Tavoitteet:

  • Harjoitteen avulla valmentaja voi pohtia ja tarkastella omaan itseluottamuksen kokemukseen liittyviä asioita ja ajatuksiaan.
  • Harjoitteen avulla valmentaja voi lisätä ja kehittää itsetuntemustaan, mikä on merkittävä edellytys oman itseluottamuksen kokemiselle valmentajana.
  • Valmentajan oma itsetuntemus ja itseluottamus auttavat yleensä häntä myös viihtymään työssään ja toteuttamaan urheilijoiden itseluottamusta ihanteellisesti tukevaa valmennusta.

 

Suoritusohjeet

  1. Vastaa oheisen lomakkeen kysymyksiin. Kysymyksiin voi vastata yksi kerrallaan tai kaikkiin kerralla, oman tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti. Kysymyksiä on paljon, joten suosittelemme, että jaat niihin vastaamisen ainakin kahteen eri kertaan.
  2. Valmentaja voi halutessaan pyytää kollegoitaan myös vastaamaan kysymyksiin, minkä jälkeen aiheen tiimoilta voidaan järjestää mukava ja kiinnostava keskusteluhetki.
  3. Vastaa kysymyksiin niitä rauhassa pohtien. Aina vastattuasi, pohdi mielellään asioita eteenpäin siinä mielessä, minkälaisia oivalluksia mahdollisesti saat. Minkälaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu koskien sitä, miten vastauksistasi kumpuavat ajatukset vaikuttavat valmentamiseesi ja itseesi hyvällä tavalla?
  4. Säilytä vastauksesi, jotta voit palata tarkastelemaan niitä aina halutessasi.
  5. Vastaa kysymyksiin halutessasi uudelleen, jos ja kun se on sinusta tarkoituksenmukaista.
regate 2