Lasten kilpaileminen

32,00 sis. alv.

Lasten kilpaileminen -materiaali tarjoaa monipuolisia, luovia ja hauskoja tehtäviä ja harjoitteita, jotka antavat lapsille mahdollisuuksia tarkastella ja lisätä kokemuksiaan liittyen kilpailemiseen ja pelaamiseen. Valmentaja pääsee myös itse rauhassa tarkkailemaan niin lasten tuntemuksia kuin omia ajatuksiaan liittyen kilpailemisen kiinnostaviin teemoihin. Lasten liikunnan ja urheilun ohjauksen sekä valmennuksen tärkeä tehtävä on ylläpitää ja kehittää lasten kokemusta omasta pystyvyydestä ja osaamisesta sekä liikunnan riemusta. Oikein toteutettu lasten kilpaileminen on tässä tehtävässä avainasemassa. Harjoitteet voidaan toteuttaa lapsille noin 7 ikävuodesta ylöspäin noin 11-12-vuotiaisiin. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen heti.

Varasto loppu

Kuvaus

Lasten kilpaileminen -materiaalin avulla voit valmentajana varmistaa, että lasten kilpaileminen ja pelaaminen tapahtuvat heidän psyykkistä kehitystään ja urheilussa edistymistään tukevilla tavoilla. Voit toteuttaa harjoituksissa kilpailullisia ja kilpailemaan oppimiseen liittyviä elementtejä, jotka edistävät ja tukevat monella tavalla lasten liikunnasta ja urheilusta nauttimista.

Kurssin ja materiaalin avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen lasten kilpailemiseen. Kurssi sisältää harjoitteita, jotka voit suoraan käytännössä toteuttaa lasten ohjaus- ja valmennustilanteissa. Harjoittelun aikana ja sen jälkeen voit havainnoida, minkälaisia vaikutuksia harjoitteilla on.

Materiaali on laadittu niin, että sen voi toteuttaa luonnollisena prosessina itsenäisesti. Halutessasi voit myös hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa valmennusprosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden tai valmentajan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Tapaamisten tavoitteena on edelleen tehostaa materiaalin käyttöönottoa, sen avulla harjoittelua ja harjoittelun vaiheen loppuun saattamista. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Lasten kilpaileminen -kurssin ja materiaalin antia:

 • Harjoitteet tuovat lasten rutiineihin kivoja poikkeuksia, ja ne kehittävät niin ryhmähenkeä kuin itseluottamusta kilpailemisen taitojen ohella.
 • Valmentaja saa mahdollisuuden tutustua yhä enemmän valmentamiinsa lapsiin ja erityisesti heidän ajatuksiin ja kokemuksiin liittyen kilpailemiseen ja pelaamiseen. Näin valmentaja onnistuu tukemaan jokaista yksilöllisesti.
 • Vuorovaikutustaidot kehittyvät ja keskustelun aiheet laajentuvat ja syventyvät vähitellen.
 • Lapset saavat paljon kilpailemiseen ja pelaamiseen liittyviä onnistumiskokemuksia sekä kiinnostavia harjoitushetkiä, jotka lisäävät motivoituneisuutta ja kilpailemisen rentoutta.
 • Lapset oppivat laadukkaan kilpailuun valmistautumisen sekä suorituskyvyn säätelyn alkeita.
 • Lapset oppivat myös kilpailujen ja pelien jälkeisen analysoinnin alkeita.
 • Lapset harjoittelevat epäonnistumisiin ja virheisiin suhtautumista rakentavasti oppimiskokemuksina ja luonnollisesti liikkumiseen ja urheiluun kuuluvina asioina.
 • Valmentaja saa jäsentyneen mahdollisuuden tarkastella omia kokemuksiaan sekä arvomaailmaansa liittyen kilpailemisen teemoihin.
 • Harjoitteet sopivat esimerkiksi urheiluseuroille käytettäväksi valmentajien koulutuksessa tai muutenkin valmentajien kesken, jolloin harjoitteet luovat hyvää kehittymisen ja yhteistyön ilmapiiriä sekä kehittävät valmentajien taitavuutta tukea valmentamiensa lasten kilpailemisen taitojen kehittymistä.

 

Lasten kilpaileminen -kurssi ja -materiaalit:

 • Perustuvat laajaan kokemukseen niin lasten ja nuorten kuin heidän ohjaajien ja valmentajien harjoittelun parissa niin laji- kuin psyykkisessä valmennuksessa. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen.
 • Kun maksat kurssin, saat heti kirjautuessasi kaikki materiaalit käyttöösi. Voit siis ostaa kurssin ja aloittaa sen heti. Harjoitteet näkyvät hyvin mobiiliversioina.
 • Ostaessasi kurssin, saat:
  • Ohjeita materiaalien avulla valmentamiseen. Voit tehdä harjoitteita valmennettaviesi kanssa järjestyksessä tai yksitellen missä järjestyksessä itse haluat.
  • Teoriaosuuden helposti luettavien tietoiskujen muodossa.
  • Kahdeksan harjoitesivua, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia ja harjoituksia monipuolisesti:
   • Harjoitteen tavoitteet
   • Harjoitteen suoritusohjeet
   • Harjoitteen vaikutuksia
   • Vinkkejä, esimerkkejä, kuvia
   • Materiaalin harjoitteet:
    1. Tarkastele ilmiöitä ja tuntemuksia
    2. Jutellaan kilpailemisesta
    3. Suunnittele kilpailu!
    4. Tärkeää ennen kilpailua ja peliä
    5. Tärkeää kilpailun ja pelin jälkeen
    6. Valmentajan omia ajatuksia kilpailemisesta
    7. Lasten suunnittelema kilpailu
    8. Epäonnistutaan tahallaan
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta taidot ja tavat asettuvat osaksi sinun ja lasten pysyvää toimintaa. Samalla valmentajana opit toteuttamaan harjoitteet itsellesi luontevalla ja lajinomaisella tavalla.
 • Yksittäisen kurssin hinta on 32,00€. Ostaessasi vähintään kaksi materiaalia saat kaikista 20€:n alennuksen. Materiaalien avulla voit toteuttaa laadukasta lasten kilpailemisen ohjaamista ja valmentamista pitkään.
 • Kurssimateriaali on käytössäsi 9 kuukautta, jonka ajan jälkeen saat sen halutessasi käyttöösi uudestaan samaksi ajaksi puoleen hintaan.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, lapsia, nuoria ja aikuisia valmentaneet ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet ja urheilevat asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Palautteita materiaalien käytöstä valmentajilta:

 

”Isoin oivallus on se, että olen sisäistänyt, että jokainen harjoitustilanne on psyykkistä valmennusta.”

”Harjoitteiden läpikäynti on inspiroinut ja herättänyt ajatuksia.”

”Harjoitteet ovat olleet todella hyviä. En olisi itse tullut ajatelleeksi  asioita ollenkaan näin monipuolisesti.”

”Olen saanut oivalluksia positiivisten asioiden esiintuomisesta monin eri tavoin. Olen lähestynyt tavoitettani olla positiivisempi ja keskustelevampi.”

”On tullut ajatelleeksi, mitä ja miten lapsi ajattelee.”

”On parantanut luottamussuhdetta minun ja urheilijoiden välillä”

 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan lasten myönteisiä kokemuksia kilpailemisesta ja pelaamisesta sekä saavuttamaan onnistumista edistäviä kilpailemisen taitoja!

Harjoitteiden avulla lisäät innostavia, luonnollisesti valmennusarkeen soveltuvia psyykkisen valmennuksen elementtejä ohjaamiesi ja valmentamiesi lasten harjoitteluun!