Tervetuloa harjoittelemaan!

Tässä harjoituksessa syvennytään tarkastelemaan koettuja tunteita suoriutumiseen liittyvissä tilanteissa.

Tavoitteet

  • Tunnepäiväkirja auttaa tunnistamaan erilaisia suoritustilanteiden aikana tyypillisesti koettuja tunteita sekä niiden mahdollisia syitä.
  • Tunteiden tunnistaminen on tärkeä edellytys niiden tarkoituksenmukaiselle säätelylle suorituskyvyn hallinnan osana.
  • Sekä suorittaja että esimerkiksi valmentaja, opettaja tai muu ohjaaja saavat tärkeää tietoa siitä, minkälaisia tunteita suoritustilanteisiin liittyy ja minkälaisia syitä koettujen tunteiden taustalla ajatellaan mahdollisesti olevan.

Aloita itse tai aloittakaa yhdessä pohtimalla tai keskustelemalla hetki siitä, että tunnepäiväkirja auttaa tunnistamaan tunteita, jotka johtavat myöhemmin onnistumisiin itselle tärkeissä tilanteissa.

Se taas johtaa siihen, että ihminen saavuttaa tavoitteitaan, nauttii tekemisestään ja voi hyvin!

Miltä motivaatio tuntuu tunnepäiväkirjan täyttämiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun päiväkirjan avulla?

Suoritusohjeet

Tulostetaan tarvittava määrä päiväkirjoja.

  • Päiväkirjaan kirjataan esimerkiksi 1-2 viikon ajan mahdollisimman paljon ja monipuolisia ajatuksia ja huomioita siitä, minkälaisia tunteita suoritustilanteissa, kuten esimerkiksi urheilu- tai esiintymisharjoituksissa, kuntoutustilanteessa tai vaativissa työtilanteissa koetaan.
  • Sama harjoitus on erittäin sopiva myös esimerkiksi kilpailutilanteiden aikana koettujen tunteiden havainnointiin. Samalla opitaan tarkkailemaan, mitkä tunteet ovat kilpailun tai muun vastaavan tilanteen onnistumisen kannalta sopivia tai epäsopivia.
  • Kun päiväkirjaa on täytetty sovitun ajanjakson ajan, tutustutaan huomioihin niin yksittäin kuin myös kokonaisuutena ja keskustellaan mielellään siitä, mitä tunnepäiväkirjojen avulla on havaittu ja opittu.
  • Pohditaan, halutaanko tehdä jotain muutoksia harjoituksiin, ajatuksiin tai toimintaan tunnepäiväkirjoissa havaittujen asioiden perusteella.
  • Tunnepäiväkirjan täyttämisen voi toistaa aina uudelleen, kun halutaan jälleen suunnata ajatuksia suoritustilanteissa koettuihin tunteisiin ja niiden lähteisiin.

Voit huomata kuinka:

  • Tunnepäiväkirjan toistuvan kirjaamisen myötä lisääntyy kyky yhä monipuolisempaan ja yksityiskohtaisempaan tunteiden havainnointiin.
  • Kyky havaita syy-yhteyksiä erilaisten tunteidensa ja tilanteiden välillä kehittyy, jolloin lisääntyy mahdollisuus tietoisesti tarkkailla ja säädellä yksilöllisiä reaktioita erilaisiin tapahtumiin, tilanteisiin ja ihmisiin.
regate 2