Tervetuloa harjoittelemaan! Tässä harjoituksessa opetellaan tunteiden hyväksymistä, joka on tärkeä perustaito tunteiden tietoisessa säätelyssä.

Tavoitteet

 • Oivaltaa, että kaikki tunteet ovat ok ja että tunteiden kieltäminen ei ole tehokas tapa pyrkiä niiden säätelyyn.
 • Lisätä urheilijoiden keskinäistä ja urheilijoiden ja valmennuksen välistä avointa vuorovaikutusta koskien tunteita ja niiden kokemista.

Jos urheilijoille ei ole tuttua käsitellä omia tunteita ja etenkään kertoa niistä muille, on   hyvä aloittaa sillä, että tunteesta kerrotaan sen herätessä vaikka vain kaverille.

Vähitellen voidaan edetä siihen, että tunteesta kerrotaan valmentajalle ja lopulta koko ryhmälle.

Harjoitetta tulee toistaa useasti lukuisia kertoja ja jatkuen koko urheilijan uran ajan.

Tunteet eivät lopu koskaan kesken!

Suoritusohjeet

Harjoittelu aloitetaan keskustelulla tunteiden hyväksymisen merkityksestä. Sen jälkeen edetään harjoittelemaan. Tutustu tehtäviin alla.

Vaihe 1: Tunneasioista keskustelu

Harjoite aloitetaan keskustelemalla lyhyesti tunteista. Keskustelussa käydään läpi urheilijoiden ja koko ryhmän ajatuksia seuraavista asioista:

 

Ihmisellä on oikeus kokea mitä vain tunteita – tunteet ovat aina ok, kunhan ei käyttäydy niiden seurauksena väärin itseään tai muita kohtaan.

Esimerkiksi: Ihminen saa olla ihan kuinka vihainen tahansa, mutta hän ei saa käyttäytyä väkivaltaisesti.

Jotkut ihmisen kokemat tunteet ovat hyödyllisiä ja jotkut tunteet taas haittaavat tekemistä. On tärkeää osata säädellä omaa tunnetta, jos se haittaa tekemistä.

Mutta tunteen säätely ei yleensä koskaan onnistu tehokkaasti niin, että sen yrittää vain unohtaa.

Sen sijaan kannattaa hyväksyä tunne, eli ikään kuin toivottaa se tervetulleeksi ja tutustua siihen.

Näin tunteen kanssa tulee tutuksi, minkä jälkeen on mahdollista säädellä sitä ja vaihtaa tunne myös toiseen tunteeseen, jos se on tarpeellista.

Esimerkiksi: Jos urheilijaa jännittää tai pelottaa jokin suoritus tai kilpailu, ei ole tehokasta yrittää vain väkisin työntää jännitystä tai pelkoa pois. Niin toimimalla jännitys ja pelko usein vain lisääntyvät. Sen sijaan tulee hyväksyä, että ok, nyt minua jännittää tai pelottaa, ja haluan silti tehdä suorituksen jännityksen tai pelon kanssa. Näin päästään tunnetilaan, jossa jännitys ja pelko voivat olla läsnä, mutta suorittaminen on silti mahdollista.

Vaihe 2: Hyväksytään tunteita

Kun vaiheessa 1 mainituista asioista on keskusteltu, sovitaan koko ryhmän kanssa yhteisestä tehtävästä:

 • Aina kun urheilijat ja haluttaessa mielellään myös valmentaja kokevat alkavassa harjoituksessa jonkin tunteen, kertovat he siitä ääneen valmentajalle, kaverille tai koko ryhmälle tai joukkueelle.
 • Kun tunteesta kerrotaan, koko ryhmä tai valmentaja tai kaveri hyväksyvät yhdessä, että urheilija kokee kyseisen tunteen, se on ok, ja tunne toivotetaan tervetulleeksi!
 • Urheilijat ilmoittavat niin positiivisista kuin negatiivisista tunteista.
 • Harjoitusta jatketaan aina tunteen ilmoittamisen jälkeen normaalisti.
 • Harjoituksen lopuksi keskustellaan siitä, miltä tuntui hyväksyä niin omia kuin muiden tunteita.
 • Huomioidaan, kuinka on ok kokea mitä vaan tunteita!

Vinkkejä

On hyvä, jos tähän harjoitteeseen liittyvistä ajatuksista keskustellaan lyhyesti uudelleen aina silloin tällöin.

Urheilijat saavuttavat sen avulla paljon uutta tietoa ja tietoisuutta omista tunteistaan. On hyvä, että he pääsevät jakamaan tätä lisääntyvää ymmärrystä keskenään ja valmentajan kanssa.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat uskaltavat vähitellen kertoa ääneen, kun he kokevat jotain tunnetta.
 • Urheilijat uskaltavat vähitellen kertoa myös, jos he kokevat jotain kielteiseksi kokemaansa tunnetta.
 • Urheilijat havainnoivat, kuinka kielteistäkin tunnetta voi sietää ja sen kanssa voi toimia, kun sen hyväksyy ja antaa olla mukana.
 • Urheilijat oppivat keinoja tulla toimeen omien tunteidensa kanssa.
 • Tunteiden käsittelystä alkaa tulla avointa ja tavallista harjoitusryhmässä tai joukkueessa, mikä voi vaikuttaa voimakkaan myönteisesti esimerkiksi ilmapiiriin, erilaisuuden hyväksymiseen ja yksilöiden viihtymiseen ryhmässä.
shutterstock_278068
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on ensin keskustella olennaisimmista tunnetaitoihin liittyvistä perusasioista. Keskustellaan siitä, että kaikenlaisten tunteiden kokeminen on sallittua, kunhan niiden myötä ei käyttäydy väärin. Keskustellaan myös siitä, että voi olla tärkeää pyrkiä säätelemään omaa tunnetta, jos se on suorituksen kannalta huono. Mutta tunteen säätely ei onnistu yrittämällä työntää tunnetta pois, vaan sen sijaan on tärkeää hyväksyä tunne ja toimia sen kanssa.

Kun yllä mainituista asioista on keskusteltu, harjoitellaan kaikki yhdessä hyväksymään kunkin kokemia tunteita ja jatkamaan normaalia tekemistä, vaikka kaikenlaisia, niin kielteisiä kuin myönteisiä tunteita ilmeneekin.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?