Tietoiskut lasten tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoitttelun kehittämisestä

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua liittyen lasten tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun kehittämiseen liikunnan ja urheilun parissa.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta TrainingFocuksen harjoitteet onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1

  • Lapset voisivat määritellä mielikuvaharjoittelun kuin ”unien näkemiseksi” päivällä; samalla tavalla voidaan määritellä lasten tavoin myös urheilun kannaltakin tärkeä taito ymmärtää mielikuvan ja tunteen yhteys: paha uni voi herättää ja silloin olo on huono; tuntuu pelottavalta ja ikävältä. Hyvän unen jälkeen sen sijaan on ihanaa herätä ja olo on mitä mainioin; tuntuu iloiselta ja onnelliselta.

 

TIETOISKU 2

  • Lapsilla on luontainen kyky tuottaa voimakkaita ja eläviä mielikuvia, käyttää mielikuvitustaan apuna oppimisen ja itseluottamuksen tukena sekä suhtautua asioihin uteliaasti ja innokkaasti. Tietoisen mielikuvaharjoittelun toteuttamisen avulla lasten kuvattuja kykyjä voidaan säilyttää iän sekä lasten lisääntyvän, usein negatiivisenkin itseen kohdistuvan arvostelun lisääntyessä.

 

TIETOISKU 3

  • Mielikuvaharjoittelusta on erityistä hyötyä taitojen oppimisen, urheilusta ja liikunnasta nauttimisen sekä itseluottamuksen, tunteiden käsittelyn ja vireystilan säätelyn kehittymisen varmistamisessa. Myös erilaisiin tilanteisiin valmistautuminen etukäteen tapahtuu mielikuvaharjoittelun avulla.

 

TIETOISKU 4

  • Esimerkiksi kyky suunnitella ja toteuttaa asioita järjestelmällisesti, valmius ymmärtää asioiden syy-seuraussuhteita sekä taito erottaa olennaisia keskittymisen kohteita erilaisissa tilanteissa kehittyvät vasta myöhään. Näiden taitojen ollessa lapsilla vielä puutteellisia, voidaan mielikuvaharjoittelun avulla auttaa pieniäkin lapsia saavuttamaan oikeita malleja ja oivalluksia lajiin liittyvien tekniikoiden, taktiikoiden sekä psyykkisten tehtävien oikeaoppisesta suorittamisesta.

 

TIETOISKU 5

  • Mitä paremmin valmentaja kykenee asettumaan valmantamiensa lasten ikätasolle ja oivaltamaan, millä tavoin he suhtautuvat asioihin ja näkevät ympäröivän maailman, sitä tehokkaammin valmentaja onnistuu luomaan ja ilmaisemaan lapsille mielikuvia, jotka auttavat lapsia oppimaan tavoitteena olevia asioita.
shutterstock_279907025