Ryhmädynamiikan kehittäminen

29,00 sis. alv.

Ryhmädynamiikan materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessin ryhmädynamiikan kehittämiseksi ja tukemiseksi nuorille ja aikuisille, niin harrastetason kuin kilpaurheilun kontekstiin. Materiaalin avulla voit liittää joukkueesi tai harjoitusryhmäsi harjoitteluun tehtäviä, jotka varmistavat ja kehittävät ryhmädynaamisten ilmiöiden laatua ja oikeaa suuntaa, jotta ryhmä tai joukkue saavuttaa tavoitteitaan mahdollisimman todennäköisesti. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen milloin vain. Saat materiaalissa harjoitteet, joiden avulla kehität psyykkistä taitavuuttasi suoraan osana arkeasi. Voit luoda materiaalista pidempiaikaisen prosessin tai voit ottaa harjoitteita yksitellen mukaan tekemiseesi. HUOMAA: Tässä materiaalissa harjoitteet on esitetty tavallista tiiviimmin lyhyinä harjoitesivuina sekä pdf-liitteenä ja -harjoitelomakkeina.

Varasto loppu

Kuvaus

Tehokkaasti ja tasokkaasti toimivan ryhmän ja joukkueen jäsenet omaavat vahvan ryhmäidentiteetin ja sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen myös omien tarpeidensa ohi. Ryhmässä jaetaan tietoa ja hyödynnetään toisten osaamista taitavasti. Omaa ja toisten panosta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi arvostetaan korkealle. Materiaalin harjoitteet sopivat sekä yksilöurheilussa harjoitusryhmille että joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen. Kurssi sisältää harjoitteita ja tehtäviä urheilijoille, jotka voit suoraan käytännössä toteuttaa omassa valmennusarjessasi. Lisäksi valmentajalle esitetään kysymyksiä ja tietoiskuja, joiden avulla lisäät urheilupsykologista tietämystäsi liittyen ryhmädynaamisiin ilmiöihin ja niiden kehittämiseen. Harjoittelun aikana ja sen jälkeen voit havainnoida, minkälaisia vaikutuksia harjoitteilla on. Harjoitteita toistaessasi laadukkaiden ryhmäilmiöiden ylläpitäminen ja tuottaminen kytkeytyy kiinteäksi, luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi valmennustyötä.

Materiaali on laadittu niin, että sen voi toteuttaa luonnollisena prosessina itsenäisesti. Halutessasi voit myös hyödyntää Combo-edun: Ostaessasi TrainingFocus-verkkomateriaalin tai harjoitevihkon, voit varata yhdestä kolmeen tapaamista SportFocuksen urheilupsykologian asiantuntijan kanssa huomattavan edulliseen Combo-hintaan 70€/tapaaminen 55 min (ovh 80€/45 min). Tapaamisissa voit johtaa prosessiasi asiantuntijan kanssa keskustellen ja innostuen, ja voimme yhdessä tarkastella niin urheilijoiden ja valmentajan omaa kehittymisprosessiasi, sen tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Varaa aika ajanvarauskalenterista, ja kerro tapaamiseen tullessasi, että olet ostanut materiaalin ja haluat viedä prosessia eteenpäin yhdessä!

 

Ryhmädynamiikan kehittäminen -materiaalin antia:

 • Harjoittelu selkeyttää ryhmän perustehtävän ja tavoitteet, ja sitä kautta lisää ryhmän jäsenten sitoutumista ryhmään.
 • Turvallinen ilmapiiri ja luottamus lisääntyvät ryhmässä.
 • Ryhmän/joukkueen suorituskykyä tukeva vuorovaikutus kehittyy.
 • Harjoittelu selkeyttää jokaisen ryhmässä toimivan roolia ja vastuuta ryhmän jäsenenä.
 • Ryhmä-/joukkuehenkeen vaikuttavien asioiden ymmärtäminen ja niiden kehittäminen käytännössä monipuolistuvat.
 • Harjoituksien avulla ryhmä oppii toimimaan tehokkaasti perustehtävän ja tavoitteiden suuntaisesti.
 • Harjoitukset kehittävät ryhmän vuorovaikutusta, mikä tukee ryhmän optimaalista suoriutumista haastavissakin tilanteissa.
 • Harjoitteiden avulla jokainen ryhmän jäsen tulee huomioiduksi ja voi näin lisätä ryhmään kuulumisen tunnettaan.
 • TrainingFocus auttaa valmentajaa ymmärtämään ryhmädynaamisia ilmiöitä ja antaa käytännön vinkkejä ryhmäprosessien ohjaamiseen osana lajivalmennusta.

