Tervetuloa harjoittelemaan!

Tavoitteena tässä harjoituksessa on:

 • oppia kiinnittämään tietoisesti huomiota erilaisissa tilanteissa koettuihin tunteisiin. Tämä auttaa jatkossa käsittelemään tunteita tietoisesti sellaisilla tavoilla, jotka tukevat niin suorituskykyä kuin hyvinvointia tilanteessa kuin tilanteessa.
 • havainnoida, minkälaisia tunteita tietynlaisessa tilanteessa itse kokee.

Suoritusohjeet

 1. Tarkista, että sinulla on kirkkaasti mielessäsi harjoitteen tavoite ja hyöty: Harjoitteen tavoitteena on huomata tilanteita joissa itselle herää jokin tunne, ja tietoisen neutraalisti tunnistaa ja nimetä näitä herääviä tunteita.

 

Kun huomaa ja tunnistaa omia tunteitaan, niihin pystyy halutessaan helpommin myös vaikuttamaan. Tunteisiin vaikuttaminen puolestaan auttaa suoriutumaan hyvin itselle tärkeissä tilanteissa!

 

 1. Valitse tilanne, jossa toteutat harjoitteen. Se voisi olla esimerkiksi urheiluharjoitus, esiintymistilanne, kilpailutilanne, opiskelusessio tai se voi olla jokin hyvin arkinen tilanne, kuten ruoanlaitto tai lasten nukkumaan laittaminen.
 2. Varaa itsellesi paperi tai vihko sekä kynä, jotka pidät saatavillasi valitsemasi tilanteen ajan.
 3. Kun valitsemasi tilanne alkaa, aloita tunteiden havainnointi. Osallistu, ole ja suorita tilanteessa aivan normaaliin tapaan, mutta lisäksi havainnoi tavallista enemmän ja tarkemmin, milloin ja mitä tunteita koet. Aina kun mahdollista, mielellään jo tilanteen aikana, kirjaa paperille tunne, jonka koit. Voit halutessasi kirjata muistin tueksi myös hetken, joka oli meneillään, kun koit tunteen. Älä kuitenkaan analysoi, miksi koit tunteen, kirjaa se vain hetki ja tunne ylös.
 1. Kun tilanne päättyy ja sinulla on sopivan rauhallinen hetki, tarkastele merkintöjäsi: Kuinka paljon koit tunteita? Mitä tunteita koit? Mitä mieltä olet tapahtuneesta, oliko tunteiden määrä ja tunteet sinulle tyypillisiä?
 2. Toista harjoite ainakin viisi kertaa, mielellään kymmenen kertaa! Älä pyri mihinkään, tee vain harjoitetta. Valitse mielellään erilaisia tilanteita, ja yhtä lailla toista mielellään harjoite uudelleen jossain jo kokeilemassasi tilanteessa. Niin pääset vertailemaan tunteiden kokemista samassa tilanteessa eri päivänä.
 3. Kun olet tehnyt harjoitteen viidestä kymmeneen kertaan, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin:
  • Huomasitko jotain eroa eri harjoituskertojen välillä liittyen kokemiisi tunteisiin tai niiden määrään?
  • Miltä tunteiden neutraali havainnointi tuntui nyt jälkikäteen ajateltuna?
  • Kun nyt pohdit asiaa, mitä harjoite on sinulle mahdollisesti opettanut liittyen omaan tunteiden kokemiseesi?

HUOMIO!

Tässä harjoituksessa ei ole vielä tarpeen analysoida pidemmälle, miksi koen mitäkin tunnetta, vaan tavoitteena on pysytellä vain tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä. Harjoitat näin itsessäsi tietoisen neutraalia tunteiden havainnointia!

On olennaista muistaa ja oivaltaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja! On tärkeää, että myös negatiivia tunteita saa kokea.

Hienoa, havainnoituasi tunteitasi neutraalisti ja tietoisesti, olet valmis seuraavassa harjoitteessa harjoittamaan kykyäsi hyväksyä erilaisia tunteita ja ajatuksia.

Tämä taito vie yhä lähemmäs sitä, että ihminen kykenee tietoisesti säätelemään tunteitaan erilaisissa, haastavissakin tilanteissa.

shutterstock_141830656