Motivaation vahvistaminen

29,00 sis. alv.

Urheilijan motivaation vahvistaminen -kurssin avulla kehityt valmentajana ja vuorovaikuttajana, ja varmistat valmennettaviesi motivoitumisen taitojen edistymisen fyysisen taitavuuden rinnalla. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen milloin vain. Saat materiaalissa harjoitteet, joiden avulla tuet urheilijoidesi motivaation vahvistumista suoraan osana lajivalmennustasi ja sen rinnalla.

Varasto loppu

Kuvaus

Motivaatio on kaiken toiminnan liikkeellepaneva voima, ja motiivit niitä yksilöllisiä syitä ja tekijöitä, jotka saavat toiminnan aikaan. Motivoitunut urheilija nauttii arjen harjoittelusta, jolloin hän myös oppii tehokkaasti, jaksaa harjoitella paljon ja selviää myös usein helpommin ja nopeammin urheiluun liittyvistä hankalammista harjoittelu- ja kilpailuhetkistä. Ilo ja innostus sekä tekemisestä itsestään nauttiminen ovat myös voimakkaasti yhteydessä hyvinvointiin.

Kurssin ja materiaalin avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen motivoitumisen edellytyksiin, sekä siihen, miten urheilijoiden motivaatiota ja motivoitumisen taitoa voi vahvistaa. Kurssi sisältää harjoitteita, jotka voit suoraan käytännössä toteuttaa urheilijoillesi. Harjoitteet soveltuvat noin 12-13 ikävuodesta ylöspäin niin harrastustason kuin kilpa- ja huippu-urheilun tavoitteilla urheileville. Harjoittelun aikana ja sen jälkeen voit havainnoida, minkälaisia vaikutuksia harjoitteilla on. Harjoitteita toistaessasi motivoitumisen edellytysten jatkuva huomioiminen kytkeytyy vähitellen kiinteäksi, luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi persoonallista valmennustapaasi. Samalla varmistuu urheilijoiden motivoitumisen taidon monipuolinen kehittyminen fyysisen, teknisen ja taktisen taitavuuden rinnalla.

Materiaali on laadittu niin, että sen voi toteuttaa luonnollisena prosessina itsenäisesti. Halutessasi voit myös hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa edulliseen combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa valmennusprosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella urheilijoiden tai valmentajan omaa kehittymisprosessia, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Tapaamisten tavoitteena on edelleen tehostaa materiaalin käyttöönottoa, sen avulla harjoittelua ja harjoittelun vaiheen loppuun saattamista.

 

Urheilijan motivaation vahvistaminen -kurssien ja materiaalien antia:

 • Valmentaja saavuttaa oleellisia taitoja liittääkseen motivaation huomioimisen ja vahvistamisen osaksi omaa valmennustyötä ja urheilijoiden harjoitusohjelmia.
 • Urheilija ja joukkue tai ryhmä oppivat virittäytymään ja vahvistamaan omaa motivaatiotaan osana lajivalmentautumista.
 • Valmentajan ja valmennettavien tietotaso koskien motivaatiota ja motivoitumisen taidon kehittämistä nousee.
 • Vuorovaikutus valmentajan ja urheilijoiden sekä urheilijoiden välillä ja joukkueen sisällä monipuolistuu, kehittyy ja syvenee.
 • Urheilijoiden itsetuntemuksen lisääntyessä mahdollisuudet oman toiminnan säätelyyn lisääntyvät.
 • Urheilijat tulevat tietoisiksi yhä paremmin omista urheilemisen motiiveistaan sekä tavoitteistaan, ja oppivat käyttämään näitä apuna motivoituakseen laadukkaaseen harjoitteluun.
 • Harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvistä vastoinkäymisistä selviytyminen helpottuu, kun urheilija voi kokea aidosti innostuvansa urheilemisestaan.
 • Urheilijoiden ymmärrys tavoitteen ja motivoitumisen yhteyksistä selkiytyy, ja he oppivat asettamaan pieniä tavoitteita päivittäiselle harjoittelulleen.
 • Valmentaja ja urheilijat oppivat yhdessä mitä on sisäinen motivaatio, miksi se on tärkeää ja miten sitä vahvistetaan. Valmentaja oppii ottamaan päivittäisessä valmennuksessaan yhä paremmin huomioon näitä tekijöitä.
 • Urheilijat oppivat ymmärtämään lajin vaatimuksia yhä tarkemmin, mikä edistää motivoitumista ja harjoittelun sekä kilpailemisen laatua.
 • Valmentaja saa tietoa urheilijoiden motivaation kokemuksista sekä laajemminkin tuntemuksista koskien arjen harjoittelua, ja voi näin entistä tarkemmin tukea heitä yksilöllisillä tavoilla.
 • Monet harjoituksista harjoittavat motivoitumisen taitoa myös pitkällä tähtäimellä, ja harjoituksia voidaan muunnellen soveltaa jopa urheilijoiden ja valmentajan koko uran ajalle.

