Tuotepaketti – Lasten liikunta ja urheilu

Alkaen: 64,00 51,20 sis alv

Ostamalla vähintään kaksi Lasten liikunta ja urheilu -kurssia, saat 20% alennuksen. Valitse pakettiin haluamasi tuotteet alta.

 

Tuote Lkm

Lasten innostus, motivaatio sekä tavoitteiden voima

Lasten innostus, motivaatio sekä tavoitteiden voima -materiaali syventyy lasten liikunnan ja urheilun keskeisimpään kysymykseen, eli motivaatioon, joka ylläpitää lasten intoa liikkua ja jatkaa liikuntaharrastusta. Materiaali tarjoaa mielekkäitä ja hauskoja, motivaatioon ja tavoitteenasetteluun liittyviä harjoitteita ja tehtäviä lapsille ja myös kysymyksiä ja tarkkailutehtäviä valmentajalle - tavoitteena on tehtäväorientoitunut harjoitusilmapiiri, jossa tavoitteita asetetaan lasten innostusta ja oppimista ihanteelisesti tukien. Harjoitteet voidaan toteuttaa lapsille noin 7 ikävuodesta ylöspäin noin 11-12-vuotiaisiin. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen heti.

1

Lasten itseluottamuksen tukeminen ja kehittäminen valmennuksessa

Lasten liikunnassa ja urheilussa saamilla kyvykkyyden, taitavuuden ja arvostuksen kokemuksilla on merkittäviä vaikutuksia ajatellen lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymistä kohti itseensä uskovaa nuorta ja aikuista. Lasten itseluottamuksen materiaali tarjoaa tietoiskuja lasten itseluottamuksen tukemisesta ja kehittämisestä sekä harjoitteet suoraan käytäntöön toteutettaviksi. Harjoitteet voidaan toteuttaa lapsille noin 5-6 ikävuodesta ylöspäin noin 11-12-vuotiaisiin. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen heti.

1

Lasten keskittymisen harjoittaminen

Lasten keskittymiseen liittyvien taitojen tukeminen ja kehittäminen liikunnan ohjaamisen ja urheiluvalmennuksen yhteydessä on antoisa ja samalla vastuullinen tehtävä. Keskittymisen onnistuessa tulevat esiin myös monet muut merkittävät onnistumiset, kuten uusien taitojen ja temppujen oppiminen, kyky kuunnella ohjeita, viihtyminen harjoituksissa ja kokemus itsestä oppivana ja tärkeänä osana ryhmää ja tilannetta. Lasten keskittymisen materiaali tarjoaa tietoiskuja lasten keskittymisen tukemisesta ja kehittämisestä sekä innostavat harjoitteet suoraan käytäntöön toteutettaviksi. Harjoitteet voidaan toteuttaa lapsille noin 5-6 ikävuodesta ylöspäin noin 11-12-vuotiaisiin. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen heti.

1

Lasten tunnetyöskentely ja mielikuvaharjoittelu

Lasten tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun materiaali tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja hrjoitteita näihin kahteen merkittävään teemaan. Lasten kyky tuottaa ja kokea tunteita ja mielikuvia ovat usein jo itsestään luovat ja kehittyneet. Lasten liikunnan ohjauksen ja valmennuksen tärkeä tehtävä on edelleen ylläpitää ja kehittää näitä esimerkiksi oppimiseen ja viihtymiseen korvaamattomalla tavalla yhteydessä olevia osa-alueita. Harjoitteet voidaan toteuttaa lapsille noin 5-6 ikävuodesta ylöspäin noin 11-12-vuotiaisiin. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen heti.

1

Lasten kilpaileminen

Lasten kilpaileminen -materiaali tarjoaa monipuolisia, luovia ja hauskoja tehtäviä ja harjoitteita, jotka antavat lapsille mahdollisuuksia tarkastella ja lisätä kokemuksiaan liittyen kilpailemiseen ja pelaamiseen. Valmentaja pääsee myös itse rauhassa tarkkailemaan niin lasten tuntemuksia kuin omia ajatuksiaan liittyen kilpailemisen kiinnostaviin teemoihin. Lasten liikunnan ja urheilun ohjauksen sekä valmennuksen tärkeä tehtävä on ylläpitää ja kehittää lasten kokemusta omasta pystyvyydestä ja osaamisesta sekä liikunnan riemusta. Oikein toteutettu lasten kilpaileminen on tässä tehtävässä avainasemassa. Harjoitteet voidaan toteuttaa lapsille noin 7 ikävuodesta ylöspäin noin 11-12-vuotiaisiin. Voit aloittaa materiaalin opiskelun ja käytännön toteuttamisen heti.

1