Lasten innostus, motivaatio sekä tavoitteiden voima

32,00 sis. alv.

Lasten innostus, motivaatio sekä tavoitteiden voima -materiaali syventyy lasten liikunnan ja urheilun keskeisimpään kysymykseen, eli motivaatioon, joka ylläpitää lasten intoa liikkua ja jatkaa liikuntaharrastusta. Materiaali tarjoaa mielekkäitä ja hauskoja, motivaatioon ja tavoitteenasetteluun liittyviä harjoitteita ja tehtäviä lapsille ja myös kysymyksiä ja tarkkailutehtäviä valmentajalle – tavoitteena on tehtäväorientoitunut harjoitusilmapiiri, jossa tavoitteita asetetaan lasten innostusta ja oppimista ihanteelisesti tukien. Harjoitteet voidaan toteuttaa lapsille noin 7 ikävuodesta ylöspäin noin 11-12-vuotiaisiin. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen heti.

Varasto loppu

Kuvaus

Lapset itse osallistuvat liikuntaan ja urheiluun puhtaasti liikkumisen ja tekemisen ilon ja viihtymisen vuoksi. Tämä on samalla tärkein tavoite lasten liikuntaa ja urheilua ohjaaville valmentajille, jonka onnistuessa voidaan samalla luoda lapsille hyvät perusvalmiudet jatkaa urheilua myös nuoruusvuosina.

Kurssin ja materiaalin avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen lasten motivoitumiseen sekä siihen, miten tavoitteenasettelu voi tukea motivaatiota. Kurssi sisältää harjoitteita, jotka voit suoraan käytännössä toteuttaa lasten ohjaus- ja valmennustilanteissa. Harjoittelun aikana ja sen jälkeen voit havainnoida, minkälaisia vaikutuksia harjoitteilla on.

Materiaali on laadittu niin, että sen voi toteuttaa luonnollisena prosessina itsenäisesti. Halutessasi voit myös hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa valmennusprosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella lasten tai valmentajan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Tapaamisten tavoitteena on edelleen tehostaa materiaalin käyttöönottoa, sen avulla harjoittelua ja harjoittelun vaiheen loppuun saattamista. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Lasten innostus ja motivaatio sekä tavoitteiden voima -kurssin ja materiaalin antia:

 • Valmentaja saa mahdollisuuden pohtia jäsentyneesti huomioitaan harjoitusryhmänsä lasten innostuksen ja motivaation tilasta.
 • Lapset oppivat ilmaisemaan harjoituspäiväkirjan avulla oman harjoituksissa viihtymisen tasoa ja syitä, jolloin valmentaja saa tärkeää tietoa lasten harjoittelusta.
 • Lapset saavat harjoitteiden avulla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan harjoitteluunsa, mikä on tärkeää motivoitumisen ja itsenäistymisen valmiuksien kehittymisessä.
 • Lapset ilmaisevat itselleen tärkeitä tavoitteita ja saavat valmentajan avulla mahdollisuuden työskennellä järjestelmällisesti omalla tasollaan sen saavuttamiseksi.
 • Ryhmä työskentelee yhdessä kokien ja vahvistaen edelleen lasten yhteishenkeä ja kuuluvuuden tunnetta tärkeään ja kivaan ryhmään.
 • Valmentaja saa mahdollisuuden toteuttaa uudenlaisia ja erilaisia harjoitteita, jotka tuovat harjoitteluun vaihtelua ja edistävät lasten viihtymistä ja oppimista.
 • Valmentaja saa harjoitteita toteuttaessaan myös mahdollisuuden tutustua valmentamiinsa lapsiin entistä paremmin.
 • Harjoitusryhmän harjoituskauden tavoitteet sekä myös yksilölliset tavoitteet selkiintyvät etenkin lapsille ja sitä kautta myös valmentajalle.
 • Kurssiin sisältyy bonus-harjoitteena lomake, jonka avulla valmentaja voi halutessaan kysellä tietoja perheiltä koskien perheen ajatuksia lapsen harrastuksesta.
 • Harjoitteet sopivat esimerkiksi urheiluseuroille käytettäväksi valmentajien koulutuksessa tai muutenkin valmentajien kesken, jolloin harjoitteet luovat hyvää kehittymisen ja yhteistyön ilmapiiriä sekä kehittävät valmentajien taitavuutta tukea valmentamiensa lasten innostusta ja motivaatiota.

