SportFocuksen vastaanotto

Lämpimästi tervetuloa!

SportFocuksen vastaanotolle olet lämpimästi tervetullut kaikenlaisten tavoitteidesi ja tilanteidesi kanssa. Voit tulla matalalla kynnyksellä ja aivan omana itsenäsi esimerkiksi, jos kaipaat tukea, yhdessä ideointia tai motivaatiota ja voimaa elämäntilanteessasi, keskustelua ja kohtaamista, uusia näkökulmia tai tavoitteellista psyykkisten taitojen ja suorituskyvyn kehittämistä.

Vastaanotolla voit tavata asiantuntijaa joko yksin, urheilijasi, valmentajasi, vanhempasi tai vaikka koko tiimisi tai perheesi kanssa. Työskentely voi tapahtua vastaanotolla tai joustavasti esimerkiksi harjoitusten tai kilpailujen/esiintymisen tai jonkin muun arjen tilanteen yhteydessä.

Keskustelut ovat luottamuksellisia, ja prosessi asiakkaan kanssa muotoutuu hänen omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Tavoitteena on aina asiakkaan aito ja välittävä kohtaaminen ja hänen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Vastaanottomme sijaitsevat Helsingissä :

Innovation House Finlandin tiloissa Kalliossa osoitteessa Toinen linja 14 J sekä

Munkkiniemessä osoitteessa Dosentintie 7.

Tutustu alla palveluvalikoimaamme ja varaa aika.

Urheilupsykologin vastaanotto

Sportfocus Urheilupsykologin vastaanotto_337043012

Urheilupsykologin vastaanotolla on mahdollisuus asiakkaan elämäntilanteen, ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tarkasteluun ja tutkiskeluun. Paremman itseymmärryksen sekä toimivien ajatus- ja toimintamallien myötä on mahdollisuus elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen, ja sitä kautta suorituskyvyn kehittymiseen. Urheilupsykologin vastaanotolla voidaan myös harjoittaa urheilussa tai muussa tavoitteellisessa prosessissa tarvittavia - sekä ylipäätään henkisen terveyden edistämiseen tähtääviä psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja, kuten vireystilan-, stressin- ja tunteiden säätely, itseluottamus, keskittyminen, motivoituminen ja tavoitteenasettelu. SportFocuksen vastaanotto sopii niin kunto- kuin kilpa- ja huippu-urheilijoille. Lähtökohtina ovat aina asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen, yhdessä tehty ja asiakkaan tarpeista kumpuava tavoitteenasettelu sekä työskentelyn suunnitelmallisuus ja arviointi.

Voit valita halutessasi jo valmiiksi tapaamisten yhteyteen sinua kiinnostavan teeman materiaalin (Verkkokaupassa tuote "Combo"), jolloin saat materiaalin edullisesti ja varmistamme yhdessä, että saat sen avulla luotua innostavan ja tuloksellisen prosessin. Toki voit myös tulla vastaanotolle niin, että pohdimme yhdessä, minkälaisia teemoja haluat yhteistyön aikana lähestyä ja valita.

SportFocus toteuttaa yhteistyössä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) kanssa urheilupsykologisia ja psyykkisen valmennuksen palveluita akatemian urheilijoille ja valmentajille.

Urheilupsykologin tapaaminen: 45 min / 85 € (alv. 0 %).

Urheilijan elämäntapa-asiantuntija

Toimintamalli perustuu Iso-Britannian urheilujärjestöissä menestyksekkäästi käytettyyn ”Athlete Lifestyle” -ohjelmaan. Asiantuntijamme ovat palvelun tuottamiseen ainoana Suomessa koulutettuja.

Urheilijan elämäntapa-asiantuntija -palvelun tavoitteena on tukea urheilijaa urheilun ja vapaa-ajan tasapainon löytämisessä. Vastaanotolla tutkitaan ja paneudutaan erityisesti kokonaisvaltaisen identiteetin rakentamiseen. Tällaisen holistisen identiteetin on todettu tukevan muun muassa uran eri vaiheisiin liittyvien haasteiden ehkäisemisessä. Kyseessä on ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia tukeva urheilijoiden tukipalvelu. Palvelu ei ole psykologipalvelu.

