Tavoitteet:

  • Tarkkailla ja kehittää omia taitoja vuorovaikuttaa ja antaa palautetta urheilijoille.
  • Saada tietoa toiselta ihmiseltä siitä, miten hän arvioi sinua vuorovaikuttajana.

 

Suoritusohjeet

  1. Vastaa ensin vuorovaikutukseen ja palautteenantoon liittyviin kysymyksiin (Vaihe 1), jotka on esitetty oheisessa lomakkeessa.
  2. Tarkkaile sitten vuorovaikutustasi ja palautteenantoasi valmennustyössäsi ohjeiden mukaisesti (Vaihe 2).
  3. Tarkkailtuasi itseäsi päättämäsi ajan, vastaa seuraaviin kysymyksiin (Vaihe 2) lomakkeessa.
  4. Anna jollekin sinut hyvin tuntevalle henkilölle lomakkeen Vaiheen 3 kysymykset, ja pyydä häntä vastaamaan niihin mielellään kirjallisesti tai sitten keskustellen.
  5. Suunnittele itsellesi vuorovaikutuksen ja palautteenannon tehtävä lomakkeen ohjeiden mukaisesti, ja toteuta tehtävä (Vaihe 4).
  6. Vastaa lopuksi viimeisiin kysymyksiin lomakkeessa (Vaihe 4).
shutterstock_404196670