Mielikuvaharjoittelu: Harjoitusprosessit ja Asiantuntijamateriaali

119,00 sis. alv.

Harjoitusprosessi- ja Asiantuntijamateriaalit sopivat sinulle, joka haluat syventyä mielikuvaharjoittelun systemaattiseen, prosessinomaiseen valmentamiseen tai harjoitteluun tai työskentelet asiantuntijana psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian tai esimerkiksi hyvinvoinnin alalla. Materiaali sisältää ytimekkäästi kuvatut mielikuvaharjoittelun harjoitusprosessit tietoiskuineen valmiuksia kehittävästä tasosta huippu-urheiluun sekä myös lapsille. Harjoitteet on esitetty asiantuntija- ja prosessimateriaaleissa tiiviimmin ja ne etenevät pidemmälle kuin muissa TrainingFocus- verkkomateriaaleissa ja -kursseissa.

Varasto loppu

Kuvaus

Valmennuksessa voidaan hyödyntää mielikuvaharjoittelua tehokkaasti mm. lajin osasuoritusten, kokonaisten lajiharjoitusten sekä kilpailusuoritusten harjoittelussa. Lajiharjoittelun määrää ja laatua voidaan merkittävästi nostaa oikein toteutetulla mielikuvaharjoittelulla. Myös poikkeavissa tilanteissa, kuten loukkaantumisista tai muista syistä johtiven harjoitustaukojen aikana mielikuvaharjoittelulla voi olla korvaamaton merkitys. Lisäksi mielikuvilla voidaan tehostaa suorituksiin liittyvien tunnetilojen ja taitavan ajattelun kehittymistä.

Koska mielikuvaharjoittelu on niin tehokasta, voi se väärin toteutettuna olla jopa haitallista. TrainingFocus-materiaalien avulla voidaan ohjata urheilijat oppimaan oikea mielikuvaharjoittelun tekniikka, jolloin tämä merkittävä valmennuksen osa-alue saadaan maksimaalisesti käyttöön.

 

Harjoitusprosesseissa ja Asiantuntijamateriaalissa harjoitteet on jaettu tasoittain niin, että ne soveltuvat aloittelevien harjoittelusta huippu-urheiluun. Lasten harjoitteet soveltuvat noin 6-7 -vuotiaista lapsista 10-11 -vuotiaisiin. Tasojen harjoitteet soveltuvat noin 10-12-vuotiaista aikuisiin riippuen harjoittelevan henkilön aiemmasta kokemuksesta, lapsilla ja nuorilla ajattelun kehityksen tasosta sekä osin myös lajista ja lajivalmentautumisen tavoista ja määrästä. Asiantuntijana tai valmentajana voit näin luoda urheilijan ja/tai joukkueen tasoon ja tilanteeseen sopivia harjoitusprosesseja. Toki harjoitteita voi käyttää yksittäinkin tai ideoinnin pohjana.

Harjoitteet ohjaavat kehittämään mielikuvaharjoittelun taitoja lajiharjoittelun kiinteänä osana ja rinnalla, jolloin psyykkisestä valmennuksesta tulee luonnollinen, jatkuva osa valmentautumisen kokonaisuutta. Näin varmistuu urheilijoiden psyykkisen taitavuuden monipuolinen kehittyminen fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla. Harjoitteita toistaessasi tämän tärkeän, psyykkisen osa-alueen valmentaminen kytkeytyy vähitellen luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista asiantuntijuuttasi tai valmennustapaasi.

Halutessasi voit hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa prosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden, valmentajien tai asiantuntijan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä.

 

Mielikuvaharjoittelun harjoitusprosessien antia:

 • Valmentaja tai asiantuntija oppii ja sisäistää osaksi omaa valmennuskokonaisuuttaan harjoitesarjat, joiden avulla urheilijat ja valmentajat voivat tutustua mielikuvaharjoitteluun, innostua siitä ja oppia, miten luodaan hyvät valmiudet tuottaa todenmukaisia, onnistuneita mielikuvia, tuntemuksia ja tunteita liittyen urheilusuorituksiin.
 • Urheilijat oppivat hyvän mielikuvaharjoittelun perustekniikan, joka mahdollistaa mielikuvaharjoittelun hyödyntämisen jatkossa tuloksellisesti ja monipuolisesti.
 • Mielikuvaharjoittelulla vaikutetaan positiivisesti urheilijoiden poikkeavien tilanteiden hallintaan, kuten loukkaantumistilanteisiin, pelkotilanteisiin tai haastaviin olosuhteisiin. Valmentajat omaavat keinoja, joilla tukea urheilijaa tämänkaltaisissa tilanteissa.
 • Joukkue voi käyttää mielikuvaharjoittelua pelitaktiikan omaksumisessa sekä muiden kilpailu-/ottelusuoritusten harjoittamisen apuna.
 • Vuorovaikutus valmentajan ja urheilijoiden sekä urheilijoiden välillä ja joukkueen sisällä monipuolistuu, kehittyy ja syvenee.
 • Suoritusvarmuus lisääntyy, kun lajiharjoittelu määrä ja laatu ovat korkeat oikein toteutetun mielikuvaharjoittelun ansiosta.
 • Valmentaja saa tietoa urheilijoiden yksilöllisistä, jo olemassaolevista mielikuvaharjoittelun tavoista, ja voi näin tarkistaa, että mielikuvat eivät ole väärin toteutettuja.

 

Mielikuvaharjoittelun materiaalit:

 • Perustuvat laajaan, pitkäaikaiseen kokemukseen urheilijoiden ja valmentajien mielikuvaharjoittelun parissa niin laji- kuin psyykkisen valmennuksen osana. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen niin yksilöille kuin ryhmille ja joukkueille.
 • Harjoitteet kuvataan harjoitesivulla sekä katsottavassa, ja haluttaessa tulostettavassa pdf-liitteessä.
 • Harjoitteet muodostavat luonnollista vuorovaikutusta lisääviä, kiinnostavia ja tehokkaita harjoitusprosesseja teeman mukaisten psyykkisten taitojen opettamiseksi ja oppimiseksi.
 • Kun maksat materiaalin, saat heti kirjautuessasi kaikki harjoitteet käyttöösi. Voit halutessasi tulostaa ohjeet ja tarvittavat harjoitelomakkeet aina uudelleen.
 • Materiaalin hinta on 119,00€. Ostaessasi materiaalin saat oikeuden käyttää sitä työ- ja valmennustehtävissäsi kopioiden harjoitteita myös jatkossa omaan käyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin on kielletty.
 • Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat saman oston yhteydessä kaikki materiaalit 20%:n alennuksella. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 • Materiaali on käytössäsi vuoden ajan. Seuraavan vuoden saat halutessasi käyttöösi puoleen hintaan.
 • Materiaali sisältää ohjeita materiaalien avulla työskentelyyn ja valmentamiseen.
 • Teoriaosuudet on esitetty helposti opiskeltavien tietoiskujen muodossa, joita voit käyttää asiantuntijana myös luentopohjissa tukena.
 • Harjoitteet on esitetty harjoitesivuina ja pdf-liitteinä, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa mielikuvien harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen vaikutuksia
  • Vinkkejä, esimerkkejä
  • Ryhmäversioita isolle ryhmälle
 • Saat tulostettavat ja monistettavat harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat asiakkaidesi tai urheilijoidesi kirjaavan tehtäviä.
 • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta taidot asettuvat osaksi urheilijoiden/valmentajien pysyvää toimintaa.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Mielikuvaharjoittelun harjoitteet tasoittain:

 • Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Mielikuvaharjoittelun valmiudet:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku mielikuvaharjoittelun valmiuksista
 • Harjoite 1: Kysymyksiä mielikuvaharjoittelusta valmiuksien tasolla
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 1): Starttikysely mielikuvaharjoittelusta
 • Harjoite 2: Mielikuvien virittäminen annettujen mielikuvien avulla
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 2): Mielikuvien virittäminen annettujen mielikuvien avulla
 • Harjoite 3: Mielikuvan vaihtaminen sisäisen ja ulkoisen välillä
 • Harjoite 4: Mielikuvien elävöittäminen – käytännön vinkkejä lajiharjoitusten yhteyteen
 • Harjoite 5: Liikkeen harjoittelu mielikuvan avulla
 • Harjoite 6: Mielikuvatesti