Työ tehdään joko yksittäisen urheilijan kanssa vastaanotolla tai isommassa ryhmässä. Urheilijan elämäntapa-asiantuntija -palvelu voidaan toteuttaa luentona osana seuran tai muun yhteisön toimintaa. Olet tervetullut edistämään hyvinvointiasi ja suorituskykyäsi yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

Hinta: Yksilötapaaminen: 75 € / 60 min (+ alv. 24 %)
Ryhmätapaaminen: 115 €/t (+ alv. 24 %)
Koulutus: 150 €/t (+ alv. 24 %)

Jos olet kiinnostunut tästä palvelusta, ota yhteyttä tästä palvelusta vastaavaan asiantuntijaamme:

Jatta Muhonen

Esiintymisen ja Suorituksen psykologian valmentaja
Urheilun Elämäntapa-asiantuntija
MSc Performance psychology & MA Psychology
Tohtoritutkija

muhonenjatta (ät) gmail.com
puh. +358 45 238 2230

Valmentajien ja urheiluseurojen työnohjaus

Sportfocus Valmentajien ja urheiluseurojen työnohjaus_518309281

Valmentajien työnohjauksen tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä ja edistää työssä jaksamista. Työnohjauksen myötä valmentaja voi kehittyä itsesäätelyn taidoissaan, oppia rajaamaan paremmin omaa työtään, selkeyttää valmennusfilosofiaansa ja valmentamiseen liittyviä arvojaan sekä löytää yhä enemmän nautintoa työnteostaan.

Työnohjauksen aloitustapaaminen: 60 min / 95 € (+ alv. 24 %) 

Asiantuntijatyönohjaus

Sportfocus Asiantuntijatyonohjaus_686648143

Asiantuntijatyönohjaus on psyykkisen valmennuksen asiantuntijalle tai sellaiseksi tähtäävälle suunnattua työnohjausta, jonka tavoitteena on tukea ammatillisen osaamisen kehittymistä. Työnohjaus voi liittyä asiantuntijan omaan ammatilliseen tilanteeseen, jolloin vastaanotolla pureudutaan laajemmin senhetkiseen elämäntilanteeseen sekä työhön sen osana, työssä jaksamiseen, työn merkityksiin, haasteisiin ja asiantuntijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Yhtä lailla työnohjauksessa voidaan paneutua asiantuntijan ja hänen - yhden tai useamman asiakkaan ajankohtaisiin tilanteisiin ja niistä heränneisiin kysymyksiin.

Työnohjauksen aloitustapaaminen: 60 min / 105 € (+ alv. 24 %) 

SportFocuksen pelkoklinikka

Sportfocus Pelkoklinikka_420924919

SportFocuksen asiantuntijat ovat erikoistuneet myös urheilussa kohdattavien, erilaisten pelkotilojen hoitamiseen ja ratkomiseen. Tavallisia pelkoja, joiden vuoksi urheilijat hakeutuvat vastaanotolle, ovat esimerkiksi voimakas epäonnistumisen pelko, voimakas kilpailujännitys, loukkaantumisesta tai muusta tapaturmasta seuranneet pelot liittyen suorituksiin, taito- tai tekniikkasuorituksissa kohdattavat pelot liittyen monimutkaisiin liikesuorituksiin sekä pelot, joita urheilija kokee suoritukseen liittyen ilman selkeää syytä.

Menetelmiä, joita pelkopolilla käytämme ovat mm. keskustelu, mielikuvaharjoittelu, urheilijan ja valmentajan kanssa yhteistyössä sovellettava, vähittäinen altistusharjoittelu kohti pelottavaa tilannetta tai suoritusta, EMDR-traumaterapia sekä muut, yksilöllisesti suunniteltavat ja sopivat harjoitus- ja työskentelyprosessit. Olet tervetullut tehostamaan harjoitteluasi, kilpailemistasi sekä urheilussa ja elämässä hyvinvointiasi selättämällä pelkojasi yhdessä osaavan tiimimme kanssa.

