Tavoitteet

 • Harjoitteen avulla lapset oppivat rauhoittumaan ja rentoutumaan.
 • Lasten kehotietoisuus kehittyy, mikä puolestaan on merkittävää esimerkiksi taitojen oppimisen ja fyysisen kehittymisen näkökulmista.
 • Rentoutusharjoittelun avulla voidaan säännöllisesti ja pitkiä aikoja toteuttamalla säilyttää pienten lasten usein luonnostaan alhaista paineiden ja stressin kokemusta, joka usein lisääntyy lasten iän mukana.

Suoritusohjeet

 • Harjoite voidaan toteuttaa lajiharjoittelun lomassa.
 • Aikaa kuluu n. 10 minuuttia.
 • Harjoite voidaan toistaa aina uudelleen ja sitä voidaan pidentää vähitellen.

 

 • Pyydä ensin lapsia asettumaan johonkin sopivaan tilaan selinmakuulle, kädet ja jalat osoittaen alaspäin. Kerro, että nyt rentoudutaan hetki ihan rauhassa. Pyydä heitä sulkemaan silmät.
 • Pyydä lapsia sitten hengittämään muutama kerta syvään. Apuna voi käyttää vaikkapa mielikuvaa ilmapallosta: ”Kun hengität sisään, on kuin mahan sisällä täyttyisi ilmapallo aivan täyteen. Ja kun hengität ulos, ilmapallosta pääsee ilma nopeasti pois ja se muuttuu ihan ruttanaksi.”
 • Käykää sitten läpi nopea kehon rentouttaminen läpi. Lapsia voi pyytää esimerkiksi: ”jännittämään jalan (jokaisen raajan vuorollaan) tikkusuoraksi kohti kattoa ja laskemaan sen sitten aivan löysäksi lattialle. Lopulta tuntuu, kun valuisi kokoaan lattian sisälle, kun on muuttunut niin painavaksi ja raukeaksi.”
 • Jos mahdollista, lopuksi voi laittaa jonkin mukavan ja rauhallisen musiikin soimaan, jonka ajan lapset saavat vielä levätä.
 • Rentoutuminen lopetetaan piristymisosaan. Pyydä lapsia kuvittelemaan esimerkiksi: ”Joka kerta kun hengität sisään, tulet hiukan kevyemmäksi. Jalka kevenee, käsi kevenee, toinen jalka kevenee ja toinen käsi kevenee. Lopulta tuntuu kuin leijuisit ja lentäisit ilmassa. Kun nyt avaat silmät, olet pirteä kuin hyppykirppu / peipponen / olisit juuri uinut jääkylmässä vedessä tms.”

 

Joillekin lapsille rentoutuminen ja rauhoittuminen on helpompaa, joillekin hankalampaa.

Pyri siihen, että rentoutumis- ja rauhoittumisharjoituksista tulisi jokaiselle lapselle mahdollisimman mielekkäistä ja mukavia, vaikka kaikki ei sujuisikaan jokaiselta ihan ohjeiden mukaan ainakaan aluksi.

Kun harjoittelu on mukavaa, saavutetaan sillä tärkeitä hyötyjä, vaikka rauhoittumisen ja rentoutumisen hetket olisivat lyhyitäkin.

Voit toistaa kaikkia kurssin harjoitteita valmennuksesi osana yhä uudelleen!

Kun toistatte harjoituksia, voit huomata yhä uusia asioita, joita lapset oivaltavat ja joissa kehitytte.

Voit myös soveltaa harjoitteita tilanteiden ja lasten kehittymisen mukaisesti.

Innostavia psyykkisen valmennuksen hetkiä myös jatkossa!

shutterstock_127261553