Mielikuvaharjoittelun perustaidot:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku mielikuvaharjoittelun perustaidoista
 • Harjoite 1: Kysymyksiä mielikuvaharjoittelusta perustaitojen tasolla
 • Harjoite 2: Kirjoita ja piirrä liike osiksi
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 3): Kirjoita ja pirrä suoritus osiksi
 • Harjoite 3: Tuota oikea mielikuva
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 4): Tuota oikea mielikuva
 • Harjoite 4: Rakenna kokonaisuus osista
 • Harjoite 5: Kuvan käyttö mielikuvaharjoituksessa
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 6): Kuvan käyttö mielikuvaharjoituksessa
 • Harjoite 6: Vinkkejä mielikuvien käyttöön käytännössä
 • Harjoite 7: Mielikuvakeskittyminen
 • Ryhmäversio (Ryhmien harjoite 7): Mielikuvakeskittyminen taktiikkaan

Mielikuvaharjoittelun huipputaidot:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoisku Mielikuvaharjoittelun huipputaidoista
 • Harjoite 1: Kirjoita tai piirrä suorituskokonaisuus osiksi
 • Harjoite 2: Kilpailusuoritus mielikuvina
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 8): Kilpailusuoritus mielikuvina
 • Harjoite 3: Mielikuvatreeni lajitreenin tilalla
 • Ryhmäversio: (Ryhmien harjoite 5): Mielikuvatreeni lajitreenin tilalla
 • Harjoite 4: Virheen analysointi ja korjaaminen
 • Harjoite 5-6: Mielikuvaharjoittelu erityistilanteissa

Lasten mielikuvaharjoittelu ja tunnetaidot:

 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Tietoiskut lasten tunnetaidoista ja mielikuvaharjoittelusta
 • Harjoite: Kaikenlaisia mielikuvia
 • Harjoite: Kaikenlaisia tunteita
 • Harjoite: Miltä suoritus tuntui?
 • Harjoite: Vertaillaan erilaisia suoritustapoja
 • Harjoite: Kuvitellaan tilanteita
 • Harjoite: Minkälaisia tunteita ja tuntemuksia tänään tuntuu?
 • Harjoite: Suorituksia erilaisin tuntein ja tuntemuksin varustettuna
 • Harjoite: Rauhallinen – pirteä – rauhallinen – pirteä
 • Harjoite: Lasten rentoutusharjoitus
 • Harjoite: Kotitehtäväehdotuksia tunteista ja mielikuvista

Lasten harjoittelussa tunnetyöskentely, vireys- ja olotilan säätely, oppiminen sekä mielikuvat liittyvät kiinteästi toisiinsa. Lasten mielikuvaharjoittelun ja tunnetyöskentelyn harjoitteita on enemmän ja ne ovat tässä materiaalissa  samat kuin materiaalissa: Harjoitusprosessit ja asiantuntijamateriaali: Tunteiden ja ajatusten säätely.

Samat lasten harjoitteet ovat myös myynnissä erillisenä materiaalina osiossa Lasten liikunta ja urheilu.

 

Palautteita asiantuntijamateriaalien käytöstä:

 • TrainingFocus antaa todella toimivan läpileikkauksen kohti käytännön toimintaa psyykkisessä valmennuksessa urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olen saanut käytännön työkaluja sekä mahdollisuuden ja rohkeuden kokeilla erilaisia toimintamalleja.” (Mikael Kurki, ammattivalmentaja, alppihiihto)
 • ”Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin. (Mari Sarjanen, kuntoutuspsykologi)
 • ”Olen saanut paljon työkaluja omaan työhön. On ollut kiva huomata, että harjoitteita voi hyvin soveltaa myös kuntoliikkujien kanssa.” (Jatta Korhonen, PT yrittäjä, liikunnanohjaaja)

Kokemuksia urheiluseuroista ja lajiliitoista valmentajilta:

 • ”Materiaali on kattava, ja se tuo selkeää lisäarvoa valmennuskokonaisuuteen.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Materiaali on tuonut lisää vuorovaikutusta omaan valmennustyöhöni ja antanut käytännön työkaluja psyykkisen valmennuksen toteuttamiseksi arjessa.”
 • ”TrainingFocus -ohjelma tuntuu toimivan kaiken tasoisille urheilijoille – käytän materiaalia lajivalmennuksessani!”

 

Tervetuloa mukaan luomaan laadukkaita mielikuvaharjoittelun harjoitusprosesseja urheilijoiden harjoittelun laadun ja määrän tehostamiseksi!