Urheilijan psykoterapia

Sportfocus Urheilijan psykoterapia_431996716

SportFocukselta löydät tarvitessasi myös psykoterapiapalvelut. Tavoitteelliset psykologi- tai psykoterapiakäynnit voivat olla olennainen urheilijan uralla tarvittava asiantuntijapalvelu, jos urheilija kohtaa häntä voimakkaasti haastavia tai pysäyttäviä tapahtumia tai jos elämänhistoria tai -tilanne muutoin on sellainen, että psykologin kanssa työskentely kohentaa ja korjaa tilannetta ja oloa. Hyvinvoinnin lisääntyessä myös urheilun harjoittelu ja kilpaileminen helpottuvat ja kehittyvät ja yleinen elämän ja urheilemisen nautinnollisuus lisääntyy.
Voit tulla vastaanotolle matalalla kynnyksellä, jos haluat keskustella mielessäsi liikkuvista asioista, kehittää itsetuntemustasi ja hyvinvointiasi tai vaikkapa lisätä elämänhallintaasi tai työhyvinvointiasi. Ja olet tervetullut, jos sinulla on huolia, vaikeuksia ja muita hankaliksi kokemiasi oireita omassa arjessasi tai jossain elämäntilanteessa, joista haluat keskustella ja joita voimme ratkoa yhdessä. Tavallisia, psykologin tai psykoterapeutin kanssa pohdiskeltavia huolia ovat esimerkiksi ahdistuneisuus tai masentuneisuus, kriisitilanteet ja traumat, vaikeudet ihmissuhteissa, syömisongelmat, uupumus ja stressi, nukkumiseen tai palautumiseen liittyvät ongelmat jne.
Kaikki SportFocuksen psykologit ovat Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä luvanvaraisia ammattilaisia, ja heillä kaikilla on vaitiolovelvollisuus ensitapaamisesta lähtien. SportFocuksen asiantuntijoista Paula Arajärvi tarjoaa myös Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa yli 15-vuotiaille ja aikuisille asiakkaille, ja hänellä on vankka kokemus terapiatyöskentelystä niin harraste- kuin kilpa- ja huippu-urheilijoiden kanssa.
Kuntoutuspsykoterapia on psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapian avulla voidaan pääosin keskustelun ja myös arjessa harjoittelun keinoin hoitaa psyykkistä huonovointisuutta ja erilaisten elämän ongelmakohtien aiheuttamia haastavia jaksoja sekä tukea psyykkistä kasvua ja lisätä henkilön valmiuksia ratkoa itse ongelmiaan.

Urheilussa koetun epäasiallisen kohtelun tukipalvelu

Palvelu vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen. Kyseessä on sekä urheilijoille että kaikille urheilun parissa työskenteleville suunnattu asiantuntijapalvelu, jonka tavoitteina on:

  1. Tukea henkilöitä, jotka ovat kokeneet epäeettistä toimintaa, väärinkäytöstä, tai psyykkistä / fyysistä pahoinpitelyä urheiluympäristössä. Yksilövastaanotto on aina laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tuottamaa.
  1. Tarjota urheiluseuroille, liitoille sekä kaikille alan toimijoille koulutusta urheilussa kohdattavasta epäeettisestä toiminnasta, pahoinpitelystä, urheilijoiden suojelusta sekä urheilijoiden oikeuksista. Koulutusten tavoitteena on lisätä tietoa ja taitoa urheilijoiden suojeluun liittyen.

Urheilijoilla on vastaanotollamme mahdollisuus käsitellä ja ratkoa urheilun epäeettiseen toimintaan liittyviä tilanteita sekä niistä aiheutuvia mahdollisia psyykkisiä oireita, kuten ahdistuneisuutta. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja tapahtuvat turvallisessa ympäristössä.

Koulutukset toteutetaan SportFocuksen osaavien asiantuntijoiden johdolla, osallistavasti ja käytännönläheisesti. Tietoa ja taitoa jakamalla voimme yhdessä puuttua urheilussa tapahtuvaan epäeettiseen toimintaan tehokkaammin.

Hinta: Yksilötapaaminen: 85 € / 45 min (alv. 0 %)

Hinta: Koulutus: 150 €/t (+ alv. 24 %)

Jos olet kiinnostunut näistä palveluista, ota yhteyttä tästä palvelusta vastaavaan asiantuntijaamme:

Jatta Muhonen

Esiintymisen ja Suorituksen psykologian valmentaja
Urheilun Elämäntapa-Asiantuntija
MSc Performance psychology & MA Psychology
Tohtoritutkija

muhonenjatta (ät) gmail.com

puh. +358 45 238 2230