Tavoitteet

 • Harjoitteen avulla voidaan auttaa lapsia oivaltamaan, että omaan vireystilaan ja rauhoittumiseen voi itse huomattavasti vaikuttaa.
 • Lasten kehotietoisuus ja siten kyky oppia ja tuottaa sisäistä palautetta suorituksista lisääntyvät vähitellen.
 • Leikinomaiset vireystilaan ja rentoutumiseen liittyvät harjoitteet luovat lapsille tärkeitä valmiuksia ajatellen myöhempiä taitoja säädellä tietoisesti omaa suorituskykyä, sekä fyysistä ja psyykkistä palautumista.

Suoritusohjeet

 • Harjoite voidaan toteuttaa lajiharjoittelun lomassa.
 • Aikaa kuluu n. 10 minuuttia.
 • Harjoite voidaan toistaa aina uudelleen ja sitä voidaan vaikeuttaa vähitellen.

 

 • Pyydä ensin lapsia asettumaan johonkin sopivaan tilaan ja olemaan täysin rauhallisia.
 • Kysy sitten kaikilta yhdessä, miltä rauhallinen olotila tuntuu.
 • Kysy sitten, mitä kaikkea tällaisessa rauhallisessa olotilassa voisi tehdä hyvin.
 • Lopuksi kysy, miten lapset onnistuivat pääsemään rauhalliseen olotilaan ja mikä sana tai eläin tai muu mielikuva kuvaisi hyvin tätä rauhallista olotilaa.

 

 • Pyydä lapsia sitten piristymään ja aloittamaan voimakas liikkuminen sovitussa tilassa. Lapset voivat vaikkapa aloittaa jonkin hippaleikin tai vanhemmat lapset jonkin keskittymistä vaativan harjoituksen tekemisen.
 • Kysy sitten kaikilta yhdessä, miltä tämä pirteä ja energinen olotila tuntuu.
 • Keskustelkaa jälleen siitä, mitä tällaisessa olotilassa voisi tehdä hyvin, miten lapset pääsivät siihen ja mikä mielikuva kuvaisi olotilaa hyvin.

 

 • Sopikaa sitten lasten kanssa, että sanot jomman kumman olotilan, ja heidän tehtävänään on päästä sanottuun olotilaan mahdollisimman nopeasti.
 • Apuna voi käyttää mielikuvia, joita lapset yhdistivät kumpaankin olotilaan.
 • Valmentaja voi ottaa aikaa, kuinka kauan olotilan hakeminen kestää, ja voidaan sitten tehdä ennätyksiä, kuinka nopeasti lapset onnistuvat rauhoittumaan tai piristymään.

 

 • Harjoitetta tulee toteuttaa useita kertoja aina välillä taukoa pitäen vaikkapa vuosien ajan.
 • Harjoite johtaa ajan kuluessa lasten kehittyneeseen kykyyn aistia omaa vireystilaa ja vaikuttaa siihen tietoisesti.

VINKKI!

Harjoitetta voidaan vaikeuttaa siten, että lapset alkavat taitavuuden lisääntyessä hakemaan yksilöllisempiä olotiloja ja mielikuvia näiden olotilojen saavuttamiseksi. Kun valmentaja huomaa, että lapsi alkaa olla taitava saavuttamaan jonkin tietyn olotilan, voi hän muistuttaa asiasta erilaisissa tilanteissa, joissa rauhoittuminen tai piristyminen voisi olla paikallaan, kuten kilpailuissa tai keskittymistä vaativissa harjoituksen vaiheissa.

Kurssin seuraava harjoite opettaa lapsille soveltuvan rentoutusharjoitteen.

 

Innostavia valmennuksen hetkiä sinulle ja valmennettavillesi!

shutterstock_73129492