 

Ryhmädynamiikan kehittäminen -materiaalit:

 • Perustuvat laajaan kokemukseen ihmisten ja erityisesti myös urheilijoiden ja valmentajien ryhmädynaamisten ilmiöiden kehittämisen parissa. Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin niin liikunta- ja urheilutavoitteiden kuin hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen harjoittamiseen.
 • Kun maksat kurssin, saat heti kirjautuessasi kaikki materiaalit käyttöösi. HUOMAA: Tässä materiaalissa harjoitteet on esitetty tavallista tiiviimmin lyhyinä harjoitesivuina sekä ennen kaikkea pdf-liitteinä ja -harjoitelomakkeina.
 • Voit ostaa kurssin ja aloittaa sen heti. Kurssin hinta on 29,00€. Jos haluat ostaa enemmän materiaaleja kerralla, saat saman oston yhteydessä 20%:n alennuksen. Valitse tällöin tuotepaketti ja siitä haluamasi materiaalit.
 1. Saat ohjeita materiaalien avulla valmentamiseen. Voit tehdä harjoitteita järjestyksessä tai yksitellen missä järjestyksessä itse haluat.
 2. Saat teoriaosuuden helposti luettavien tietoiskujen muodossa.
 3. Saat kahdeksan harjoitesivua, joissa toistuvat seuraavat sisällöt tarjoten tehtäviä, oivalluksia, harjoituksia ja tietoa ryhmädynamiikan harjoittamiseen monipuolisesti:
  • Harjoitteen tavoitteet
  • Harjoitteen suoritusohjeet
  • Tietoiskuja
  • Materiaalin harjoitteet:

Aloitus ja ohjeita
Tietoiskut ryhmädynamiikasta
Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
Harjoitteet:
Harjoite 1: Starttikysely ryhmän/joukkueen toiminnasta urheilijoille
Harjoite 2: Perustehtävä ja tavoitteet kirkkaiksi
Harjoite 3: Roolien selkeyttäminen ja vastuun jakaminen
Harjoite 4: Toimintakulttuurin vahvistaminen
Harjoite 5: Ryhmäytymisharjoitteita
Harjoite 6: Vuorovaikutuksen kehittämisharjoite
Harjoite 7: Valmentaja, tunnistatko ryhmäsi muodostumisen vaiheet?
Harjoite 8: Ryhmän kaksoistavoitteen analysointi

 1. Saat tulostettavat ja monistettavat pdf- harjoitelomakkeet ja ohjeet harjoitteisiin. Voit näin käyttää harjoitteet yhä uudelleen.
 2. Harjoitteita voi myöstoistaa aina uudelleen, mikä on tarkoituskin, jotta taidot asettuvat osaksi pysyvää toimintaa ja ajattelua.
 3. Kurssimateriaali on käytössäsi yhden vuoden. Saat tämän jälkeen materiaalin halutessasi käyttöösi uudelleen puoleen hintaan, saman pituiseksi jaksoksi.
 4. Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.

 

Palautteita materiaalien käytöstä valmentajilta:

 • ”Materiaali on kattava, ja se tuo selkeää lisäarvoa valmennuskokonaisuuteen.”
 • ”Olen saanut lisää varmuutta ja rohkeutta.”
 • ”Olen saanut paljon työkaluja käyttööni – osaa sovellan ja osaa käytän sellaisenaan.”
 • ”Sain ihan uuden osaamisalueen ja riittävästi eväitä reppuun aloittaakseni psyykkisen valmennuksen saralla.”
 • ”Olen saanut hyvät perustiedot psyykkisestä valmennuksesta ja itsevarmuutta työhöni valmentajana.”
 • ”Olen saanut paljon hyviä ajatuksia, pohdintoja, työkaluja, kehitysideoita, prosessin kehittämistä ja aikaa miettiä näitä juttuja!”

 

Tervetuloa mukaan valmentamaan ryhmädynaamisia ilmiöitä laadukkaasti!