Tervetuloa harjoittelemaan! Tässä harjoituksessa urheilijat opettelevat vähitellen tunnistamaan ja tietoisesti kokemaan juuri niitä tunnetiloja, jotka auttavat heitä onnistuneisiin suorituksiin!

Tavoitteet

 • Kiinnittää huomio kaikenlaisiin hyviin tunteisiin, joita kokee harjoitus- ja kilpailutilanteissa.
 • Saavuttaa vähitellen hyvä ymmärrys siitä, minkälaiset tunteet ja ajattelu liittyvät itsellä onnistumiseen harjoitus- ja kilpailutilanteissa.

VINKKI!

Harjoitelomakkeet voidaan säilyttää yhteisesti tai jokainen itse tilanteen mukaan – joka tapauksessa samaa lomaketta voidaan käyttää pitkään ja se kannattaa säilyttää.

Suoritusohjeet

 1. Harjoitteen tekemisen avuksi jaa urheilijoille kullekin harjoitelomake. Harjoitteen voi tehdä ilmankin lomaketta, vain tarkkailemalla ja keskustelemalla huomioista. Kirjoittaminen kuitenkin yleensä vahvistaa ja edesauttaa harjoittelun tuloksellisuutta.
 2. Sopikaa, että urheilijat tarkkailevat esimerkiksi seuraavan kuukauden tai jopa koko seuraavan harjoituskauden ajan harjoitteluaan ja kilpailemistaan keräten tietoa siitä, minkälaiset tunteet liittyvät omaan hyvään tekemiseen ja onnistumiseen.
 3. Urheilijat täyttävät aina harjoitusten ja kilpailujen jälkeen lomaketta, johon kertyy vähitellen yhä lisää tietoa siitä, mitkä tunteet ja ajatukset ovat urheilijalle hyödyllisiä.
 4. Lomakkeen avulla tarkkaillaan neljää harjoituksen tai kilpailun vaihetta: valmistautumista, aloitusta, suoritusaikaa sekä jäähdyttelyä. Urheilija tarkkailee onnistumisia ja muuta hyvää tekemistä ja laatua, joita tapahtuu näissä harjoitusten ja kilpailujen vaiheissa. Onnistumisia ja laatua ovat kaikenlaiset hyvin menneet asiat, kuten teknisesti onnistuneet osasuoritukset, hyvä vireystila, hyvä keskittyminen, hyvä oppimisen tunne jne. On olennaista tarkkailla onnistuneita yksityiskohtia, ei ainoastaan esimerkiksi kilpailuissa hyviä sijoituksia. Kun urheilija havaitsee onnistumisen, hän miettii, minkälaiset tunteet edelsivät ja vaikuttivat onnistumiseen.
 5. Kun monta harjoitusta ja mahdollista kilpailua on käyty ja havainnoitu, analysoikaa urheilijoiden kanssa yhdessä, minkälaisia huomioita kukin on tehnyt.
 6. Sopikaa, että kukin urheilija pyrkii jatkossa tietoisesti tekemään sellaisia asioita ja sellaisilla tavoilla, jotka tuottavat hänelle harjoituksissa ja kilpailuissa/peleissä onnistumisen kannalta hyviä tunteita.

Voit huomata kuinka:

 • Hyvien tunteiden esiintyminen lisääntyy, kun niihin kiinnitetään enemmän huomiota.
 • Myös joukkueen kokemien yhteisten, suoritusta edistävien tunteiden esiintyminen lisääntyy.
 • Urheilijat kiinnostuvat pyrkimään kohti tunteita, jotka auttavat suoriutumaan hyvin.
Adolescent boy with a tennis racket
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on kiinnittää huomiota hyviin tunteisiin, joita urheilijat kokevat harjoitus- ja kilpailutilanteessa. Tällöin näiden tunteiden esiintyminen myös lisääntyy. Tavoitteena on myös oppia tunnistamaan mahdollisimman tarkoin, minkälaiset tunteet ovat yhteydessä onnistumiseen ja laadukkaaseen tekemiseen, ja lisätä sen jälkeen näiden tunteiden kokemista tietoisesti.

Harjoitteessa urheilijat tarkkailevat harjoituksissa ja kilpailuissa kokemiensa onnistumisten ja tunteiden yhteyksiä.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?