 

Urheilijan motivaation vahvistamisen -kurssit ja -materiaalit:

 • Perustuvat laajaan kokemukseen urheilijoiden ja valmentajien motivaation vahvistamisen parissa niin laji- kuin psyykkisen valmennuksen osana. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden harjoittamiseen.
 • Kun maksat kurssin, saat heti kirjautuessasi kaikki materiaalit käyttöösi. Harjoitteet näkyvät hyvin mobiiliversioina. Voit siis ostaa kurssin ja aloittaa sen heti. Kurssin hinta on 29,00€.
 • Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat saman oston yhteydessä 20%:n alennuksen. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 1. Saat ohjeita materiaalien avulla valmentamiseen. Voit tehdä harjoitteita valmennettaviesi kanssa järjestyksessä tai yksitellen missä järjestyksessä itse haluat.
 2. Saat teoriaosuuden helposti luettavien tietoiskujen muodossa.
 3. Saat kuusi harjoitesivua, joissa toistuvat ja vaihtelevat seuraavat sisällöt tarjoten paljon tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja kiinnostavaa tietoa itseluottamuksen harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Harjoitteen vaikutuksia
  • Vinkkejä, esimerkkejä, tarinoita, kuvia
  • Lisämateriaalia
  • Oma arviointi harjoittelun vaikutuksista
  • Materiaalin harjoitteet:

  Harjoite 1: Harjoitusmotivaation herättely

  Harjoite 2: Opi motivoitumaan!

  Harjoite 3: Tämän päivän pieni edistysaskel

  Harjoite 4: Sisäisen motivaation kolme peruspilaria

  Harjoite 5: Lajissa tarvittavat ominaisuudet

  Harjoite 6: Harjoitusmotivaation raportti

 4. Saat tulostettavat ja monistettavat pdf-harjoitelomakkeet useisiin harjoitteisiin, jos haluat urheilijoidesi kirjaavan tehtäviä.
 5. Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta motivaation vahvistamiseen liittyvät taidot asettuvat osaksi urheilijoiden pysyvää toimintaa. Samalla valmentajana opit toteuttamaan harjoitteet itsellesi luontevalla ja lajinomaisella tavalla niin, että itseluottamusvalmennus sulautuu osaksi taitavaa ja laadukasta valmennuskokonaisuutta.
 6. Kurssimateriaali on käytössäsi kuusi kuukautta. Tämän jälkeen saat halutessasi materiaalin uudelleen käyttöösi vastaavaksi jaksoksi puoleen hintaan.
 7. Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Palautteita materiaalien käytöstä valmentajilta:

Materiaalit ovat erittäin hyödyllisiä ja käyttökelpoisia arjen työn tueksi.”

 “Olen oppinut paljon uutta. Psyykkisen valmennuksen asiat ovat jäsentyneet ja selkiytyneet, olen ymmärtänyt kokonaisuutta sekä suunnitelmallisuutta paremmin”

”Materiaali on erittäin hyvä. Etsin sieltä toimintatapoja asioiden eteenpäin viemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun”

” Olen saanut työkaluja henkisten taitojen kehittämiseen.  Tässä ja nyt-ajattelusta olen päässyt lähemmäksi kärsivällisempää prosessi-ajattelua. ”

”Olen saanut itseluottamusta tehdä psyykkisen valmennuksen harjoitteita. Vain tekemällä saa itseluottamusta.”

 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan motivaatiota!

Harjoitteiden avulla lisäät tuloksellisia, luonnollisesti valmennusarkeen soveltuvia psyykkisen valmennuksen elementtejä urheilijoidesi ohjelmaan!