Itsearviointien lomakkeet koottuna

Voit tulostaa tästä haluamiesi itsearviointien lomakkeet.

  • Itsearviointien avulla voi arvioida omaa tieto- ja taitotasoaan liittyen kirjassa esiteltyihin teemoihin.
  • Kirja tarjoaa harjoitteita, joiden avulla voi edetä tiedoissa, ominaisuuksissa ja taidoissa, joita haluaa itsessään ja tilanteessaan harjoittaa tai ohjata toisille.

Suoritusohjeet

  • Avaa alta harjoituslomake.
  • Täytä lomake koneella ja tallenna ja tulosta se. Voit toki myös tulostaa ja täyttää sen käsin.
  • Tulosta halutessasi lomakkeita asiakkaillesi tai ohjattavillesi.
  • Säilytä lomake, harjoita ominaisuuksiasi ja taitojasi esimerkiksi kirjan ohjeiden mukaisesti, ja täytä lomake uudelleen esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua. Vertaile kokemuksiasi, ja seuraa miten edistyt.
  • Erittäin tärkeää on ymmärtää, että kunkin henkilön vastauksia voi verrata ainoastaan hänen omiin aiempiin vastauksiin. Vastauksia ei voi verrata toisten henkilöiden vastauksiin tämänkaltaisissa kyselyissä.
OSA 1: Kokemukset ja motivoituminen
OSA 2: Vuorovaikutustaidot
OSA 3: Ryhmäilmiöt
OSA 4: Tunnetaidot
OSA 5: Mielikuvaharjoittelu
OSA 6: Motivaatio
OSA 7: Tavoitteenasettelu
OSA 8: Keskittyminen ja vireystila
OSA 9: Mindfulness, itsemyötätunto ja optimaaliset kokemukset
OSA 10: Itseluottamus
OSA 11: Optimaalinen suoriutuminen