteidensa ja tilanteiden välillä ja saavat näin mahdollisuuden tietoisesti tarkkailla omia reaktioitaan erilaisiin tapahtumiin, tilanteisiin ja ihmisiin.
regate 2
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on tarkastella, minkälaisia tunteita itselle herää harjoitus- ja kilpailutilanteissa ja pohtia edelleen, mistä nämä tunteet voisivat johtua. Näin urheilija oppii tietoisesti kiinnittämään huomiota omiin reaktioihinsa erilaisten tilanteiden ja tapahtumien seurauksena.

Urheilijat kirjaavat tunnepäiväkirjaan huomioitaan tunteistaan ja niiden mahdollisista syistä.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?