Tervetuloa urheilijan tunnetaitojen kehittämisen pariin!

Olemme pyrkineet laatimaan sinulle kiinnostavan, tuloksia tuottavan ja helppokäyttöisen materiaali- ja kurssipaketin, jonka avulla voit luonnollisesti ja vaikuttavasti tarjota valmennettavillesi laadukasta psyykkistä valmennusta lajiharjoittelun ohessa ja rinnalla.

Teorian opiskelu

Materiaali tarjoaa sinulle ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa tunteista, tunnetaidoista ja niiden kehittämisestä osana lajiharjoittelua. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten tunnetaitojen kehittymisenä ja sitä kautta lisääntyneenä tunteiden hallinnan kokemuksena. Harjoitteiden teho perustuu kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan, joka on integroitu harjoitteissa luonnollisesti toteutumaan urheilijoiden sekä urheilijoiden ja valmentajien välisessä vuorovaikutuksessa ja harjoittelussa.

Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin ja mahdollisiin vaikutuksiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Harjoitteista on tarjolla lyhyet kuvaukset, joihin pääset kunkin harjoitteen ja myös tämän sivun ala- ja ylälaidan valikosta. Harjoitteiden lyhyiden kuvausten avulla voit saada nopeasti käsityksen siitä, minkälaisia harjoitteita materiaali sisältää. Voit niiden avulla valita sopivia harjoitteita sopiviin tilanteisiin tai kerrata, mikä harjoite on seuraavana tai jo tehty.

Harjoitteista voi muodostaa harjoite kerrallaan etenevän prosessin tai niitä voi toteuttaa yksi kerrallaan missä järjestyksessä tahansa. Harjoitteita voi ja tulisikin myös toistaa aina uudelleen.

Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa. Tunnetaitojen harjoittelu auttaa kehittämään harjoittelun laatua sekä luonnollisesti kunkin urheilijan ja myös koko ryhmän tai joukkueen suorituskykyä. Taitavan tunteiden säätelyn myötä onnistumisen todennäköisyys kasvaa ja urheilijoiden motivoituneisuus säilyy tasaisempana.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla urheilijat harjoittelevat tunteiden tunnistamista, nimeämistä, hyväksymistä ja näiden perustaitojen myötä tunteisiin tietoista vaikuttamista. Materiaalia käyttämällä valmentaja voi varmistaa, että urheilussa oleelliset tunteiden säätelyn taidot kehittyvät lajiharjoittelun ohessa.

emot_6
shutterstock_85070236

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Harjoittelun ensisijaisena tavoitteena on urheilijoiden sekä tietysti myös valmentajien innostuminen tunnetaitojen tehokkaasta harjoittelusta. Jokainen harjoite vahvistaa myös omalla tavallaan urheilijoiden ja valmentajien sekä ryhmän tai joukkueen välistä vuorovaikutusta.

 

Tässä vielä lueteltuna tavoitteita ja hyötyjä urheilijan näkökulmasta:

 • Urheilija oppii kiinnittämään huomiota harjoituksissa ja kilpailuissa kokemiinsa tunteisiin ja tunnistamaan niitä.
 • Urheilija tarkkailee, millä tavoin hän ohjaa itseään kohti laadukasta harjoittelua.
 • Urheilijan valmiudet säädellä tunteitaan ja niiden kautta suorituskykyään kehittyvät.
 • Harjoitukset harjoittavat urheilijan valmiuksia ja kykyjä nauttia urheilemisestaan.
 • Urheilija oppii vähitellen ylläpitämään ja luomaan tietoisesti tunnetiloja, jotka auttavat häntä hyvään suoritukseen.

Inspiroivia harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeet alta!

 • Valmentajan kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät tunnetaitojen harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustu rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä valmentaja lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Voit halutessasi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu tunteiden säätelyn kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan lajiharjoittelun osaksi.

 

 • Ota rohkeasti lajiharjoituksesta se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toista kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallasi tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaat pian, kuinka sinä itse ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

 

 • Ota myös valmentajana rohkeasti itsellesi aikaa kehittyä. Tarkastele ja arvioi omaa kehittymistäsi ennen kuin arvioit urheilijoiden kehittymistä. Anna itsesi olla ensin epävarma. Sinun ei tarvitse pelätä, että tekisit jotain vakavia virheitä. Kun kuuntelet urheilijoita, saat vähitellen tietää, mitä he toivovat ja miltä heistä tuntuu. Kehitytte yhdessä!