Tervetuloa lasten tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun pariin!

Olet kiinnostunut lasten tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun kehittymisen tukemisesta. Mekin olemme, ja olemme pyrkineet laatimaan niin sinua valmentajaa kuin valmentamiasi lapsia innostavan materiaalipaketin.

Harjoitteet tuovat lajivalmennukseen monipuolisuutta, ja ne lisäävät lasten tunteiden kokemista ja ymmärtämistä, mielikuvien tuottamista sekä myös kehotietoisuutta vahvistavaa  harjoittelua. Harjoitteet ovat helposti sovitettavissa muuhun lasten valmennukseen.

Teorian opiskelu

 • Materiaali tarjoaa ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa lasten tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun kehittämisen tavoista.
 • Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.
 • Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilevien lasten ja valmentajien kokemuksina. Harjoitteet perustuvat pääosin kognitiivisen psykologian ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen.
 • Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi lasten kanssa.

Harjoitteet ja niiden lyhyet kuvaukset

Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa, ja muokkautuvat kiinteäksi osaksi harjoitttelua.

Harjoitteista on tarjolla lyhyet kuvaukset, joiden avulla valmentaja saa nopean käsityksen siitä, minkälaisia harjoittteita on tarjolla. Kuvaukset helpottavat harjoittelun suunnittelua ja harjoitteiden valintaa. Valmentaja voi luoda harjoitteista harjoitusprosessin tai valita harjoittteita yksitellen.

Materiaalia käyttämällä valmentaja voi varmistaa, että lasten tunnetaidot, mielikuvien hyödyntäminen sekä kehotietoisuus kehittyvät lajiharjoittelun ohessa. Valmennus on tältä osin monipuolista ja tarjoaa lapsille psyykkiseen kehittymiseen liittyviä kokemuksia.

motiv_4
shutterstock_420787126

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu lasten urheilussa

Pienet lapset ovat taitavia luomaan mielikuvitusmaailmoja ja eläytymään hyvin aidosti luomiinsa mielikuviin. Mielikuvaharjoittelun avulla voidaan hyödyntää lasten tätä kykyä sekä myös säilyttää tätä myöhemminkin urheilussa monin tavoin oleellista kykyä.

 

Harjoitteiden tavoitteet

 • Lapsi oppii ja säilyttää kykyä tuottaa eläviä mielikuvia kaikkien aistien avulla
 • Lapsi oppii vähitellen kiinnittämään huomiota siihen, miltä suoritus hänestä itsestä tuntuu ja miten se eroaa tavoitellusta suorituksesta.
 • Lapsi opettelee kykyä valmistautua erilaisin tilanteisiin etukäteen mielikuvien avulla.
 • Lapsi harjoittelee tunteiden tuntemista ja nimeämistä ja rohkaistuu vähitellen tunteiden ilmaisemiseen.
 • Lapsi saavuttaa valmiuksia ymmärtää erilaisten tunteiden yhteyden suorituskykyyn
 • Lapsi oppii, että rauhoittumiseen ja piristymiseen voi itse vaikuttaa, ja niillä on merkittävä vaikutus suoritusten onnistumiseen.
 • Lapsen kehotietoisuus kehittyy.

 

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Monipuolistaa harjoittelua ja lisää siten lasten viihtymistä.
 • Tehostaa oppimista.
 • Antaa valmentajalle mahdollisuuden tarkkailla ja tarkistaa, miten lapsi itse kokee suorituksen onnistuvan ja mitä lapsi itse tuntee suorituksen aikana.
 • Luo olennaisia valmiuksia lasten mielikuvaharjoitteluun, itseluottamuksen kehittämiseen ja tunteiden hallinnan taitavuuteen.
 • Lisää vuorovaikutusta lasten ja valmentajan välillä myös tunteisiin sekä lasten olotiloihin liittyen.