Tervetuloa tunnetaitojen ja taitavan ajattelun harjoittelun pariin!

Olemme pyrkineet laatimaan sinulle innostavan, tuloksellisen ja helppokäyttöisen materiaali- ja kurssipaketin, jonka avulla voit luonnollisesti ja vaikuttavasti harjoittaa omia tunnetaitojasi ja ajatteluasi.

Harjoittelusi tukee sinua omien tavoitteidesi saavuttamisessa. Tavoitteesi voivat liittyä niin urheiluun kuin työhön tai muuhun elämänalueeseen, Tunnetaidot ja taitava ajattelu ovat merkittävä osa onnistumista ja hyvinvointia ihmisen kaikessa toiminnassa.

Teorian opiskelu

Materiaalissa esitetään sinulle ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa tunteista, ajattelusta ja niiden harjoittamisesta ja sen merkityksestä. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät harjoitteita tekevän kokemuksina, kuten tunteiden kehittyneenä säätelynä.

Tutustu tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin jo ennen kuin toteutat ja toistat harjoitetta. Näin lisäät koko ajan psykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä oman harjoittelusi tuloksena.

 

Harjoitteet on suunniteltu niin, että ne voi toteuttaa itsenäisesti ja tuloksellisesti. Jos kuitenkin haluat, voit yhdistää harjoitteluun yhdestä kolmeen asiantuntijatapaamista, jotka saat kurssin ohessa tavallista edullisemmin. Asiantuntija paneutuu kanssasi itse toivomiisi tekijöihin, joiden avulla voit yhä vahvemmin harjoittaa taitojasi, ominaisuuksiasi ja ajatteluasi tukemaan hyvinvointiin ja suorituskykyyn liittyviä tavoitteitasi. Olet tervetullut tutustumaan ja harjoittelemaan yhdessä!

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaaliin sisältyy sivu, jolla on kuvattu jokainen harjoite lyhyesti kertomalla, mitä harjoitteessa tavoitellaan ja miten tähän pyritään. Löydät harjoitteet ja myös harjoitteiden lyhyet kuvaukset -sivun jokaisen harjoitesivun ala- ja ylälaidan valikosta. Valikon avulla voit sujuvasti siirtyä harjoitteesta toiseen.

Harjoitesivulta löydät aina harjoitteen tavoitteet ja suoritusohjeet sekä erilaisia vinkkejä ja lisätehtäviä sekä esimerkkejä.

Voit edetä harjoitteissa järjestyksessä tai hyppiä harjoitteesta toiseen siten, kuin sinusta parhaalta tuntuu.

Monissa harjoitteissa on halutessasi tarjolla  tulostettava harjoitelomake. Niiden käyttö ei ole välttämätöntä, mutta olemme laatineet ne sinulle valmiiksi, jos koet, että saat harjoittelusta enemmän irti kirjaamalla asioista muistiin. Kirjaaminen voi tehostaa harjoittelun vaikutusta, ja lisäksi kirjaamalla asiat jäävät sinulle muistiinpanoina olemaan niin, että voit verrata kehittymistäsi myöhemmin ja tarkastella pohdintojasi uudelleen aina tarpeen tullen.

Käytä kuitenkin materiaalia juuri omalta tuntuvalla tavalla, siten saat eniten aikaan!

shutterstock_432200593
shutterstock_576414598

Inspiroivia harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeet alta!

  • Materiaalin käytön voi aloittaa tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät tunnetaitojen ja ajattelun harjoittamiseen liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan kehittymiseesi.

 

  • Tutustu rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita suoriutumisen ja hyvinvoinnin psykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä lisäät merkittävästi hyödyllistä tietopankkiasi.

 

  • Voit halutessasi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

  • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu pitkäjänteinen harjoitusprosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilnteeseen.

 

  • Ota rohkeasti ja sinnikkäästi se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen ja tulosten esiin tuloon vaaditaan. Tunne- ja ajattelutaitojen oppiminen ei aina ole helppoa, vaikkakin se kyllä on mielenkiintoista ja kokemuksellista. Kuitenkin vasta toistettuasi harjoitteita riittävästi, joskus kymmeniä kertoja, voit tietää, mitä harjoite sinulle todella antaa. Kun harjoittelet säännöllisesti pieniä pätkiä, taidoista tulee sinulle arkipäivää ja harjoittelu ikään kuin sulautuu osaksi sinua, etkä enää huomaa laittavasi siihen ylimääräistä aikaa.

 

  • Jos koet aluksi epäluuloa harjoittelua tai vaikkapa jotain tiettyä harjoitetta kohtaan, muista että se on hyvin luonnollista ja tavallistakin. Voit tehdä ensin jonkin toisen harjoitteen ja palata epäluuloa herättävään kohtaan toiste. Mutta toisaalta voi olla, että tuntemukssesi onkin vinkki siitä, että juuri haastavammalta tuntuvasta kohdasta saatat saada lopulta eniten irti. Eli jos vain haluat, kokeile kaikkea - voit yllättyä, mitä kaikkea koetkaan - eri tavon kuin ennen, jolloin myös muutos ja kehitys ovat kiivaimmillaan!