Ale!

Käyttöoikeus kaikkiin Asiantuntijamateriaaleihin – ASIANTUNTIJALISENSSI

965,00 860,00 sis alv

Asiantuntijalisenssillä saat käyttöoikeuden kaikkiin Harjoitusprosesseihin ja Asiantuntijamateriaaleihin, joiden teemat ovat: Itseluottamus, Motivaatio, Tavoitteenasettelu, Mielikuvaharjoittelu, Keskittyminen, Tunteiden hallinta sekä kilpaileminen ja kilpailuun valmistautuminen. Lisäksi asiantuntijalisenssiin sisältyvät valmentajien materiaaleista Valmentajana kehittyminen -materiaali, Psyykkisen valmennuksen starttipaketit 1 ja 2 sekä Ryhmädynamiikka. Nämä materiaalit myydään erikseen myös valmentajien tuotteissa.

Asiantuntijalisenssin materiaalien avulla voit vastata laajasti joko urheilijoidesi tai asiakkaidesi psyykkisen valmennuksen tarpeisiin luoden heille pitkiä tai lyhyempiä psyykkisen valmentautumisen prosesseja ja jaksoja. Materiaaleissa harjoitteet on jaettu neljään taitotasoon lapsista huippu-urheiluun. Harjoitteet ovat osin samoja kuin erikseen myytävissä lasten ja valmentajien materiaaleissa, mutta niitä on enemmän ja ne on kuvattu tiiviimmin asiantuntijakäyttöön, järjestyksessä etenevinä prosesseina. Tieto esitetään harjoitesivuilla ja pdf-liitteissä, joiden avulla harjoitteet on kopioitavissa aina uudelleen urheilijoiden tai valmentajien käyttöön.

Asiantuntijana sinulla on oikeus kopioida ja käyttää materiaalia omaan työkäyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin tai käyttäminen urheilupsykologian asiantuntijoiden koulutusohjelmissa on kielletty. Lisenssi on voimassa vuoden ajan.

Tutustu alla erikseen materiaaleihin, jotka sisältyvät asiantuntijalisenssiin.

Tuote Lkm

Asiantuntijamateriaalin Starttipaketit

Tämä materiaali sisältyy ASIANTUNTIJALISENSSIIN JA AKATEMIALISENSSIIN. Valmentajan starttipaketit 1 ja 2 sisältävät TrainingFocus-harjoitteita, jotka soveltuvat kaikkiin lajeihin yksilö- ja joukkueurheiluun. Harjoitteet ovat kaikki helposti lajiharjoittelun yhteydessä toteutettavia tehtäviä, jotka tehostavat harjoittelun laatua ja tuovat harjoitteluun mukaan psyykkiseen valmentautumiseen liittyviä elementtejä. Asiantuntija tai valmentaja voivat tämän materiaalin avulla helposti ja luontevasti aloittaa psyykkisen valmentautumisen toteuttamisen ja harjoittelun urheilijoiden ja valmentajien kanssa.

1

Ryhmädynamiikan kehittäminen

Ryhmädynamiikan materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessin ryhmädynamiikan kehittämiseksi ja tukemiseksi nuorille ja aikuisille, niin harrastetason kuin kilpaurheilun kontekstiin. Materiaalin avulla voit liittää joukkueesi tai harjoitusryhmäsi harjoitteluun tehtäviä, jotka varmistavat ja kehittävät ryhmädynaamisten ilmiöiden laatua ja oikeaa suuntaa, jotta ryhmä tai joukkue saavuttaa tavoitteitaan mahdollisimman todennäköisesti. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen milloin vain. Saat materiaalissa harjoitteet, joiden avulla kehität psyykkistä taitavuuttasi suoraan osana arkeasi. Voit luoda materiaalista pidempiaikaisen prosessin tai voit ottaa harjoitteita yksitellen mukaan tekemiseesi. HUOMAA: Tässä materiaalissa harjoitteet on esitetty tavallista tiiviimmin lyhyinä harjoitesivuina sekä pdf-liitteenä ja -harjoitelomakkeina.

1

Itseluottamus: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä itseluottamukseen liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut itseluottamuksen kehittämisen harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleisa ja -kursseissa. Itseluottamuksen materiaali sisältää harjoitteet myös lasten valmennukseen noin kuudesta ikävuodesta noin 11-12-vuotiaisiin.

1

Motivaatio: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä motivaatioon liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut motivaation ja motivoitumisen taidon kehittämisen harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleisa ja -kursseissa. Motivaation materiaali sisältää harjoitteet myös lasten valmennukseen noin kuudesta ikävuodesta noin 11-12-vuotiaisiin.

1

Tavoitteenasettelu: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä taitavaan tavoitteenasettamiseen liittyvien psyykkisten taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut tavoitteenasettamisen taidon harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiustasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin, ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleisa ja -kursseissa.

1

Mielikuvaharjoittelu: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä mielikuvaharjoittelun systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut mielikuvaharjoittelun harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun sekä myös lapsille. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleissa ja -kursseissa.

1

Keskittyminen: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä taitavaan keskittymiseen liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut keskittymisen taitojen harjoitusprosessit tietoiskuineen lasten ja valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleissa ja -kursseissa.

1

Tunteiden ja ajatusten säätely ja hallinta: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä tunteiden ja ajattelun säätelyyn liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut tunteiden ja ajattelun säätelyn sekä epäonnistumisen ja stressin hallinnan harjoitusprosessit tietoiskuineen lasten ja valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleissa ja -kursseissa.

1

Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä kilpailemiseen liittyvien psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut kilpailuihin ja peleihin valmistautumisen ja sekä kilpailemisen  kehittämisen harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleissa ja -kursseissa.

1

Valmentajana kehittyminen

Valmentajana kehittyminen -materiaali sopii sinulle, joka haluat syventyä ja paneutua pohtimaan esimerkiksi omaa valmennusfilosofiaasi, omaa itseluottamuksen ja motivaation kokemustasi valmentajana sekä omia vuorovaikutustaitojasi valmentajana. Materiaali tarjoaa sinulle prosessinomaisen tai yksittäisinä kysymyssarjoina etenevän mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää itseäsi valmentajana. Materiaali sisältää kahdeksan harjoitusaihetta, joihin kaikkiin saat oivalluttavat ja kiinnostuksen herättävät kysymykset, joihin voit vastata asioita rauhassa pohtien. Saat myös joitain tehtäviä, jotka voit halutessasi tehdä urheilijoidesi avulla. Saat materiaalin välittömästi käyttöösi, ja voit siis aloittaa heti! Materiaalin harjoitteet ovat sisällytettyinä myös Asiantuntijamateriaali-kokonaisuudessa.

1