Copen ja SportFocuksen vastaanotto

Lämpimästi tervetuloa!

Copen ja SportFocuksen vastaanotolle olet lämpimästi tervetullut kaikenlaisten tavoitteidesi ja tilanteidesi kanssa. Voit tulla matalalla kynnyksellä ja aivan omana itsenäsi esimerkiksi, jos kaipaat tukea, yhdessä ideointia tai motivaatiota ja voimaa elämäntilanteessasi, keskustelua ja kohtaamista, uusia näkökulmia tai tavoitteellista psyykkisten taitojen ja suorituskyvyn kehittämistä.

Vastaanotolla voit tavata asiantuntijaa joko yksin, urheilijasi, valmentajasi, opettajasi, esihenkilösi, vanhempasi tai vaikka koko tiimisi tai perheesi kanssa. Työskentely voi tapahtua vastaanotolla tai joustavasti esimerkiksi harjoitusten tai kilpailujen/esiintymisen tai jonkin muun työ- tai arjen tilanteen yhteydessä. Keskustelut ovat luottamuksellisia, ja prosessi asiakkaan kanssa muotoutuu hänen omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Tavoitteena on aina asiakkaan aito ja välittävä kohtaaminen ja hänen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Vastaanottomme sijaitsee Helsingissä:

Länsi-Pakilassa osoitteessa Pakilantie 83 A 12 (Käynti: Välitalontie 73)

 

Tutustu alla palveluvalikoimaamme ja varaa aika.

Voit aina pyytää tapaamisen myös etäyhteydellä toteutettuna. Mainitsethan toiveesi ajanvarauksen yhteydessä kohdassa: Lisätietoa.

Suorituskyvyn kehittämiseen erikoistuneen psykologin vastaanotto

Sportfocus Urheilupsykologin vastaanotto_337043012

Kaikki Copen ja SportFocuksen psykologit ovat Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä luvanvaraisia ammattilaisia, ja heillä kaikilla on vaitiolovelvollisuus ensitapaamisesta lähtien.

Suorituskyvyn kehittämiseen erikoistuneen psykologin vastaanotolla on mahdollisuus asiakkaan elämäntilanteen, ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tarkasteluun ja tutkiskeluun. Paremman itseymmärryksen sekä toimivien ajatus- ja toimintamallien myötä on mahdollisuus elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen, ja sitä kautta suorituskyvyn kehittymiseen. Psykologin vastaanotolla voidaan myös harjoittaa urheilussa, taiteessa, työelämässä tai muussa tavoitteellisessa prosessissa tarvittavia - sekä ylipäätään henkisen terveyden edistämiseen tähtääviä psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja. Esimerkkejä ovat vireystilan-, stressin- ja tunteiden säätely, itseluottamus, keskittyminen, motivoituminen ja tavoitteenasettelu.

Suorituskyvyn kehittämiseen erikoistuneen psykologin vastaanotto sopii kenelle tahansa, joka on kiinnostunut kehittämään omaa psyykkistä taitavuuttaan ja hyvinvointiaan. Yhtä lailla olet tervetullut vastaanotolle, mikäki sinulla on huolia esimerkiksi jaksamiseesi, suoriutumiseesi tai ihmissuhteisiisi liittyen. Lähtökohtina ovat aina asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen, yhdessä tehty ja asiakkaan tarpeista kumpuava tavoitteenasettelu sekä työskentelyn suunnitelmallisuus ja arviointi.

Voit valita halutessasi jo valmiiksi tapaamisten yhteyteen sinua kiinnostavan teeman materiaalin (Verkkokaupassa tuote "Combo"), jolloin saat materiaalin edullisesti ja varmistamme yhdessä, että saat sen avulla luotua innostavan ja tuloksellisen prosessin. Toki voit myös tulla vastaanotolle niin, että pohdimme yhdessä, minkälaisia teemoja haluat yhteistyön aikana lähestyä ja valita.

SportFocus toteuttaa yhteistyössä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) kanssa urheilupsykologisia ja psyykkisen valmennuksen palveluita akatemian urheilijoille ja valmentajille.

Suorituskyvyn kehittämiseen erikoistuneen psykologin tapaaminen: 45 min / 85 € (alv. 0 %).

Voit aina pyytää tapaamisen myös etäyhteydellä toteutettuna. Mainitsethan toiveesi ajanvarauksen yhteydessä kohdassa: Lisätietoa.

 

Urheilijan elämäntapa-asiantuntija

Toimintamalli perustuu Iso-Britannian urheilujärjestöissä menestyksekkäästi käytettyyn ”Athlete Lifestyle” -ohjelmaan. SportFocuksen asiantuntijat ovat palvelun tuottamiseen ainoana Suomessa koulutettuja.

