Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle ja valmennettavillesi sopivia harjoitteita.

Harjoite: Tunteiden bongaus

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on opetella havainnoimaan, kun itselle herää tunteita. Tavoitteena on myös tunnistaa ja nimetä erilaisissa tilanteissa itselle heränneitä tunteita.

Harjoite sisältää kaksi tehtävää, joista ensimmäisessä lasketaan havaittuja tunteita ja toisessa tunnistetaan ja nimetään koettuja tunteita harjoituksen aikana.

Harjoite: Hyväksytään tunteita

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on ensin keskustella olennaisimmista tunnetaitoihin liittyvistä perusasioista. Keskustellaan siitä, että kaikenlaisten tunteiden kokeminen on sallittua, kunhan niiden myötä ei käyttäydy väärin.

Keskustellaan myös siitä, että voi olla tärkeää pyrkiä säätelemään omaa tunnetta, jos se on suorituksen kannalta huono. Mutta tunteen säätely ei onnistu yrittämällä työntää tunnetta pois, vaan sen sijaan on tärkeää hyväksyä tunne ja toimia sen kanssa.

Kun yllä mainituista asioista on keskusteltu, harjoitellaan kaikki yhdessä hyväksymään kunkin kokemia tunteita ja jatkamaan normaalia tekemistä, vaikka kaikenlaisia, niin kielteisiä kuin myönteisiä tunteita ilmeneekin.

Harjoite: Koetaan tietoisia tunteita

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on harjoitella kykyä saavuttaa tietoisesti erilaisia tunnetiloja ja oivaltaa samalla oman ajattelun ja mielikuvien vaikutus koettuihin tunteisiin.

Harjoitteessa opetellaan ensin kokemaan neutraalia tunnetilaa ja liittämään siihen neutraalin tunteen saavuttamista helpottava mielikuva. Tämän jälkeen harjoitellaan kaikenlaisiin muihin tunnetiloihin pääsemistä niihin liittyvien mielikuvien, kehon asentojen ja muiden keksittyjen keinojen avulla.

Harjoite: Tunnetaitoharjoituksia joka väliin

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on harjoitella kykyä saavuttaa tietoisesti erilaisia tunnetiloja, kykyä säilyttää haluttu tunnetila ja taitoja tunnistaa ja nimetä tunteita, jotka auttavat itseä harjoittelemaan laadukkaasti.

Harjoite sisältää neljä erilaista tunneharjoitusta, joita voidaan toistaa yhä uudelleen osana lajiharjoituksia.

Harjoite: Tunnepäiväkirja- Mitkä ja mistä tunteeni kumpuavat?

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on tarkastella, minkälaisia tunteita itselle herää harjoitus- ja kilpailutilanteissa ja pohtia edelleen, mistä nämä tunteet voisivat johtua. Näin urheilija oppii tietoisesti kiinnittämään huomiota omiin reaktioihinsa erilaisten tilanteiden ja tapahtumien seurauksena.

Urheilijat kirjaavat tunnepäiväkirjaan huomioitaan tunteistaan ja niiden mahdollisista syistä.

Harjoite: Minulle sopivat tunteet ja ajattelu harjoitus- ja kilpailutilanteissa

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on kiinnittää huomiota hyviin tunteisiin, joita urheilijat kokevat harjoitus- ja kilpailutilanteessa. Tällöin näiden tunteiden esiintyminen myös lisääntyy. Tavoitteena on myös oppia tunnistamaan mahdollisimman tarkoin, minkälaiset tunteet ovat yhteydessä onnistumiseen ja laadukkaaseen tekemiseen, ja lisätä sen jälkeen näiden tunteiden kokemista tietoisesti.

Harjoitteessa urheilijat tarkkailevat harjoituksissa ja kilpailuissa kokemiensa onnistumisten ja tunteiden yhteyksiä harjoitelomakkeen avulla.