Tavoitteet:

  • Valmentaja saa urheilijoiltaan tietoa siitä, minkälaisia ominaisuuksia he arvostavat valmentajassa. Tämä edesauttaa hyvän valmennus- ja vuorovaikutussuhteen luomista urheilijoihin.
  • Harjoitteen avulla valmentaja voi lisätä ja kehittää itsetuntemustaan, ja laatia itselleen kehittymissuunnitelman niissä valmentajan ominaisuuksissa ja taidoissa, jotka itse katsoo olennaisiksi kehittymiskohteikseen.

 

Suoritusohjeet

Tee harjoite seuraavien vaiheiden avulla:

  1. Määrittele itse oheiseen omaan kysymyslomakkeeseesi kymmenen olennaisinta ominaisuutta, piirrettä ja taitoa, jotka mielestäsi liittyvät hyvään valmentajaan ja hyvään valmentajuuteen.
  2. Jaa oheinen urheilijoiden kysymyslomake urheilijoillesi ja pyydä heitä määrittelemään heidän mielestään olennaiset hyvän valmentajat ominaisuudet, piirteet ja taidot.
  3. Kerää lomakkeet urheilijoilta takaisin ja tee yhteenveto heidän hyvän valmentajan määrittelystään.
  4. Vertaile omaa ja urheilijoidesi määrittelyä hyvän valmentajan ominaisuuksista, piirteistä ja taidoista. Valitse uudelleen kymmenen olennaisinta ominaisuutta, piirrettä ja taitoa ja anna itsellesi arvosana kunkin ominaisuuden tai taidon osalta.
  5. Laadi lopuksi kehittymissuunnitelma niiden ominaisuuksien, piirteiden ja taitojen osalta, joissa haluat kehittyä.
shutterstock_69357031