Urheilijan elämäntapa-asiantuntija -palvelun tavoitteena on tukea urheilijaa urheilun ja vapaa-ajan tasapainon löytämisessä. Vastaanotolla tutkitaan ja paneudutaan erityisesti kokonaisvaltaisen identiteetin rakentamiseen. Tällaisen holistisen identiteetin on todettu tukevan muun muassa uran eri vaiheisiin liittyvien haasteiden ehkäisemisessä. Kyseessä on ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia tukeva urheilijoiden tukipalvelu. Palvelu ei ole psykologipalvelu.

Työ tehdään joko yksittäisen urheilijan kanssa vastaanotolla tai isommassa ryhmässä. Urheilijan elämäntapa-asiantuntija -palvelu voidaan toteuttaa luentona osana seuran tai muun yhteisön toimintaa. Olet tervetullut edistämään hyvinvointiasi ja suorituskykyäsi yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

Hinta: Yksilötapaaminen: 75 € / 60 min (+ alv. 24 %)
Ryhmätapaaminen: 115 €/t (+ alv. 24 %)
Koulutus: 150 €/t (+ alv. 24 %)

Jos olet kiinnostunut tästä palvelusta, ota yhteyttä tästä palvelusta vastaavaan asiantuntijaamme:

Jatta Muhonen

Esiintymisen ja Suorituksen psykologian valmentaja
Urheilun Elämäntapa-asiantuntija
MSc Performance psychology & MA Psychology
Tohtoritutkija

muhonenjatta (ät) gmail.com
puh. +358 45 238 2230

Valmentajien ja urheiluseurojen työnohjaus

Sportfocus Valmentajien ja urheiluseurojen työnohjaus_518309281

Valmentajien työnohjauksen tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä ja edistää työssä jaksamista. Työnohjauksen myötä valmentaja voi kehittyä itsesäätelyn taidoissaan, oppia rajaamaan paremmin omaa työtään, selkeyttää valmennusfilosofiaansa ja valmentamiseen liittyviä arvojaan sekä löytää yhä enemmän nautintoa työnteostaan.

Työnohjauksen aloitustapaaminen: 60 min / 95 € (+ alv. 24 %) 

Voit aina pyytää tapaamisen myös etäyhteydellä toteutettuna. Mainitsethan toiveesi ajanvarauksen yhteydessä kohdassa: Lisätietoa.

Asiantuntijatyönohjaus

Sportfocus Asiantuntijatyonohjaus_686648143

Asiantuntijatyönohjaus on psyykkisen valmennuksen asiantuntijalle tai sellaiseksi tähtäävälle suunnattua työnohjausta, jonka tavoitteena on tukea ammatillisen osaamisen kehittymistä. Työnohjaus voi liittyä asiantuntijan omaan ammatilliseen tilanteeseen, jolloin vastaanotolla pureudutaan laajemmin senhetkiseen elämäntilanteeseen sekä työhön sen osana, työssä jaksamiseen, työn merkityksiin, haasteisiin ja asiantuntijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Yhtä lailla työnohjauksessa voidaan paneutua asiantuntijan ja hänen - yhden tai useamman asiakkaan ajankohtaisiin tilanteisiin ja niistä heränneisiin kysymyksiin.

Työnohjauksen aloitustapaaminen: 60 min / 105 € (+ alv. 24 %) 

Voit aina pyytää tapaamisen myös etäyhteydellä toteutettuna. Mainitsethan toiveesi ajanvarauksen yhteydessä kohdassa: Lisätietoa.

SportFocuksen pelkoklinikka

Sportfocus Pelkoklinikka_420924919

Erilaisten pelkotilojen hoitaminen ja ratkominen ovat Copen ja SportFocuksen erityisosaamista. Pelot ovat osa ihmiselämää. Ne eivät koskaan ole häpeällisiä missään muodossaan, ja niitä voidaan useimmiten tehokkaasti käsitellä.

Tavallisia pelkoja, joiden vuoksi asiakkaat hakeutuvat vastaanotolle, ovat esimerkiksi voimakas epäonnistumisen pelko, fobiat, voimakas kilpailu- tai esiintymisjännitys, loukkaantumisesta tai muusta tapaturmasta tai kriisistä seuranneet pelot, taito- tai tekniikkasuorituksissa kohdattavat pelot sekä pelot, joita koetaan suoritukseen tai elämän johonkin osa-alueeseen liittyen ilman selkeää syytä.

Menetelmiä, joita pelkopolilla käytämme ovat mm. keskustelu, mielikuvaharjoittelu, yhteistyössä sovellettava, vähittäinen altistusharjoittelu kohti pelottavaa tilannetta tai suoritusta, EMDR-traumaterapia sekä muut, yksilöllisesti suunniteltavat ja sopivat harjoitus- ja työskentelyprosessit.

