Valmentajana kehittyminen

45,00 sis. alv.

Valmentajana kehittyminen -materiaali sopii sinulle, joka haluat syventyä ja paneutua pohtimaan esimerkiksi omaa valmennusfilosofiaasi, omaa itseluottamuksen ja motivaation kokemustasi valmentajana sekä omia vuorovaikutustaitojasi valmentajana. Materiaali tarjoaa sinulle prosessinomaisen tai yksittäisinä kysymyssarjoina etenevän mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää itseäsi valmentajana. Materiaali sisältää kahdeksan harjoitusaihetta, joihin kaikkiin saat oivalluttavat ja kiinnostuksen herättävät kysymykset, joihin voit vastata asioita rauhassa pohtien. Saat myös joitain tehtäviä, jotka voit halutessasi tehdä urheilijoidesi avulla. Saat materiaalin välittömästi käyttöösi, ja voit siis aloittaa heti! Materiaalin harjoitteet ovat sisällytettyinä myös Asiantuntijamateriaali-kokonaisuudessa.

Varasto loppu

Kuvaus

Valmentajana kehittyminen on tärkeä aihe, jolla on luonnollisesti paljon merkittäviä vaikutuksia niin valmentajan omaan kuin urheilijoiden ja ryhmän tai joukkueen onnistumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Valmentajan vastuu urheilijoista on suuri, kuten myös vaikutusvalta ja mahdollisuudet saattaa urheilijoita turvallisesti urheilu-urallaan eteenpäin niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

Tämän materiaalin avulla valmentaja saa mahdollisuuden käydä läpi tärkeitä aihealueita varmistaakseen oman työnsä laatua ja arvopohjaa. Valmentaja oppii myös käytännössä vaikuttamaan niin itseensä kuin urheilijoiden itseluottamuksen ja motivaation kokemuksiin. Tämä vaikuttaa myönteisesti työssä jaksamiseen ja valmennustyön nautittavuuteen kokonaisvaltaisesti.

 

Materiaalin harjoitteiden tavoitteita ja hyötyjä:

 • Pääset valmentajana keskittymään ja syventymään siihen, millä tavoin tällä hetkellä valmennat, mitkä ovat vahvuuksiasi ja mitkä asiat ovat sellaisia, joissa haluat tulevaisuudessa kehittyä.
 • Syventyminen omaan ammattitaitoon ja siinä edelleen etenemiseen voi tuottaa voimakkaita motivoitumisen kokemuksia.
 • Itseluottamus valmentajana selkiytyy ja pystyt tietoisemmin vaikuttamaan omaan itseluottamuksen kokemukseesi. Sinun on mahdollisesti helpompi jatkossa säilyttää itseluottamuksen kokemuksesi haastavammissakin tilanteissa.
 • Voit kokea iloa ja onnistumisen tunnetta, kun huomaat, kuinka voit tietoisesti valmentaa urheilijoidesi itseluottamuksen ja motivaation kokemuksia niin, että ne kehittyvät jatkuvasti ja pysyvät mahdollisimman korkeina.
 • Saat tuntea onnistuneita hetkiä urheilijoidesi kanssa, kun vuorovaikutus välillänne monipuolistuu, mahdollisesti lisääntyy ja syvenee.
 • Voit tehdä mielenkiintoisia oivalluksia koskien omia tapojasi valmentaa, ja voit katsoa asioita myös erilaisista näkökulmista kuin niistä, joihin olet kaikkein tottunein.
 • Voit saada lisää jaksamista työhösi, jos tarvitset.
 • Voit saada selkeyttä siihen, minkälaisia asioita tarvitset valmentajana, ja minkälaisia päätöksiä sinun tulee tehdä nämä asiat saavuttaaksesi.
 • Voit mahdollisesti jakaa merkittäviä ajatuksia, arvoja ja keskusteluja valmentajakollegoidesi kanssa.

 

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 • Aloitus ja ohjeita
 • Harjoitteiden lyhyet kuvaukset
 • Harjoite 1: Valmennusfilosofisia kysymyksiä
 • Harjoite 2: Vuorovaikutuksen ja palautteenannon tarkkailutehtävä
 • Harjoite 3: Valmentajan motivaatio
 • Harjoite 4: Kokonaisvaltainen valmentaminen
 • Harjoite 5: Ajankäyttö ja jaksaminen valmennustyössä
 • Harjoite 6: Valmentajan itseluottamus
 • Harjoite 7: Minkälainen on hyvä valmentaja?
 • Harjoite 8: Urheilijan itseluottamukseen ja motivaatioon vaikuttaminen

 

Valmentajana kehittyminen -materiaali:

 • Perustuu laajaan, pitkäaikaiseen kokemukseen niin ammattina kuin muun työn ohessa valmentavien ohjaajien ja valmentajien sekä urheilijoiden psyykkisten taitojen kehittämisen ja työnohjauksen parissa.
 • Harjoitteet pohjautuvat pääosin kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jotka soveltuvat hyvin liikunta- ja urheilutavoitteiden sekä ammatillisen kehittymisen harjoittamiseen.
 • Kun maksat materiaalin, saat heti kirjautuessasi kaikki materiaalit ja harjoitteet käyttöösi.
 • Materiaalin hinta on 45,00€. Ostaessasi materiaalin saat oikeuden käyttää sitä työ- ja valmennustehtävissäsi kopioiden harjoitteita myös jatkossa omaan käyttöösi lähdeviitteet mainiten. Materiaalin myyminen eteenpäin on kielletty.
 • Materiaali on käytössäsi vuoden ajan. Seuraavan vuoden saat halutessasi käyttöösi puoleen hintaan.
 • Materiaali sisältää ohjeita materiaalien avulla työskentelyyn ja valmentamiseen.
 • Harjoitteet on esitetty harjoitesivuina sekä pdf-liitteinä, joissa esitetään tavoitteet, kiinnostavaa tietoa, paljon kysymyksiä sinulle pohdittaviksi ja kirjattaviksi sekä tehtäviä esimerkiksi vuorovaikutuksen tarkkailemiseksi sekä urheilijoiden ajatuksia selvittääksesi.
  • Saat tulostettavat ja monistettavat harjoitelomakkeet/ohjeet harjoitteisiin.
 • Kurssin ja materiaalit ovat sinulle luoneet psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian alalla kokeneet urheilupsykologit, psyykkiset valmentajat, ammattivalmentajat ja itse niin harraste- kuin huipputasolla urheilleet ja valmentaneet asiantuntijat Valmennustiimi SportFocuksesta.