Tervetuloa harjoittelemaan!

Tavoitteena tässä harjoituksessa on:

 • Syventyä pohtimaan itselle merkittäviä arvoja, jotka vaikuttavat tunteiden kokemisen, toiminnan, käyttäytymisen, sitoutumisen sekä suorituskyvyn ja hyvinvoinnin taustalla.
 • Vahvistaa sellaista arvojen mukaista toimintaa, joka tehostaa esimerkiksi harjoittelua, suorituskykyä ja tavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa hyvinvointia ja nautintoa itselle tärkeiden asioiden tekemisestä.
 • Harjoitteessa lähestytään myös uskomusten tietoista havainnointia ja niiden työstämistä tarvittaessa omaa toimintaa ja hyvinvointia tukeviksi.

Suoritusohjeet

 1. Tutustu alla esiteltyihin tehtäviin.
 2. Ota reilusti aikaa itsellesi tähän kurssin viimeiseen harjoitteeseen, joka johdattelee sinut vetämään yhteen kaiken sen itsetuntemuksen ja osaamisen, jota olet kerännyt harjoitteiden avulla!

MÄÄRITELMIÄ: MITÄ OVAT ARVOT ja OMAT ARVOSTUKSENI KOHTEET?

 • Asioita tai toiminta- sekä suhtautumistapoja, joita pidän tärkeinä.
 • Asioita, joiden hyväksi haluan ja jaksan työskennellä.
 • Asioita tai toimintatapoja, joiden uskon auttavan itseäni ja muita ympärillä olevia ihmisiä elämään ja voimaan hyvin.
 • Asioita, joiden uskon auttavan ja vievän kohti tavoitteita.
 • Asioita, toiminta- ja suhtautumistapoja, joita pidän tavoittelemisen arvoisina
 • Asioita, joihin haluan laittaa aikaa, ja joihin laittamani aika tuntuu merkitykselliseltä.

ARVOT -työskentely

 1. Kirjaa paperille tai harjoituslomakkeen taulukkoon itsellesi merkittäviä arvoja ja arvostuksen kohteita.
 2. Etene kirjaamaan seuraavaan laatikkoon, mitä ajattelet, että nämä arvot kertovat sinusta. Kuvaile itseäsi arvojesi avulla ihmisenä, liikkujana tai urheilijana, opiskelijana tai työntekijänä, ystävänä, vanhempana, oman vanhempasi lapsena, sukulaisena, tuttavana ja missä vain muissa rooleissa tai elämän osa-alueella.
 3. Etene kirjaamaan viimeiseen laatikkoon, miten ajattelet, että omien arvojesi mukainen toiminta näkyy tai ei näy omassa arjessasi, ajattelussasi, toiminnassasi, käyttäytymisessäsi tai olemisessasi kaikenlaisissa elämän osa-alueissa ja tilanteissa.
  • Pyri olemaan avoin ja rehellinen ja yksityiskohtainen. Ei ole noloa tai väärin huomata myöskään sellaisia kohtia omasta elämästä joissa ei toimi omien arvojensa mukaisesti. Päinvastoin, nämä huomiot ovat oleellisia, jos haluat muuttaa omaa toimintaasi tai helpottaa jotain hankalia tunteita jatkuvasti aiheuttavia kokemuksiasi.
  • Toisaalta pidä huoli siitä, että havainnoit paljon myös sellaisia ajatuksiasi, toimiasi ja olemistasi, jotka kertovat hyvistä arvoistasi ja onnistuneesta toiminnastasi arvojen mukaisesti. Älä ole myöskään liian kriittinen, vaan inhimillinen ja arvostava itseäsi kohtaan!
 4. Tarkastele lopuksi koko työstöäsi. Mitä ajatuksia ja tunteita havaitset itsessäsi? Jos koet tarpeelliseksi, kirjaa yksi, tärkein havaintosi ylös, jotta muistat sen ja voit noudattaa siinä mahdollisesti piilevää päätöstä, tärkeää muistisääntöä tai oivallusta jatkossa.

USKOMUKSET-työskentely

Ollessasi pohtinut tunnetaitojen ja taitavan ajattelun harjoitteita tällä kurssilla, olet samalla lisännyt valtavasti omaa itsetuntemustasi ja tietoisuuttasi koskien omia tapojasi reagoida kohtaamiisi asioihin ja ihmisiin.

