Tavoitteet

  • Selventää itselleen valmentajana, minkälainen palaute ja valmennus parhaiten auttavat säilyttämään ja kehittämään urheilijan itseluottamusta.
  • Selventää valmentajana omia ajatuksia ja tapoja koskien urheilijoiden motivaatiota ja motivoitumista.
  • Pohtia, miten voi edesauttaa omien urheilijoiden motivoitumista.

 

Suoritusohjeet

  • Harjoitteessa esitetään kaksi kysymyspatteristoa, joiden avulla voit tarkastella omaa valmennustasi urheilijoiden itseluottamuksen ja motivaation tukemisen näkökulmasta.
  • Ota rauhassa aikaa kysymyksiin vastaamiseen!
shutterstock_327832454