Tietoiskujen opiskelu:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin harjoitteet auttavat viemään käytännössä näitä asioita urheilijoillesi niin, että he saavat  mahdollisuuksia kehittää omaa kilpailemisen taitoaan yhä monipuolisemmin.

Samalla vuorovaikutus ja ilmapiiri urheilijoiden ja urheilijoiden ja valmentajien välillä syvenevät, monipuolistuvat ja kehittyvät.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Ovatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saitko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle valmennustyössäsi?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista valmennustyössäsi tai muussa elämässä?

Tietoisku 1 

Tunne on ihmisen itsessään, ajatuksissaan ja kehossaan kokema reaktio suhteessa omaan tilanteeseen, ympäristön tapahtumaan ja sen tulkintaan.

Ihmiset eroavat toisistaan synnynnäisesti esimerkiksi siinä, kuinka paljon tunteita ja kuinka voimakkaasti he tuntevat erilaisissa tilanteissa. Näin olleen esimerkiksi ihmisten erilainen reagointi jossain samassa tilanteessa on osittain tai välillä paljonkin ihmisen itsensä tiedostamatonta, ikään kuin automaattista toimintaa.

699794
imagery_8

Tietoisku 2

Jotta urheilija oppii säätelemään tunteitaan suorituskykynsä ja hyvinvointinsa tukemiseksi, on hänen tärkeää oppia tunnistamaan ja nimeämään tunteitaan sekä myös itsepuhettaan eli ajattelua, jonka avulla hän ohjaa itse itseään kaikenlaisissa tilanteissa.

Tietoisku 3

On tärkeää tietää, että mikään tunne ei sinänsä ole hyvä tai paha. Sen sijaan sillä on merkitystä, miten urheilija käsittelee tunnetta ja minkälaiseen toimintaan tunne johtaa.

Esimerkiksi viha voi olla merkittävä tunne, jonka avulla ihminen onnistuu tai pääsee itsensä kehittämisen tielle. Mutta hänen on osattava toimia niin, että vihan tunne auttaa häntä suoriutumisessa sen sijaan, että se olisi haitaksi.

Eevi_uinti
shutterstock_81332911

Tietoisku 4

Tunteen kieltäminen ei ole tehokasta, jos halutaan työskennellä tunteen kanssa. Jos esimerkiksi pelon työntää väkisin taka-alalle, työntyy se usein mieleen yhä suurempana aina uudelleen. Ohje ”älä pelkää” ei siis useinkaan ole tehokas, vaan sen sijaan tulee hyväksyä, että pelottaa, ja lähteä miettimään, miten pelonkin kanssa voidaan edetä.

Tietoisku 5

Jo nuoret urheilijat kykenevät harjoittelemalla oppimaan taitoja, joiden avulla he pystyvät vaikuttamaan tietoisesti omiin tunnetiloihin ja omaan ajatteluun.

Taitojen oppiminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Tunteet ovat usein hyvin nopeasti herääviä ja vanhat ajattelumallit hyvinkin pinttyneitä, koska olemme niiden mukaisesti ehtineet lukemattomia kertoja toimia. Kärsivällisyys on siis valttia tunne ja ajattelutaitoja harjoitettaessa!

shutterstock_77450803
shutterstock_55868251

Tietoisku 6

Jokaisella ihmisellä on omia yksilöllisiä tunne- ja olotiloja, sekä yksilöllisiä tapoja ajatella, jotka ovat yhteydessä kilpailutilanteissa onnistumiseen.

Tunnistamalla ja harjoittamalla näitä tunteita ja ajattelutapoja, urheilija oppii onnistumaan tietoisemmin juuri tärkeinä hetkinä.

Etene nyt valmentamaan tietoiskuissa esitettyjä taitoja urheilijoillesi lajiharjoittelun rinnalla kurssin harjoitteiden avulla!