Tervetuloa harjoittelemaan!

Tämä tärkeä harjoitus on osa tunnetaitojen kurssia, koska:

  • Tunnepäiväkirja auttaa tunnistamaan itselle tyypillisesti erilaisissa tilanteissa herääviä tunteita sekä niiden mahdollisia syitä.
  • Omien tyypillisesti tietyissä tilanteissa heräävien tunteiden tunnistaminen on tärkeä edellytys niiden tarkoituksenmukaiselle säätelylle suorituskyvyn ja hyvinvoinnin hallinnan osana.

Suoritusohjeet

  1. Tulosta itsellesi tunnepäiväkirjalomakkeita niin monta kuin tarvitset, jotta voit tarkkailla tunne-elämääsi etukäteen päättämäsi ajan. Sopiva aika voisi olla esimerkiksi viikon ajan, mutta vaikkapa kolme päivää tai vain yksi päiväkin on jo tärkeä aika.
  2. Kirjaa tunnepäiväkirjaan erilaisten tilanteiden aikana ja jälkeen mahdollisimman paljon ja monipuolisia ajatuksia ja huomioita siitä, minkälaisia tunteita sinulle heräsi tarkkailemassasi tilanteessa.
  3. Valitse erilaisia, mutta mielellään sinun arjessasi toistuvia tilanteita, joissa tiedät olevan mahdollista, että koet myönteisiä tai kielteisiä tunteita.
  4. Voit myös valita joitain erityisiä, harvinaisempia tilanteita, kuten kilpailu, esiintyminen, juhla tai muu vastaava.
  5. Kun olet kirjannut tunnepäiväkirjoja haluamasi ajan, kerää ne yhteen ja tarkastele niitä yksittäin ja kokonaisuutena. Mitä havaitset? Ovatko tunnepäiväkirjat opettaneet sinulle jotain omasta tunne-elämästäsi?
  6. Palaa kirjaamaan tunnepäiväkirjoja aina kun haluat uudelleen tarkastella erilaisissa tilanteissa herääviä tunteitasi ja niiden mahdollisia lähteitä.

Hienoa, kirjattuasi tunnepäiväkirjaa, olet jo pitkällä.

Seuraava harjoite tarjoaa sinulle halutessasi ja tarvittaessa vielä syvempään tunnetaitotyöskentelyyn johdattavan tunnepäiväkirjan numero 2:

Harjoittele seuraava harjoitus, jos koet, että tarvitset harjoittelua jonkin epämiellyttävän tunteen kanssa, koska se voi voimistua niin, että alat toimimaan harkitsemattomasti tai voimaan jollain tavalla turhan huonosti fyysisesti tai psyykkisesti.

stress_2