Tavoitteet

 • Harjoite auttaa hauskalla tavalla lasta oivaltamaan eroja, joita eri tavoin suoritetut suoritukset aiheuttavat.
 • Harjoitteen avulla pystytään myös tehokkaasti opettamaan lapsille lajiin ja ihmisen liikkumiseen liittyviä perusasioita.

Suoritusohjeet

 • Harjoitteet suoritetaan lajiharjoitusten yhteydessä, jolloin ne vievät muutamia minuutteja riippuen toistokertojen ja erilaisten variaatioiden määrästä.
 • Harjoitusta voidaan toistaa sopivin välein kymmeniä kertoja.
 • Pyydä lapsia toistamaan sama suoritus ensin yhdellä tapaa ja sitten toisella tapaa.
 • Molempien tapojen kokeilun jälkeen lapsilta kysytään, millä tavoin tavat tuntuivat erilaisilta, kumpi tuntui paremmalta ja miksi.
 • Voidaan myös keskustella siitä, kumpi tapa oikeasti olisi parempi ja miksi.
 • Lopuksi suoritetaan aina vielä yksi suoritus paremmalla ja oikealla tavalla.

Esimerkkejä erilaisista suoritustavoista, joita voidaan vertailla:

 1. Silmät kiinni – silmät auki
 2. Ponnistaen yhdellä jalalla – ponnistaen kahdella jalalla
 3. Edeten vinoon – edeten suoraan
 4. Kävellen – juosten
 5. Ajatellen jotain aivan muuta – keskittyen ajattelemaan suoritusta
 6. Löysästi – terävästi
 7. Väsyneesti – pirteästi
 8. Jonkin lajitekniikan mukaan oikein suoritettuna – lajitekniikan mukaan väärin (Valmentaja määrittelee tarkemmin lajin mukaisesti, esim. kädet koukistuen – kädet suorina tai mailasta kiinni kahdella kädellä – mailasta kiinni yhdellä kädellä jne.)
 9. Valmentaja voi keksiä omaan lajiin sopivia suoritustapoja vertailtaviksi, jolloin lapset myös oppivat, mikä on omassa lajissa oikea tekniikka tai tapa ja mikä ei.

Kurssin seuraava harjoite auttaa lapsia ennakoimaan tilanteita samalla kun harjoittuu elävien mielikuvien ja tuntemusten tuottaminen erilaisista tilanteista, liikkeistä ja tunteista.