Kokoa kaikki tämä osaaminen nyt viimeisessä tehtävässä uskomuksiksi, joita omaat koskien itseäsi ihmisenä sekä ympäröivää maailmaa.

Uskomukset ovat usein melko tiedostamattomia, eikä niiden havainnoiminen ole helppoa ilman edeltävää itsetutkiskelua. Kuitenkin ne ovat merkittävässä asemassa muokkaamassa kokemuksiamme ja tulkintojamme niin itsestämme kuin muista ihmisistä ja asioista – hyvässä ja pahassa. Uskomukset ovat ajatuksia, mielipiteitä ja käsityksiä liittyen sinuun itseen ja ympäröivään maailmaan. Niiden mukaan käyttäydyt ja tulkitset kaikkea tapahtuvaa. Kun ihminen on uskomuksistaan tietoinen, kykenee hän huomattavasti voimakkaammin vaikuttamaan omiin tapoihinsa ja kokemuksiinsa sekä tunteisiinsa ja ajatteluunsa niin, että ne tukevat omaa hyvinvointia ja itse asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kirjaa tai pohdi mielessäsi yhdestä kolmeen myönteistä ja yhdestä kolmeen kielteistä uskomusta liittyen itseesi. Ja kirjaa yhdestä kolmeen myönteistä ja kielteistä uskomusta liittyen ympäröivään maailmaasi.

Esimerkkejä erilaisista uskomuksista voisivat olla:

Itseen liittyen: ”Olen luova ja kekseliäs ihminen.” ”Olen luotettava työntekijä.” ”Olen urheilullinen.” ”Olen kova jännittäjä-persoona.” Olen epävarma ihminen.” Minuun suhtaudutaan aina ylimielisesti.” ”Olen epämiellyttävän näköinen.” ”Minulle ei sovi pitkä hame, koska olen niin lyhyt.”

Ympäröivään maailmaan liittyen: ”Elämän tarkoitus on olla onnellinen.” ”Ihmiset haluavat minulle ja perheelleni hyvää.” ”Ihmisiin ei voi luottaa.” ”Maailma on turvaton paikka ja milloin vain voi sattua jotain ikävää.”

Tarkastele uskomuksiasi. Miten ne mahdollisesti vaikuttavat siihen, miten suhtaudut asioihin ja miten toimit arjessasi? Mitkä asiat todistavat sinulle kielteisten uskomustesi paikkansa pitävyydestä? Voisitko ajatella, että kokeilisit myös jotain myönteisempää näkökulmaa koskien jotain uskomustasi, josta et usko olevan itsellesi hyötyä?

Jos esimerkiksi ajattelet, että ”minulle ei sovi pitkä hame, koska olen niin lyhyt”, niin voisitko kuitenkin kokeilla, sillä tällaiset asiat ovat aina mielipidekysymyksiä. Juu, jonkun mielestä voi olla niin kuin olet aiemmin uskonut, mutta on itsestään selvää, että kaikkien mielestä näin ei ole, vai mitä?

 

Aivan lopuksi päätä keskustella erilaisista näkökulmista uskomuksiisi joidenkin ihmisten kanssa, joihin luotat. Tarkastelkaa, omaatteko samanlaisia vai erilaisia käsityksiä, ja auttakaa ja kannustakaa toisianne kokeilemaan uudenlaisia näkemyksiä ja kokemuksia ja tekemään uudenlaisia tulkintoja.

Anna itsellesi jatkossa mahdollisuus nähdä asioita uudella tavalla samalla, kun nautit ja vahvistat niitä uskomuksia, jotka tukevat hyvinvointiasi ja suoriutumistasi. Se, mitä uskot, on oma valintasi!

Haluamme onnitella sinua siitä, että olet tutustunut harjoitteisiin ja laittanut aikaa niihin omalla, itsellesi soveltuvalla tavalla!

Voit palata harjoitteiden pariin aina uudelleen, ne eivät vanhene, vaan jatkaessasi harjoittelua, tulet löytämään aina uusia tapoja ja tulkintoja, jotka rikastuttavat itsetuntemustasi ja elämänkokemuksiasi.

Kiitos sinulle ja kiitäthän itseäsi - voit katsoa eteenpäin kohti tavoitteitasi niin suorituksiin kuin hyvinvointiin liittyen uudella tunnetaitojen ja taitavan ajattelun tasolla!

shutterstock_72212311