Olet tervetullut tehostamaan työskentelyäsi, harjoitteluasi, suoriutumistasi ja hyvinvointiasi helpottamalla pelkojasi yhdessä osaavan tiimimme kanssa.

Psykoterapia

Sportfocus Urheilijan psykoterapia_431996716

Copelta ja SportFocukselta löydät tarvitessasi myös kuntoutus- ja urheilijan psykoterapiapalvelut.
Asiantuntijoistamme Paula Arajärvi tarjoaa sekä lyhytterapiaa että Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa yli 15-vuotiaille ja aikuisille asiakkaille, ja hänellä on vankka kokemus terapiatyöskentelystä.

Lyhytpsykoterapia sekä Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia ovat psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa.

Psykoterapian avulla voidaan pääosin keskustelun ja myös arjessa harjoittelun keinoin hoitaa psyykkistä huonovointisuutta ja erilaisten elämän ongelmakohtien aiheuttamia haastavia jaksoja sekä tukea psyykkistä kasvua ja lisätä henkilön valmiuksia ratkoa itse ongelmiaan. Vastaanotolla voit keskustella mielessäsi liikkuvista asioista täydellisen luottamuksen vallitessa, kehittää itsetuntemustasi ja hyvinvointiasi tai vaikkapa lisätä elämänhallintaasi tai työhyvinvointiasi. Olet tervetullut myös, jos sinulla on huolia, vaikeuksia ja muita hankaliksi kokemiasi oireita omassa arjessasi tai jossain elämäntilanteessa, joista haluat keskustella ja joita voimme ratkoa yhdessä. Tavallisia psykoterapeutin kanssa pohdiskeltavia huolia ovat esimerkiksi ahdistuneisuus tai masentuneisuus, kriisitilanteet ja traumat, vaikeudet ihmissuhteissa, syömisongelmat, uupumus ja stressi, nukkumiseen tai palautumiseen liittyvät ongelmat jne.

Tavoitteelliset psykoterapiakäynnit voivat olla olennainen, myös urheilijan uralla tarvittava asiantuntijapalvelu, jos urheilija kohtaa häntä voimakkaasti haastavia tai pysäyttäviä tapahtumia tai jos elämänhistoria tai -tilanne muutoin on sellainen, että psykoterapeutin kanssa työskentely kohentaa ja korjaa tilannetta ja oloa. Hyvinvoinnin lisääntyessä myös urheilun harjoittelu ja kilpaileminen helpottuvat ja kehittyvät ja yleinen elämän ja urheilemisen nautinnollisuus lisääntyy.

Urheilussa koetun epäasiallisen kohtelun tukipalvelu

Palvelu vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen. Kyseessä on sekä urheilijoille että kaikille urheilun parissa työskenteleville suunnattu asiantuntijapalvelu, jonka tavoitteina on:

  1. Tukea henkilöitä, jotka ovat kokeneet epäeettistä toimintaa, väärinkäytöstä, tai psyykkistä / fyysistä pahoinpitelyä urheiluympäristössä. Yksilövastaanotto on aina laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tuottamaa.
  1. Tarjota urheiluseuroille, liitoille sekä kaikille alan toimijoille koulutusta urheilussa kohdattavasta epäeettisestä toiminnasta, pahoinpitelystä, urheilijoiden suojelusta sekä urheilijoiden oikeuksista. Koulutusten tavoitteena on lisätä tietoa ja taitoa urheilijoiden suojeluun liittyen.

Urheilijoilla on vastaanotollamme mahdollisuus käsitellä ja ratkoa urheilun epäeettiseen toimintaan liittyviä tilanteita sekä niistä aiheutuvia mahdollisia psyykkisiä oireita, kuten ahdistuneisuutta. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja tapahtuvat turvallisessa ympäristössä.

Koulutukset toteutetaan SportFocuksen osaavien asiantuntijoiden johdolla, osallistavasti ja käytännönläheisesti. Tietoa ja taitoa jakamalla voimme yhdessä puuttua urheilussa tapahtuvaan epäeettiseen toimintaan tehokkaammin.

Hinta: Yksilötapaaminen: 85 € / 45 min (alv. 0 %)

Hinta: Koulutus: 150 €/t (+ alv. 24 %)

Jos olet kiinnostunut näistä palveluista, ota yhteyttä tästä palvelusta vastaavaan asiantuntijaamme:

Jatta Muhonen

Esiintymisen ja Suorituksen psykologian valmentaja
Urheilun Elämäntapa-Asiantuntija
MSc Performance psychology & MA Psychology
Tohtoritutkija

muhonenjatta (ät) gmail.com

puh. +358 45 238 2230