 

Lasten innostus ja motivaatio sekä tavoitteiden voima -kurssi ja -materiaalit:

 • Perustuvat laajaan kokemukseen niin lasten ja nuorten kuin heidän ohjaajien ja valmentajien harjoittelun parissa niin laji- kuin psyykkisessä valmennuksessa. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen.
 • Kun maksat kurssin, saat heti kirjautuessasi kaikki materiaalit käyttöösi. Voit siis ostaa kurssin ja aloittaa sen heti. Harjoitteet näkyvät hyvin mobiiliversioina.
 • Ostaessasi kurssin, saat:
  • Ohjeita materiaalien avulla valmentamiseen. Voit tehdä harjoitteita valmennettaviesi kanssa järjestyksessä tai yksitellen missä järjestyksessä itse haluat.
  • Teoriaosuuden helposti luettavien tietoiskujen muodossa.
  • Kymmenen harjoitesivua, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia ja harjoituksia monipuolisesti:
   • Harjoitteen tavoitteet
   • Harjoitteen suoritusohjeet
   • Joihinkin harjoitteisiin liittyy katsottava ja haluttaessa tulostettava pdf-harjoitelomake
   • Materiaalin harjoitteet:

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta
Harjoite 2: Hauskuuspäiväkirja
Harjoite 3: Lapset määräävät -päivä
Harjoite 4: Lapset kysyvät miksi -päivä
Harjoite 5: Lajitietokilpailu
Harjoite 6: Tavoitekartta
Harjoite 7: Lasten omat tavoitteet
Harjoite 8: Meidän ryhmän kivat jutut
Harjoite 9: Arvataan tavoitteita
Harjoite 10: Kotitehtäviä innostuksesta, motivaatiosta ja tavoitteista
BONUS-harjoite: Kysymyksiä vanhemmille lapsen tavoitteista ja urheilemisesta

 • Yksittäisen kurssin hinta on 32,00€. Ostaessasi vähintään kaksi materiaalia saat kaikista 20€:n alennuksen. Materiaalien avulla voit toteuttaa laadukasta lasten kilpailemisen ohjaamista ja valmentamista pitkään.
 • Harjoitteita voi toistaa yhä uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta taidot ja tavat asettuvat osaksi sinun ja lasten pysyvää toimintaa. Samalla valmentajana opit toteuttamaan harjoitteet itsellesi luontevalla ja lajinomaisella tavalla. Joihinkin harjoitteisiin saat tulostettavat ja monistettavat pdf-harjoitelomakkeet, joita voit koipida käyttöösi aina uudelleen.
 • Kurssimateriaali on käytössäsi 9 kuukautta, jonka ajan jälkeen saat sen halutessasi käyttöösi uudestaan samaksi ajaksi puoleen hintaan.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, lapsia, nuoria ja aikuisia valmentaneet ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet ja urheilevat asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Palautteita materiaalien käytöstä valmentajilta:

 ”Olen saanut paljon työkaluja psyykkisen valmennuksen monipuolistamiseksi. Valmentajana mietin asioita urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen saavuttamiseksi.” (Anu Nieminen, Suomen Sulkapalloliiton päävalmentaja)

”Valmentaminen on pitkälle vuorovaikutusta ja urheilijan auttamista omalla polullaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. TrainingFocus antaa tähän erinomaisesti tukea. TrainingFocus antaa valmentajalle konkreettisia työkaluja arkeen. Valmentajan saamat opit siirtyvät suoraan käytäntöön, kentälle – urheilijoiden avuksi.” (Pekko Söderström, nuorten olympiavalmentaja, Palloliitto)

 

Lisää valmentajien kokemuksia:

”Isoin oivallus on se, että olen sisäistänyt, että jokainen harjoitustilanne on psyykkistä valmennusta.”

”Harjoitteiden läpikäynti on inspiroinut ja herättänyt ajatuksia.”

”Harjoitteet ovat olleet todella hyviä. En olisi itse tullut ajatelleeksi  asioita ollenkaan näin monipuolisesti.”

”Olen saanut oivalluksia positiivisten asioiden esiintuomisesta monin eri tavoin. Olen lähestynyt tavoitettani olla positiivisempi ja keskustelevampi.”

”On tullut ajatelleeksi, mitä ja miten lapsi ajattelee.”

”On parantanut luottamussuhdetta minun ja urheilijoiden välillä”

 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan lasten innostusta ja iloa kohti omaa liikunta- ja urheiluharrastustaan!

Harjoitteiden avulla lisäät innostavia, luonnollisesti valmennusarkeen soveltuvia psyykkisen valmennuksen elementtejä ohjaamiesi ja valmentamiesi lasten harjoitteluun!