Omat kokemukset ja ajatelmat:

Harjoitteen kuvaus:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin harjoitteet auttavat sinua harjoittelemaan käytännössä näitä asioita niin, että saat  mahdollisuuksia kehittää omaa ajatteluasi ja tunnetaitojasi tukemaan suoriutumistasi ja hyvinvointiasi yhä monipuolisemmin.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossa maksimaalisen hyödyn:

Ovatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saatko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista urheilussa, työssä tai muussa elämässä?

Tietoisku 1 

Tunne on ihmisen itsessään, ajatuksissaan ja kehossaan kokema reaktio suhteessa omaan tilanteeseen, ympäristön tapahtumaan ja sen tulkintaan.

Ihmiset eroavat toisistaan synnynnäisesti esimerkiksi siinä, kuinka paljon tunteita ja kuinka voimakkaasti he tuntevat erilaisissa tilanteissa.

imagery_8
shutterstock_59466751

Tietoisku 2

Jotta ihminen oppii säätelemään tunteitaan suorituskykynsä ja hyvinvointinsa tukemiseksi, on hänen tärkeää oppia tunnistamaan tunteitaan sekä itsepuhettaan eli ajattelua, jonka avulla hän ohjaa itse itseään kaikenlaisissa tilanteissa.

Tietoisku 3

On tärkeää tietää, että mikään tunne ei sinänsä ole hyvä tai paha. Sen sijaan sillä on merkitystä, miten urheilija käsittelee tunnetta ja minkälaiseen toimintaan tunne johtaa.

Esimerkiksi viha voi olla merkittävä tunne, jonka avulla ihminen onnistuu tai pääsee itsensä kehittämisen tielle. Mutta hänen on osattava toimia niin, että vihan tunne auttaa häntä suoriutumisessa sen sijaan, että se olisi haitaksi.

699794
shutterstock_420924919

Tietoisku 4

Tunteen kieltäminen ei ole tehokasta, jos halutaan työskennellä tunteen kanssa. Jos esimerkiksi pelon työntää väkisin taka-alalle, työntyy se usein mieleen yhä suurempana aina uudelleen. Ohje ”älä pelkää” ei siis useinkaan ole tehokas, vaan sen sijaan tulee hyväksyä, että pelottaa, ja lähteä miettimään, miten pelonkin kanssa voidaan edetä.

Tietoisku 5

Ihminen kykenee harjoittelemalla oppimaan taitoja, joiden avulla hän pystyy vaikuttamaan tietoisesti omiin tunnetiloihin ja omaan ajatteluun. Taitojen oppiminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Tunteet ovat usein hyvin nopeasti herääviä ja vanhat ajattelumallit hyvinkin pinttyneitä, koska olemme niiden mukaisesti ehtineet lukemattomia kertoja toimia. Kärsivällisyys on siis valttia tunne ja ajattelutaitoja harjoitettaessa!

shutterstock_141830656
shutterstock_337043012

Tietoisku 6

Jokaisella ihmisellä on omia yksilöllisiä tunne- ja olotiloja, sekä yksilöllisiä tapoja ajatella, jotka ovat yhteydessä haastavissa ja tärkeissä tilanteissa onnistumiseen. Tunnistamalla ja harjoittamalla näitä tunteita ja ajattelutapoja, oppii onnistumaan tietoisemmin juuri tärkeinä hetkinä.

Lisäksi  taustalla vaikuttavat merkittävästi ihmisen arvot ja uskomukset, joiden perusteella ihminen tekee paljolti tiedostamattaan tulkintoja tilanteista ja tapahtumista. Tulemalla arvoistaan ja uskomuksistaan paremmin tietoiseksi, voi lisätä huomattavasti kykyään vaikuttaa omaan toimintaan, onnistumiseen ja hyvinvointiin.