Kilpailemaan valmentaminen

45,00 sis. alv.

TrainingFocus -materiaali Kilpailemaan valmentaminen on perusteellinen opus, joka johdattaa kilpailullisia tavoitteita asettaneet urheilijat ja valmentajat harjoittelemaan systemaattisesti taitavan kilpailemisen taitoja. Materiaalin avulla voi luoda urheilijan lajivalmennuksen rinnalle tehokkaan ja syvällisenprosessin, jonka avulla urheilija kehittyy pitkäjänteisesti kohti itseensä luottavaa, tasaisesti suorittavaa ja henkisesti vahvaa kilpailijaa.

 

Kuvaus

Kilpailemaan valmentamisen materiaali sisältää ohjeet materiaalin käyttöön, moniosaiset tietoiskut kilpailemiseen liittyvistä teemoista, kilpailemisen taitolistan ja taitavuuden kehittymisen arviointityökalun sekä harjoittelun suunnittelemista helpottavat harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Harjoitteita on 18, ja ne on jaettu kolmeen, toisiaan seuraaviin osiin: Kilpailemien taidon perusta, Taitava kilpailija sekä Vireys ja suoritustilan hallinta.

 

Kenelle

Kilpailemaan valmentamisen materiaali on tarkoitettu valinta- ja huippuvaiheessa oleville tai huipulle tähtääville urheilijoille sekä heidän valmentajilleen. Harjoitteet sopivat myös itse urheilustaan vastuussa oleville kilpaurheilijoille sekä psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian ammattilaisille asiakastyöskentelyn tueksi. Materiaalissa puhutellaan valmentajaa ja urheilijaa, mutta siitä hyötyvät soveltaen kaikki huippusuorituskyvyn kehittämisestä kiinnostuneet.

 

Käsiteltäviä teemoja materiaalissa ovat:

  1. Kilpailemisen taidon perusta:

Itsetuntemus, itsearvostus, vuorovaikutus, käsitteiden ymmärtäminen, ulkopuoliset odotukset ja paineet, vuorovaikutus urheilijan perheeseen

  1. Taitava kilpailija:

Kilpailuohjelman psyykkinen hyödyntäminen, valmistautumis- ja kilpailurutiinit, tavoitteenasettelu, kilpailunomainen harjoittelu, kilpailuanalyysit

 

  1. Vireys- ja suoritustilan hallinta:

Itseluottamuksen kokemus, myönteinen itsepuhe, keskittyminen,

jännityksen nopeat hallintakeinot, virheiden nollaaminen, poikkeavissa tilanteissa toimiminen

 

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet

Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoite 2: Urheilija-analyysi

Harjoite 3: Mitä on onnistuminen ja epäonnistuminen?

Harjoite 4: Urheilun osuus elämässäni

Harjoite 5: Minä muiden silmin

Harjoite 6: Kysely urheilijan läheisille

 

Osa 2: Taitava kilpailija

Harjoite 7: Psyykkinen kilpailusuunnitelma

Harjoite 8: Kilpailija-analyysi

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 10: Fyysiset ja psyykkiset rutiinit

Harjoite 11: Kilpailunomainen harjoittelu

Harjoite 12: Kilpailuanalyysi

 

Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta

Harjoite 13: Ihanteellisen kilpailuolotilan tunnistaminen ja sen saavuttaminen

Harjoite 14: Itseluottamuksen kokemuksen ylläpitäminen ja myönteinen itsepuhe

Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Harjoite 16: Vireys- ja suoritustilan sekä jännityksen nopeat hallintakeinot

Harjoite 17: Epäonnistumisen ja virheiden nollaaminen sekä hienon matkan todentaminen

Harjoite 18: Poikkeavissa tilanteissa toimiminen

 

Ostettuasi materiaalin sinulla on oikeus kopioida harjoitelomakkeita ja -ohjeita omaan käyttöösi, jolloin voit käyttää esitettyjä lomakkeita aina uudelleen ja esimerkiksi monistaa jokaiselle urheilijallesi tarvittavat ohjeet. Materiaalissa on 100 sivua.